Çivilidağ A., "Ortaöğretimde Öğrenim Gören Ergenlerin Sosyal Beceri Düzeylerine Yönelik Bir Analiz: Antalya İli Örneği", Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.38-50, 2012