Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Türkiye Alectoris cinsi (Galliformes: Phasianidae) keklik türleri: fenetik ve genetik veriler ışığında filogenileri, filocoğrafyaları ve coğrafi-genetik yapılanması ", TÜBITAK Projesi, 116Z356, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Değişen Çevre Koşullarında Arap Bülbülü (Pycnonotus xanthopygos)’nün Davranış Stratejileri: Doğal ve Deneysel Bir Yaklaşım", BAP Diğer, FDK-2014-91, Yönetici, 2016
"Elmalı-Finike ormanlarında kurtların (Canis lupus) habitat tercihi ve üzerlerindeki baskının belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 19.4200/2013-2016, Araştırmacı, 2017
"Doğaya Salınan Kekliklerin (Alectoris sp.) İzlenmesiyle, Yaşama ve Üreme Oranlarının Belirlenmesi (Elmalı Sedir Ormanı Örneği)", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 19.8405/2011-2014, Araştırmacı, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi