Mirzaee K., Yildirir S., "Matraçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil Sefernamesi’nde Kubbeler ve Minareler ", IV. ULUSLARARASI TÜRK SANATLARI, TARİHİ ve FOLKLORU, KONYA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2015, vol.., no.., pp..-.