Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. ABDULLAH KÖK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Türk Dili Ve Edebiyatı
Ana Bilm Dalı : Eski Türk Dili
Sabit Telefon : +90 242 2274400 | Dahili : 3318
E Posta Adresi : abdullahkokakdeniz.edu.tr | akok9yahoo.com
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/abdullahkok/
Ofis : Edebiyat Fakültesi 3. Kat/334
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 3.Kat/334 07058 Konyaaltı/Antalya
Eğitim Bilgileri
Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı/Eski Türk Dili Bilim Dalı, 1997-2004
Yüksek Lisans, VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı/Türk Dili Bilim Dalı, 1993-1995
Lisans, VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1989-1993
Yaptığı Tezler
Doktora, "Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TİEM 73 Iv/1-235v/2), Giriş-İnceleme-Metin-Dizin ", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı/Eski Türk Dili Bilim Dalı Nisan, 2004.
Yüksek Lisans, "Oğuzeli Yöresi ve Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük) ", VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı /Türk Dili Bilim Dalı Kasım, 1995.
Yabancı Diller
Farsca, Orta
Rusça, Orta
Araştırma Alanları
Eski Türk Dili
Karahanlı Türkçesi İlk Kur'an Çevirileri
Hakaniye Türkçesi
Türkistan Türkçesi
Tarihi Kıpçak Türkçesi
Türkistan Türk Kültür Merkezleri
Kazak Dili ve Edebiyatı
Kıpçak Türk Yazı Dilleri
Türk Dili Siyaseti
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı
Türk Dili
Orta Türkçe (Karahanlı, Harezm, Çağatay, Kıpçak Türkçesi)
Eski Türkçe
Kuzey Batı: Kıpçak Grubu Türk Dilleri
Web Of Science Araştırma Alanları
Language & Linguistics
Cultural Studies
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi , 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2015 - 2017
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2015 - 2015
Yrd.Doç.Dr., NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2006 - 2015
Arş.Gör.Dr., NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2004 - 2006
Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 1997 - 2004
Arş.Gör., NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1994 - 1997
Arş.Gör., YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1993 - 1994
Mesleki ve İdari Deneyimler
Yönetim Kurulu Üyesi, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, , 06.06.2012 - 26.02.2015
Kazakistan Temsilcisi, Kazakistan Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversites Filoloji Fakültesi , Türk Dili ve Edebiyatı, 21.03.2010 - 28.06.2011
Kazakistan/Kızılorda Bölge Temsilcisi, Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi Dünya Dilleri Fakültesi , Türk Dili ve Edebiyatı, 01.09.2006 - 06.10.2008
Yurt Dışı Görevlendirme TİKA, Kırım Devlet Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Kırım Tatar ve Türk Filolojisi , Kırım Tatar Filolojisi, 28.10.2004 - 30.09.2005
Verdiği Dersler
Tarihî Türk Diyalektolojisi DR, Doktora, 2016-2017
Budist Maniheist Metinler , Yüksek Lisans, 2016-2017
MODERN KIPÇAK TÜRKÇESİ DR, Doktora, 2016-2017
Türk Dili Tarihi I- II, Lisans, 2016-2017
Osmanlı Türkçesi I- II, Lisans, 2016-2017
HAREZM TÜRKÇESİ, Lisans, 2016-2017
Türk Dili Tarihi I, Lisans, 2016-2017
Osmanlı Türkçesi I-II, Lisans, 2016-2017
Köktürk Kağanlık Yazıtları YL, Yüksek Lisans, 2016-2017
Kutadgu Bilig Araştırmaları DR, Doktora, 2016-2017
Karahanlı Türkçesi, Lisans, 2016-2017
Türk Dili II (Bahar), Lisans, 2015-2016
Bitirme Tezi II (Bahar), Lisans, 2015-2016
Çağatay Türkçesi II (Bahar), Lisans, 2015-2016
Çağatay Türkçesi (Bahar), Doktora, 2015-2016
Kazak Dili ve Edebiyatı II (Bahar), Yüksek Lisans, 2015-2016
Uygur Türkçesi (Bahar Dönemi), Lisans, 2015-2016
Köktürk Türkçesi (Güz Dönemi), Lisans, 2015-2016
Çağatay Türkçesi I, Lisans, 2015-2016
Bitirme Tezi (Güz), Lisans, 2015-2016
Kazak Dili ve Edebiyatı I (Güz Dönemi), Yüksek Lisans, 2015-2016
Türk Dili Siyaseti , Doktora, 2015-2016
Türk Dili I (Güz Dönemi), Lisans, 2015-2016
Eski Türkçe I (Güz), Lisans, 2014-2015
Türk Dili Tarihi II (Güz Dönemi), Lisans, 2014-2015
Hakaniye Türkçesi (Güz Dönemi), Yüksek Lisans, 2014-2015
Kazak Dili ve Edebiyatı I (Güz Dönemi), Yüksek Lisans, 2014-2015
Bitirme Tezi (Güz), Lisans, 2014-2015
Orta Türkçe (Güz Dönemi), Lisans, 2014-2015
Orhun Türkçesi (Güz), Yüksek Lisans, 2014-2015
Çağatay Dili ve Edebiyatı II (Bahar), Lisans, 2013-2014
Türk Dili Tarihi II (Bahar), Lisans, 2013-2014
Bitirme Tezi (Bahar), Lisans, 2013-2014
Türkçe İlk Kur'an Çevirileri (Bahar), Yüksek Lisans, 2013-2014
Kazak Dili ve Edebiyatı II (Bahar), Yüksek Lisans, 2013-2014
Bitirme Tezi (Güz), Lisans, 2013-2014
Hakaniye Türkçesi (Güz Dönemi), Yüksek Lisans, 2013-2014
Çağatay Dili ve Edebiyatı I (Güz Dönemi), Lisans, 2013-2014
Kazak Dili ve Edebiyatı II (Bahar Dönemi), Yüksek Lisans, 2012-2013
Eski Türkçe I (Yaz Dönemi), Lisans, 2012-2013
Eski Türkçe II (Bahar Dönemi), Lisans, 2012-2013
Türk Dilbilgisi (Bahar Dönemi), Lisans, 2012-2013
Kazak Dili ve Edebiyatı I (Güz Dönemi), Yüksek Lisans, 2012-2013
Türk Dili Tarihi I (Güz Dönemi), Lisans, 2012-2013
Eski Anadolu Türkçesi (Yaz Dönemi), Lisans, 2012-2013
Orta Türkçe (Yaz Dönemi), Lisans, 2012-2013
Eski Anadolu Türkçesi (Bahar Dönemi), Lisans, 2012-2013
Araştırma Projesi (Bahar Dönemi), Lisans, 2012-2013
Türkçe İlk Kur'an Çevirileri (Bahar Dönemi), Yüksek Lisans, 2012-2013
Hakaniye Türkçesi , Yüksek Lisans, 2012-2013
Araştırma Projesi I (Güz Dönemi) , Lisans, 2012-2013
Orta Türkçe (Güz Dönemi), Lisans, 2012-2013
Eski Türkçe I (Güz Dönemi), Lisans, 2012-2013
Türk Dil Bilgisi I (Güz Dönemi), Lisans, 2012-2013
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, Ş.Şen, "Antalya Yöresi Türkülerinin Söz Varlığı", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, Ö.Eker, "Kutadgu Bilig Dizini", NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, F.Can, "VIII. ve XIII. Yüzyıllar Arası Türkçe Eserlerde Hayvan Adları", NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mart, 2015.
