Dağ V., Mansuroğlu S., "Pamukkale/Hierapolis dünya miras alanı’nda ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesi", Mediterranean Agricultural Siences, vol.31, pp.107-115, 2018