Yildirir S., Başa D., "Tarihçilik, Tarihi Tarihten Esinlenerek Yazma İşi", II. Uluslararası Tarih Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 14-16 Haziran 2012, vol.-, no.-, pp.---