Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Cerrahi menapozun otonom sinir sistemi, endotel fonksiyonları ve anjiyopgenez üzerine etkilerinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, T-470, Yönetici, 2013
"Rat endometriosis modelinde Suramin ve Bevacizumab'ın etkilerinin araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, T-461, Araştırmacı, 2013
"Polikistik over sendromunda ve gestasyonel diabetli hastalarda AGF araştırılması", BAP Arastırma Projesi, T-466, Yönetici, 2013
"Ratlarda bevacizumap ile preeklapsi modeli oluşturulması", BAP Arastırma Projesi, T-462, Yönetici, 2013
"Gebe rat uterin horn modelinde ratın kendi amniyotik membranın, adezyonlar üzerine etkisi ", BAP Doktora, T-446, Danışman, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi