Yildirir S., "Osmanlı Devleti Arşiv Kayıt Düzenine Örnek Bir Belge ", I. Uluslararası Niğde Dil Kültür ve Tarih Sempozyumu , NİĞDE, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2012, vol.-, no.-, pp.---