Çelik H.K., Uçar M., Çavdar A., "Hidrolik Boom Tipi Örnek Bir Krende Statik Yükleme Sonucu Oluşan Gerilmelerin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile incelenmesi", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (MTED) , vol.4, pp.23-30, 2007