Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aslan A., Kandır E.H., "An investigation on releasing treated wild animals into the nature in Turkey.", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.15, pp.1757-1763, 2017 (Abstract)
Kabasakal B., Aslan A., Griggio M., Erdoğan A., "The breeding biology of the White-spectacled Bulbul, Pycnonotus xanthopygos, at the northwestern edge of its distribution range", ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST, no.1, pp.1-7, 2017 (Link)
Kabasakal B., Polácek M., Aslan A., Hoi H., Erdoğan A., Griggio M., "Sexual and non-sexual social preferences in male and female white-eyed bulbuls.", SCİENTİFİC REPORTS, vol.7, pp.5847-5847, 2017
Yolcu H.İ. , Aslan A., Ayhan S., Sarıbaşak H., Uysal H., Çobanoğlu A., "Monitoring the survival rate of released chukars: a case study in Elmalı Cedar Forest. Antalya/Turkey. ", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.40, pp.272-278, 2016 (Abstract)
Aslan A., Kaska Y., Erdoğan A., "The ornithological importance of Dalaman (Mugla, Turkey) wetlands and threats to the bird population", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.35, pp.481-489, 2011
Aslan A., Yavuz M., "Clutch and egg size variation, and productivity of the House Sparrow (Passer domesticus): effects of temperature, rainfall, and humidity", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.34, pp.255-266, 2010
Aslan A., Yavuz M., Kaska Y., Erdoğan A., Kiziroglu I., "Preliminary study on feeding ecology and heavy metal accumulation of White-spectacled Bulbul (Pycnonotus xanthopygos), Antalya - Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.15, pp.1174-1181, 2006
Aslan A., Yavuz M., Erdoğan A., "A comparative study of the breeding ecology of the house sparrow (Passer domesticus L.): Timing of breeding and breeding success", ISRAEL JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.51, pp.361-380, 2005
Aslan A., "Nest temperatures and sex-ratio estimates of loggerhead turtles at Patara beach on the southwestern coast of Turkey", CANADIAN JOURNAL OF ZOOLOGY-REVUE CANADIENNE DE ZOOLOGIE, vol.82, pp.94-101, 2004 (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gürdoğan M., Aslan A., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Otantik Öğrenme Yaklaşımı Hakkındaki Görüşleri", Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, cilt.4, ss.47-73, 2016
Yazici Z., Aslan A., Taştepe T., "Pre-Service Teachers' Motivation toward the Environment ", IIB International Refereed Academic Social Science Journal,, vol.12, pp.110-121, 2013 (Link)
Aslan A., Erdoğan A., "On the distribution of white-spectacled Bulbul, Pycnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg, 1833), in Turkey", Zoology in the Middle East, pp.31-34, 2007
Aslan A., Albayrak T., Tunç M.R., Erdoğan A., "Antalya Kuşları Ve Halkalama Çalışmaları", Tabiat ve İnsan , no.2, ss.36-49, 2004
Erdoğan A., Sert H., Vohwinkel R., Prünte W., Albayrak T., Aslan A., Tunç M.R., "Manavgat / Titreyengöl Kuş Halkalama Çalışmaları", Tabiat ve İnsan , no.1, ss.19-25, 2003
Erdoğan A., Öz M., Kaska, Y., Düşen, S. , Aslan A., Tunç M.R., et al., "Marine turtle nesting at Patara, Turkey, in 2000", Zoology In The Middle East, pp.31-34, 2001
Aslan A., Kiziroğlu İ., "A Study on the Ornithofauna of SakaryabasilEminekin Pond and Its Vicinity.", Turkish journal of zoology, vol.27, pp.19-26, 2001 (Özet) (Abstract)
Aslan A., Erdoğan A., "Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü ve Çevresinin Ornitofaunası Üzerine Araştırmalar", Tabiat ve İnsan , cilt.35, ss.22-27, 2000
