Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kurt A., Erdoğan M., "Program Değerlendirme Araştırmalarının İçerik Analizi Ve Eğilimleri; 2004-2013 Yılları Arası", Eğitim ve Bilim, vol.40, pp.199-224, 2015 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kurt A., Köse E., "Comparing Vocational and Technical Education System of Turkey and Germany", PEOPLE: International Journal of Social Sciences , vol.2, pp.959-974, 2019 (Link)
Kurt A., "4. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programının Bağlam, Girdi, Süreç,Ürün Modeline Göre Değerlendirilmesi ", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.508-524, 2017 (Link)
Akinci M., Kurt A., Değirmenci A., , "Türkçe ve İngilizce Öğretmeni Adaylarının Düşünme Stillerinin Zihinsel Öz-yönetim Kuramına Göre İncelenmesi", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-16, 2017 (Link)
Erdoğan M., Kurt A., "A Review of researches on evaluation of teachers in Turkey; dimensions and methodologies", Contemporary Educational Researches Journal, vol.6, pp.21-29, 2016 (Link)
Erdoğan M., Kurt A., "A Review of Research on Classroom Management in Turkey", Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.186, pp.9-14, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kurt A., Köse E., "Mesleki Eğitim ve Öğretim Dergisinin Bibliyometrik Analizi", Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 16-20 Eylül 2020, pp.701-702 (Link)
Kurt A., Köse E., "Describing and Comparing of Vocational and Technical Education System of Turkey and Germany", 11th ICTEL 2019 – International Conference on Teaching, Education & Learning, Budapeşte, MACARISTAN, 8-9 Temmuz 2019, pp.15-15
Kurt A., Köse E., "Examination of Sector, Academic Staff and Student Expectations related to Vocational and Technical Education", VII. International Congress on Curriculum and Instruction, ANKARA, TÜRKIYE, 9-12 Ekim 2019, pp.1-2
Önal İ., Kurt A., "Pedagojik Formasyon Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-yeterliği ve Öğretme Motivasyonları Üzerindeki Etkisi", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.78-80
Özbek G., Kurt A., Köse E., "Özel Yetenekleri Geliştirme Programının Süreç Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi", Vth International Eurasian Educatioanl Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.100-100
Değirmenci A., Kurt A., Köse E., "Türkiye’de Temel Eğitimde İkinci Sınıflarda Okutulan Türkçe Ders Kitabının Kültürel Öğeler Açısından İncelenmesi", 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, KARS, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2018, pp.151-151
Kurt A., Özbek G., Köse E., "Özel Yetenekleri Geliştirme (ÖYG) Programının Eğitsel Eleştiri Modeline Göre Değerlendirilmesi", Vth International Eurasian Educatioanl Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.200-200
Kurt A., Değirmenci A., Köse E., "Türkiye’de Ortaöğretim Kurumlarında Kullanılan Yabancı Dil Ders Kitaplarının Kültürel Öğeler Açısından İncelenmesi", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.1-2
Akinci M., Kurt A., "Beş Farklı Eğitim Programı Geleneğinin Karşılaştırılması ve Bir Program Modeli Önerisi ", 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.190-190
Köse E., Kurt A., Akinci M., "Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Olumlu Ve Olumsuz Yönlerinin Zümre Öğretmenlerinin Görüşleri Açısından İncelenmesi", 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.256-256
Orhon G., Akinci M., Kurt A., Değirmenci A., "Okul Öncesi Eğitimi Lisans Programında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri ve Heyecan Arama Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresine, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Kurt A., Değirmenci A. , Akinci M., Orhon G., "Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Düşünme Stillerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", IV th International Eurasian Educational Research Congress, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.101-101 (Link)
Değirmenci A., Kurt A., Akinci M., Orhon G., "Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", 26. Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.520-520 (Link)
Akinci M., Orhon G., Kurt A., Değirmenci A., "Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitimi Lisans Programlarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri", IV th International Eurasian Educational Research Congress, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.1-1
Erdoğan M., Kurt A., "A review of researches on evaluation of teachers in Turkey: Dimensions and methodologies", 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, PARİS, FRANSA, 29 Ekim 2015 - 31 Ocak 2016, pp.151-151
Kurt A., "4. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programının Bağlam, Girdi, Süreç, Ürün Modeline Göre Değerlendirilmesi", 4th International Congress on Curriculum and Instruction, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, pp.519-519
Yildiz F., Akinci M., Kurt A., "Conditions and Reasons of Social Gender Inequality in Education in Turkey", 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, FRANSA, 29-31 Ekim 2015, pp.14-14
Yildiz F., Görkaş B., Kurt A., "1933 Turkish University Reform", The Third International Congress on Curriculum and Instruction, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, ss.137-137
Erdoğan M., Kurt A., "Method Related Problems in Teacher Evaluation Research in Turkey", The Third International Congress on Curriculum and Instruction, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, pp.320-321
Erdoğan M., Kurt A., "A Review Of Research On Classroom Management In Turkey", 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, PRAG, CEK CUM., 28-30 Ekim 2014, pp.---
Kurt A., Erdoğan M., "Program Değerlendirme Araştırmalarının İçerik Analizi Ve Eğilimleri: 2004-2013 Yılları Arası", 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , GAZİANTEP, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2014, cilt.1, no.1, ss.118-118
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Değirmenci A. , Kurt A., Akinci M., Orhon G., " Eğitim fakültesi temel eğitim bölümü öğretmen adaylarının düşünme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi", Küreselleşen Dünyada Eğitim E-Kitabı, Dinçer S., Ed., Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.199-208, 2017 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi