Dağ V., Mansuroğlu S., "Korunan alanlarda çevre sorunlarının değerlendirilmesi: Pamukkale özel çevre koruma bölgesi", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.109-120, 2017