Çivilidağ A., "Psikolojinin Alt Bilim Alanı Endüstri Ve Örgüt Psikolojisi Kapsamındaki Bazı Araştırmalarda Etik Sorunu", The Journal Of Academic Social Science Studies, ss.387-400, 2018