Çaliş Ö., "Bakteriyel Kanser ve Solgunluk Hastalığına Dayanıklı Domates Bitkilerinin Karaketerizasyonu ve dayanıklılık Lokuslarının Haritalanması", Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, vol.1, no.1, pp.548-548