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aslan A., Kabasakal B., Erdoğan A., Polacek M., Hoi H., Griggio M., "Long-term mate and territory fidelity in the white-eyed bulbul Pycnonotus xanthopygos ", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.228-228
Aslan A., Kabasakal B., Erdoğan A., Griggio M., "The Breeding Biology of White-eyed Bulbul Pycnonotus xanthopygos ", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.227-227
Aslan A., Urhan R., Kızılkaya E., "Nest-Site Selection of Marsh Harrier (Circus aeruginosus) at Lake Acıgöl, Denizli/Turkey", The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk/Belarus, RUSYA, 5-8 Temmuz 2017, pp.601-601
Aslan A., Özkan L., "Çanakkale/Biga Bölgesi’nde Ak Pelikan (Pelecanusonocrotalus) Göçü / WhitePelican (Pelecanusonocrotalus) Migration at Canakkale/Biga District", xııı. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, pp.239-239
Aslan A., Özkan L. , Kızılkaya E., Çakır S. , Yıldız F., "Birds of Biga Wind Farm and its Environs", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.223-223
Aslan A., Karaca M., Urhan R., Kızılkaya E., "The Ornithofauna and Threats to İnceler Lake", The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk/Belarus, RUSYA, 5-8 Temmuz 2017, pp.312-312
Aslan A., Kızılkaya E., Urhan R., "Sex and Age Ratios of the Overwinter Marsh Harrier Circus aeruginosus in Southwestern Turkey", The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk/Belarus, RUSYA, 5-8 Temmuz 2017, pp.307-307
Kabasakal B., Aslan A., Erdoğan A., Polacek M., Hoi H., Griggio M., "Assortative Mating, Sex Allocation and Offspring Sex Ratios in the White-eyed Bulbul Pycnonotus xanthopygos", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.226-226
Aslan A., Kizilkaya E., Çakir S., Yildiz F., Özkan L., "Storks (Ciconia ciconia and C. nigra) Migration at Biga District", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.222-222
Aslan A., Kabasakal B., Erdoğan A., Griggio M., "Pair bond and extra pair paternity in the white-eyed bulbul, Pycnonotus xanthopygos", 11th Conference of the European Ornithologists’ Union, Turku, FINLANDIYA, 18-22 Ağustos 2017, pp.133-133
Kabasakal B., Aslan A., Erdoğan A., Polacek M., Hoi H., Griggio M., "Sexual and Social selection in the white-eyed bulbul Pycnonotus xanthopygos ", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.225-225
Erdoğan A., Kabasakal B., Kaya S., Çıplak B., Aslan A., Coşkun Ö., et al.,"The Status of Chukar Partridge (Alectoris chukar) in Türkiye ", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.219-219
Erdoğan A., Sert H., Simsar H., Kabasakal B., Aslan A., Erdoğan G., et al.,"The Migration of Four Raptor Species at Belen Pass, Turkey", 5th Eurasian Ornithology Congrass, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2016, pp.104-104
Kabasakal B., Aslan A., Erdoğan A., Polacek M., Hoi H., Griggio M., "Sexual Dimorphism in Yellow-vented bulbul Pycnonotus xanthopygos: males are larger but not brighter", 5th Eurasian Ornithology Congrass, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2016, pp.97-97
Kabasakal B., Aslan A., Erdoğan A., Polacek M., Hoi H., Griggio M., "Arap Bülbülünde (Pycnonotus xanthopygos)Eşeysel Seçilim", 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2016, ss.234-234
Kabasakal B., Aslan A., Erdoğan A., Polacek M., Hoi H., Griggio M., "Female yellow-vented bulbuls (Pycnonotus xanthopygos) prefer attractive unfamiliar males as a mating partner: experimental evidence.", 5th Eurasian Ornithology Congrass, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2016, pp.79-79
Yazici Z., Aslan A., "The effect of environmental education on the motivation intended to environment ", INTE 2016 International Conference on New Horizons in Education, INTE2016, AVUSTURYA, 12-17 Temmuz 2016, pp.00-00
Kabasakal B., Aslan A., Polacek M., Hoi H., Erdoğan A., Griggio M., "Arap bülbülü (Pycnonotus xanthopygos)’nde Eşeysel Farklılıklar", 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 14-17 Eylül 2015, ss.511-511
Kabasakal B., Aslan A., Polacek M., Hoi H., Erdoğan A., Griggio M., "Neden Dişi Arap bülbülleri (Pycnonotus xanthopygos) Tanımadıkları Çekici Erkekleri Eş Olarak Seçiyorlar?", 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 14-17 Eylül 2015, ss.509-509
Kabasakal B., Aslan A., Polacek M., Hoi H., Erdoğan A., Griggio M., "Mutual Sexual Selection in the Yellow-vented bulbuls Pycnonotus xanthopygos ?", 10th Conference of European Ornithologists’ Union, Badajoz, ISPANYA, 24-28 Ağustos 2015, pp.49-49 (Link)
Gürdoğan M. , Aslan A., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Otantik Öğrenme Yaklaşımının Uygulanabilirliği Üzerine Görüşleri: Laboratuvar Uygulaması.", 4th World Conference on Educational and Instructional Studies, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2015, pp.32-32
Aslan A., Erdoğan A., Hoi H., Griggio M., Kabasakal B., "Nest Site Fidelity and Long Term Monogamy in the Yellow vented Bulbul Pycnonotus xanthopygos", 10th Conference of the European Ornithologists’ Union, Badajoz, ISPANYA, 24-28 Ağustos 2015, pp.205-205
Erdoğan A., Sert H., Aslan A., Süleyman K., Hakan S., Özgür Can S., "Migration of soaring birds over Belen Windfarm in Belen Pass Antakya/Turkey.", 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Girit, YUNANISTAN, 26-30 Eylül 2015, pp.294-294
Aslan A., Kabasakal B., Erdoğan A., Yaşar Z., Griggio M., Hoi H., "Değişen Çevre Koşullarında Arap Bülbülü Pycnonotus xanthopygos’nün Davranış Stratejileri Doğal ve Deneysel Bir Yaklaşım", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.1078-1078
Erdoğan A., Sert H., Aslan A., Kaçar M.S., Sönmez Ö.C., Erdoğan G., et al., "The Magnitude and Timing of Spring Migration by Soaring Raptors, Pelicans and Storks over Belen", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ANTALYA, TÜRKIYE, 18 Aralık - 21 Ekim 2013, pp.57-57
Kabasakal B., Aslan A., Erdoğan A., Griggio M., Hoi H., Yaşar Z., et al., "Arap Bülbülü (Pycnonotus xanthopygos)'nün Akdeniz Üniversitesi Kampüsünde Üreme Biyolojisinin Araştırılması ", 1. Ulusal Zooloji Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-31 Ağustos 2013, ss.99-99
Erdoğan A., Aslan A., Kabasakal B., Griggio M., Hoi H., Yaşar Z., Şeber Kahraman N., "How To Cope In A Changing Environment, Behavioural Strategies Of The Yellow-Vented Bulbul Pycnonotus Xanthopygos: A Field And Experimental Approach", 7rd International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Aralık 2013, pp.66-66
Kabasakal B., Aslan A., Erdoğan A., Griggio M., Hoi H., Yaşar Z., et al., "Arap bülbülü Pycnonotus xanthopygos’un Akdeniz Üniversitesi Kampüsünde Üreme Biyolojisinin Belirlenmesi", 1. Ulusal Zooloji Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-31 Ağustos 2013, ss.101-101
Aslan A., Erdoğan A., "The Breeding Phenology, Egg and Clutch Size and Reproductive Output of White-Spectacled Bulbul (Pycnonotus xanthopygos)", 8th Conference of the European Ornithologists? Union, Riga, LETONYA, 27-30 Ağustos 2011, pp.46-46
Aslan A., Doğru M., "The Effects of Environmental Education on Students’ Knowledge and Attitudes towards Environment: A Case Study on Bird Unit", 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Kasım 2011, pp.149-149
Aslan A., Urhan R., Kahraman D., "Acıgöl (Denizli)?ün Kuş Varlığı ve Problemleri", II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, KIRŞEHİR, TÜRKIYE, 22-24 Haziran 2011, ss.55-55
Urhan R., Kahraman D., Aslan A., "Bir Tuz Gölü Örneği Olarak Acıgöl (Denizli)?ün Kuş Varlığı, Problemleri ve Koruma Öncelikleri", 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.802-802
Aslan A., Erdoğan A., "Arap Bülbülü (Pycnonotus xanthopygos)?nün Üreme Biyolojisi ve Davranışları", 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.103-103
Aslan A., Erdoğan A., "The Breeding Ecology of the Yellow-vented Bulbul Pycnonotus xanthopygos in an Urban Area of Antalya", 3th International Eurasian Ornithology Congress, Midilli, YUNANISTAN, 8-10 Nisan 2010, pp.58-58
Erdoğan A., Aslan A., "Antalya’daki Sulak Alanların Kuş Faunası ve Tehditler", Göller Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 9-10 Haziran 2007, ss.50-57
Öz M., Erdoğan A., Yavuz M., Tunç M.R., Aslan A., "Belek ve Patara Özel Çevre Koruma Bölgelerinde 2004 Yılı Deniz Kaplumbağası Populasyonlarının Araştırılması", 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, ss.296-296
Erdoğan A., Öz M., Tunç M.R., Aslan A., "Beyşehir Gölü Ve Çevresinin Kuşları", I. Uluslararası Beyşehir ve yöresi Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2006, pp.11-11
Aslan A., Erdoğan A., Urhan R., Kaska Y., Tunç M.R., Başkale E., et al., "Muğla-Dalaman Bölgesindeki Kuşların Göç, Kışlama, Üreme ve Tehlike Durumları", 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, ss.290-290
Aslan A., Yavuz M., Kaska Y., Erdoğan A., Kiziroğlu İ., "Preliminary Study On Feeding Ecology And Heavy Metal Accumulation At White Spectacled Bulbul (Pycnonotus Xanthopygos), Antalya -Turkey", 13th Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with Focus on Environment and Health, Thessaloniki, YUNANISTAN, 8-12 Ekim 2005, pp.256-256
Öz M., Erdoğan A., Aslan A., Sert H., Yavuz M., Tunç M.R., "Beach Erosion And Ist Affects To Nesting And Non-Nesting Emergence Loggerheat Turtles (Caretta Caretta) At Patara Beach On The Southwestern Coast Of Turkey", 13th Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with Focus on Environment and Health, Thessaloniki, YUNANISTAN, 8-12 Ekim 2005, pp.252-252
Aslan A., Erdoğan A., "The Distribution Of The White-Spectacled Bulbul(Pycnonotus Xanthopygos) And Influential Factors On Its Distribution In Turkey ", 1st İnternational Eurasian Ornithology Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Nisan 2004, pp.11-11
Aslan A., Kahraman D., Urhan R., Kaska Y., Katılmış Y., "Hambat Ovası ve Çevresinin Kuşları", Hambat (Han-Abat) Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2004, ss.0-0
Vohwinkel R., Prünte W., Erdoğan A., Sert H., Albayrak T., Aslan A., Tunç M.R., Karaardiç H., "Results Of Birds Banding In Spring 2002 And 2003 At Titreyengöl/ Sorgun, Manavgat Turkey", 1st İnternational Eurasian Ornithology Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Nisan 2004, pp.9-9
Aslan A., Erdoğan A., Kiziroğlu İ., Yavuz M., "Investigations On Breeding Biology Of Hause Sparrow ( Passer Domesticus) Population In Antalya", 1st İnternational Eurasian Ornithology Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Nisan 2004, pp.42-42
Aslan A., Kaska, Y., Erdoğan A., Katilmiş Y., Gidiş E., Başkale E., Urhan R. , "The Ornitholocical İmportance And The Ornitofauna Of Dalaman District", 1st İnternational Eurasian Ornithology Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Nisan 2004, pp.50-50
Kaska Y., Urhan R., Başkale E., Katılmış Y., Gidiş M., Aslan A., et al., "Dalaman Kumsalı?nda (Muğla) Deniz Kaplumbağalarının Üreme Biyolojisi", I. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Aralık 2003, ss.204-213
Urhan R., Aslan A., Katılmış Y., Başkale E., Kaska Y., "Acıpayam ve Yakın Çevresinin Kuş ve Memeli Hayvanları", I. Acıpayam Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2003, ss.587-597
Öz M., Erdoğan A., Yavuz M., Düşen, S. , Tunç M.R., Aslan A., et al., "Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Kumsal Yapısındaki Değişimin Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta)’nın Yuva Yapımına Etkileri. ", 1. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Haziran 2003, ss.123-123
Aslan A., Erdoğan A., Albayrak T., Tunç M.R., Sert H., Kiziroğlu İ., et al., "Birds of Antalya", 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 2003, pp.225-225
Aslan A., Sert H., Erdoğan A., "Anatlya İli Ev Serçesi (Passer domesticus) Populasyonu Kuluçka Biyolojisi Üzerine Araştırmalar", XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2002, ss.118-118
Erdoğan A., Aslan A., Albayrak T., Sert H., Tunç M.R., "Antalya/Boğazkent Kocagöl ve Yakın Çevresinin Kuş Faunası", XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2002, ss.67-67
Öz M., Erdoğan A., Düşen S., Sert H., Aslan A., Tunç M.R., et al., "Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinde Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta) Populasyonunun Üreme ve Predasyon Durumu", XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2002, ss.65-65
Aslan A., Erdoğan A., Albayrak T., "Antalya Yöresinde Yapılan Kuş Gözlem Gezilerinin Çevre Eğitimine Katkıları", V. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 1-2 Kasım 2000, pp.211-218
Çiplak B., Demirsoy A., Aslan A., Çetin H., "Eupholidoptera Maran (Orthoptera, Tettigoniinae) cinsinin biyocoğrafyası", XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2000, cilt.1, no.1, ss.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akdeniz F., Aslan A., Böcük H. , Tufan Çetin Ö., Sert H., Ertorun N., et al., "Olympos biyoçeşitliliği üzerine bir arastirma", Olympos 1 2010-2014 araştırma sonuçları , Uçkan Y., Ed., Oksijrn basım ve matbaacılık, Istanbul, ss.249-266, 2017
Öz M., Erdoğan A., Albayrak T., Aslan A., Sert H., Yavuz M., Tunç M.R., Şirin D., Taylan M.S. , "Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi 2008 Yılı İçin Deniz Kaplumbağası (Caretta Caretta, Chelonia Mydas) Ve Nil Kaplumbağası (Trionyx Triunguis) Populasyonlarının Korunması Ve İzlenmesi", T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, ANKARA, 2008
Öz M., Erdoğan A., Albayrak T., Aslan A., Sert H., Yavuz M., Tunç M.R., Şirin D., Taylan M.S. , "Protection And Monitor Of Populatin Of Sea Turtle (Caretta Caretta, Chelonia Mydas) And Nile Turtle (Trionyx Triunguis) For 2008 In Specially Protected Environment Area Of Belek", T.C. Ministry of Environment and Foresty, Environmental Protection agency for Special Areas, ANKARA, 2008
Öz M., Erdoğan A., Albayrak T., Aslan A., Sert H., Yavuz M., et al., "Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi 2008 Yılı İçin Deniz Kaplumbağası (Caretta Caretta, Chelonia Mydas)Populasyonlarının Korunması Ve İzlenmesi" ", T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı., ANKARA, 2008
Öz M., Erdoğan A., Albayrak T., Aslan A., Sert H., Yavuz M., et al., ""Protection And Monitor Of Populatin Of Sea Turtle (Caretta Caretta, Chelonia Mydas) And Nile Turtle (Trionyx Triunguis) For 2008 In Specially Protected Environment Area Of Patara"", T.C. Ministry of Environment and Foresty, Environmental Protection agency for Special Areas, ANKARA, 2008
Sümbül H., Öz M., Erdoğan A., Gökoğlu M., Göktürk R.S., Düşen S., et al.,"Türkiye'nin Doğa Rehberi Bitkiler, Balıklar, Kurbağalar, Sürüngenler, Kuşlar ve Yaban Hayvanlar (Memeliler)", Mart Matbaası-İstanbul 2005, İSTANBUL, 2005
Erdoğan A., Öz M., Tunç M.R., Albayrak T., Aslan A., Sert H., "Demre (Kale) « Noel Baba Kuş Cenneti » Kuşları. ", Sadrigrafik, ANTALYA, 2004
Düşen O., Düşen S., Tunç M.R., Aslan A., Sert H., Sterflinger K., "Mikoloji", Trebenna “Tarihi, Arkeolojisi ve Doğası” Beydağları Yüzey Araştırmaları Cilt I, Çevik N, Varkıvanç B, Akyürek E, Ed., Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü. Antalya Araştırmalar Serisi No. 1., Antalya, ss.123-130-, 2004
DİĞER YAYINLAR
Aslan A., "Seyitali Rüzgar Enerji Santrali Ornitolojik İzleme (Monitoring) Raporu 4-5", Teknik Rapor, ss.95, 2017
Aslan A., Yavuz M., Çakır S., "Biga Rüzgar Enerji Santrali Ornitolojik İzleme (Monitoring) ve Yaban Hayatı Değerlendirme Raporu 8", Teknik Rapor, ss.183, 2017
Aslan A., Yavuz M., Çakır S., "Biga Rüzgar Enerji Santrali Ornitolojik İzleme (Monitoring) ve Yaban Hayatı Değerlendirme Raporu 6-7", Teknik Rapor, ss.217, 2017
Aslan A., Yavuz M., Çakır S., "Biga Rüzgar Enerji Santrali Ornitolojik İzleme (Monitoring) ve Yaban Hayatı Değerlendirme Raporu 4-5", Teknik Rapor, ss.302, 2016
Aslan A., "Seyitali Rüzgar Enerji Santrali Ornitolojik İzleme (Monitoring) Raporu - 3", Teknik Rapor, ss.60, 2016
Aslan A., Kızılkaya E., Ünal A., "Poyraz Rüzgar Enerji Santrali İlkbahar Göç Dönemi Ornitolojik İzleme (Monitoring) Raporu - 2", Teknik Rapor, ss.69, 2016
Aslan A., Yavuz M., Çakır S., "Biga Rüzgar Enerji Santrali Ornitolojik İzleme (Monitoring) ve Yaban Hayatı Değerlendirme Raporu 3", Teknik Rapor, ss.120, 2016
Aslan A., Kızılkaya E., Ünal A., "Poyraz Rüzgar Enerji Santrali İlkbahar Göç Dönemi Ornitolojik İzleme (Monitoring) Raporu - 1", Teknik Rapor, ss.76, 2016
Aslan A., Özkan L., "Sayalar Rüzgar Enerji Santrali Sonbahar Göç Dönemi Ornitolojik İzleme (Monitoring) Raporu - 4", Teknik Rapor, ss.54, 2015
Aslan A., Gül O., "Soma Rüzgar Enerji Santrali Sonbahar Göç Dönemi Ornitolojik İzleme (Monitoring) Raporu - 4", Teknik Rapor, ss.64, 2015
Aslan A., Gül O., Ünal A., Çakır S., "Biga Rüzgar Enerji Santrali Ornitolojik İzleme (Monitoring) ve Yaban Hayatı Değerlendirme Raporu 4-5", Teknik Rapor, ss.112, 2015
Aslan A., "Seyitali Rüzgar Enerji Santrali Ornitolojik İzleme (Monitoring) Raporu - 2", Teknik Rapor, ss.62, 2015
Aslan A., Yavuz M., Çakır S., "Biga Rüzgar Enerji Santrali Ornitolojik İzleme (Monitoring) ve Yaban Hayatı Değerlendirme Raporu 2", Teknik Rapor, ss.144, 2015
Aslan A., Gül O., "Soma Rüzgar Enerji Santrali İlkbahar Göç Dönemi Ornitolojik İzleme (Monitoring) Raporu - 3", Teknik Rapor, ss.83, 2015
Aslan A., Gül O., "Sayalar Rüzgar Enerji Santrali İlkbahar Göç Dönemi Ornitolojik İzleme (Monitoring) Raporu - 3", Teknik Rapor, ss.58, 2015
Aslan A., "Seyitali Rüzgar Enerji Santrali Ornitolojik İzleme (Monitoring) Raporu - 1", Teknik Rapor, ss.76, 2015
Aslan A., Gül O., "Sayalar Rüzgar Enerji Santrali Sonbahar Göç Dönemi Ornitolojik İzleme (Monitoring) Raporu - 2", Teknik Rapor, ss.54, 2014
Aslan A., Gül O., "Sayalar Rüzgar Enerji Santrali İlkbahar Göç Dönemi Ornitolojik İzleme (Monitoring) Raporu - 1", Teknik Rapor, ss.57, 2014
Aslan A., Gül O., "Soma Rüzgar Enerji Santrali Sonbahar Göç Dönemi Ornitolojik İzleme (Monitoring) Raporu - 2", Teknik Rapor, ss.67, 2014
Aslan A., Gül O., "Soma Rüzgar Enerji Santrali İlkbahar Göç Dönemi Ornitolojik İzleme (Monitoring) Raporu - 1", Teknik Rapor, ss.68, 2014
Erdoğan A., Aslan A., Kabasakal B., Sert H., Canbaz Y., Kaçar M.S., "Dinar Rüzgâr Enerji Santrali Ornitolojik İzleme (Monitoring) Raporu-2 (Sonbahar Göç Dönemi)", Teknik Rapor, ss.76, 2013
Erdoğan A., Aslan A., Kabasakal B., Sert H., Kaçar M.S., "Kangal Res Ornitolojik İzleme (Monitoring) Raporu-3 (İlkbahar Göç Dönemi)", Teknik Rapor, ss.88, 2013
Erdoğan A., Aslan A., Kabasakal B., Sert H., Kaçar M.S., Canbaz Y., "Dinar Rüzgâr Enerji Santrali Ornitolojik İzleme (Monitoring) Raporu-3 (İlkbahar Göç Dönemi)", Teknik Rapor, ss.77, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi