Çivilidağ A., "İş Yaşamında Sanal Kaytarmanın İş Stresi ve İş Doyumu İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma", Akademik Bakış Dergisi, pp.355-373, 2017