Gürsu O., "Sanat ve Psikoloji Etkileşimi: Geleneksel Türk- İslam Sanatları Merkezli Bir Okuma Denemesi", Uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, vol.8, pp.1028-1039, 2015