Kitapci O., "Restoran Hizmetlerinde Müşteri Şikâyet Davranışları: Sivas İlinde Bir Uygulama", Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.31, ss.111-120, 2008