Yüksek Lisans, B.Yalçın Akcan, "Eski Anadolu Türkçesi Satırarası Kur'an Tercümesi (Giriş-Metin-Dizin)", NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kök A., "XI. Yüzyılda Türk Dünyasında Haberleşme Metonimileri ", Turkısh Studies International Periodical for the Languages,JOURNAL OF LANGUAGE LITERATURE AND CULTURE, vol.5/1, pp.908-923, 2010
Kök A., "Türk Dini Tarihine Katkı "Kırımçakça Bir Dua Üzerine"", Turkısh Studies International Periodical For the Languages,JOURNAL OF LANGUAGE LITERATURE AND CULTURE, vol.4/8, pp.180-184, 2009
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kök A., "Köktürk Kağanlık Yazıtlarından Pîr-i Türkistan'a İdeal İnsanın Özellikleri", Türk Dünyası Araştırmaları, vol.118, no.232, pp.129-142, 2018
Kök A., "Türk Hakanlığı Dönemi İlk Türkçe Satırarası Kur’an Çevirisi TİEM 73: İlmî Keşfi ve İlmî Neşri Meselesi", Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, vol.14, pp.191-211, 2018 (Link)
Eker Ö., Kök A., "Kutadgu Bilig'in Mısır Nüshasının Dizini Üzerine Notlar", Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.85-116, 2017 (Link)
Kök A., Eker Ö., "Divân-ı Hikmet Ve Atâbetü'l Hakâyık'taki Bal ve Söz Metaforları", Türk Dünyası Araştırmaları , vol.227, no.0255-0644, pp.103-115, 2017 (Link)
Kök A., "XI. Yüzyılda Türklerin Dünyasında Yusuf'un Tanıklığında Devlet'in Anlamı", Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, vol.13, pp.123-156, 2017 (Link)
Kök A., "Hakaniye Dönemi Türkçülerinin Tanıklığında XI. Yüzyıl Türkistan'ında Adalet'in Anlamı ", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, vol.113, no.0255-0644, pp.135-183, 2016 (Link)
Kök A., Ünlü S. , "Türkçe İlk Kur'an Çevirilerinin Tanıklığında Toponomi", Türük Uluslararası Dil Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, pp.42-103, 2016 (Link)
Kök A., Eker Ö., "ATEBETÜ’L-HAKÂYIK’IN TANIKLIĞINDA BİLGİ METAFORLARI", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, vol.114, no.0255-0644, pp.223-238, 2016 (Link)
Kök A., "Kutadgu Bilig’de “Ağız” Sözcüğü İle Oluşturulan Aktarmalar", Türk Dünyası Araştırmaları, vol.112, pp.191-197, 2016 (Link)
Kök A., "Kazak Türkçesinin Korunması Siyaseti: Agartuşı, Sakşı", Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, vol.11, pp.77-102, 2014 (Link)
Kök A., "Turan Ülküsü Türklerde Alfabe ve Dil Birliği", Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, ss.15-21, 2014
Kök A., "Tarihî Türk Yurdundan XI. Yüzyıla Ait Toponimik Tanık: Çiye", Kazak Kızlar Pedagoji Üniversitesi'nin 70. Yıl Armağan Sayısı, vol.74/4, pp.432-433, 2014
Kök A., "Kaşgarlı Mahmut'un Türkçülüğü ve Türkçeciliği", Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, ss.17-19, 2011
Kök A., "Hakaniye Müelliflerin Eserlerinde Peygamber ", Türk Dünyası Araştırmaları, vol.188, pp.95-101, 2010
Kök A., "Türkiye Türkçesinde Yabancılaşma ve Yozlaşma Üzerine", Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, ss.19-23, 2010
Kök A., "Türkçe İlk Kur'an Çevirilerinde Türlü "Cennet" ler Üzerine ", Türk Dünyası Araştırmaları , pp.181-212, 2009
Kök A., "Hakaniye Türkçesi Kur'an Çevirileri Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi", Türk Dünyası Araştırmaları, vol.171, pp.107-120, 2007
Kök A., "Nevayi'de Türkçecilik Şuuru", Kultura Narodov Priçernomorya, vol.62, pp.61-64, 2005
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kök A., "Yüknekî’nin Kavram Dünyasının Kaynakları Üzerine Düşünceler", 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimler ve Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-8 Aralık 2018, vol.3, no.978-975-93505-8-1, pp.1081-1096 (Link)
Kök A., "ORHUNDAN KÂŞGAR’A “YOL”UN ANLAMI ", KÖKTÜRK YAZISININ OKUNUŞUNUN 125. YILINDA ORHUN’DAN ANADOLU’YA ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ SEMPOZYUMU 1-7 HAZİRAN 2018 ULANBATOR- MOĞOLİSTAN, ULANBATOR, MOĞOLİSTAN, 1-7 Haziran 2018, vol.2, pp.1079-1089 (Link)
Kök A., Eker Ö., "Kutadgu Bilig'in Tanıklığında Kültür Lingüistiği Bağlamında Kut Metaforları", II. Uluslararası Felsefe Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi, MUĞLA, TÜRKIYE, 3-7 Mayıs 2017, pp.1-30 (Link)
Kök A., "Londra'dan Kırım'a Anneme Mektuplar'la "Vatan" Metaforları", Eskişehir Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 16-17 Mayıs 2017, pp.1-1 (Link)
Kök A., "Türk Dünyasının Türk Kültür Hazinesi Planlayıcısı Turan Ata", Uluslararası Türk Dünyasında İlmi Araştırmalar Sempozyumu, Celalabad, KIRGIZISTAN, 29-31 Mayıs 2016, pp.1-10 (Link)
Kök A., Eker Ö. , "PÎR-İ TÜRKİSTAN’IN TANIKLIĞINDA TÜRKÇE DEYİMLERİN TARİHİ İZİ", 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Aralık 2016, vol.III, no.978-975-93505-5-0, pp.35-54 (Link)
Kök A., "Pîr-i Türkistan’ın Türkçe Ülküsü", Vuslatının 850. Yılında Hoca Ahmet Yesevi I. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2016, pp.67-88 (Link)
Kök A., "Turan Ülküsü Türklerde Alfabe ve Dil Birliği", XII. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kazan, RUSYA, 30 Ağustos - 6 Eylül 2014, vol.2, pp.1103-1108
Kök A., "Kazak Türkçesinin Geliştirilmesi Siyaseti (Devlet Dilini Geliştirme Kurumu) Örneği", VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2014, vol.1, pp.729-758
Kök A., "Hakaniye Dönemi Türkçülerinin Tanıklığında XI. Yüzyıl Türkistan'ında Adalet", Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 17-19 Kasım 2014, ss.1-30
Kök A., "Kazak Türkçesinin Korunması Siyaseti", Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Kasım 2013, ss.1-15
Kök A., "Mahmud Kaşgaridin Til Sayasatı", 60. Caska Arnalgan "Tanımdık Lyanguyastika, Kızılorda, KAZAKISTAN, 22-22 Ekim 2010, pp.1-5
Kök A., "Kazırğı Türik Tili: Tildin Buzılya men Çubarlanyı Memlekettik Til Sayasatı", III. Halıkaralık Gılımya Praktikalık Kongereniya Materialdarı, Oral, KAZAKISTAN, 14-15 Ekim 2010, pp.33-37
Kök A., "Doğu Türkçesi İlk Kur'an Çevirilerinde Türlü 'Cehennemler'Üzerine", VI. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20-25 Ekim 2008, pp.1-33
Kök A., "Kazaklarda Halk Takvimi "Ay Adları,Müşellik ve On İki Hayvanlı Türk Takvimi" Üzerine", VI. Uluslararası Türk Dünyasının Geleceği ve Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabad, KIRGIZISTAN, 25-28 Mayıs 2008, pp.735-751
Kök A., "XI. Yüzyıl Türk Dünyasında Kâşgarlı'nın Tanıklığında Ulaşım", VIII. Türk Dünyası Eğitim, Bilişim ve Kültür Formu, Bakü, AZERBAYCAN, 4-6 Aralık 2008, pp.1-5
Kök A., "Türkçe İlk Kur'an Çevirisi/Çevirileri Nerede Yapıldı", V. Uluslararası Türk Dünyasının Geleceği ve Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabad, KIRGIZISTAN, 11-13 Haziran 2007, pp.665-670
Kök A., "Türkçe Erken Kur'an Çevirilerinin Dil Tarihi Açısından Önemi", Kırım Devlet ve Pedagoji Üniversitesi, Akmescit, UKRAYNA, 18-22 Nisan 2005, pp.1-4
Kök A., "Hakaniye Dönemi Eserlerinde Bayram", Tavriya Milli Üniversitesi, Akmescit, UKRAYNA, 22-22 Mart 2005, pp.112-115
Kök A., "Türkçe İlk Kur'an Tercümelerinde Metonimli Kullanımlar Üzerine", Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2004, ss.1-12
Kök A., "Türkçe İlk Kur'an Çevirilerinde Özel Adlar", V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, ANKARA, TÜRKIYE, 20-26 Eylül 2004, vol.855/II, pp.2035-2050
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kök A., "Kaare Gronbech", in: Türk Diline Gönül Verenler, "Buran, A,", Eds., Akçağ Yayınları:1460, Biyografi İnceleme:56, Ankara, pp.141-150, 2017
Kök A., "Pîr-i Türkistan'ın Metafor Dünyası", Kesit Yayınları Karbey Yayıncılık Eğitim ve Öz Egitim Danışmanlık Hizmetleri, İSTANBUL, 2016
Diğer Yayınlar
Kök A., "Eski Türkçe Meâller", Diger, ss.1-30, 2018 (Link)
Kök A., "Pir-î Türkistân'ın Gönül Dünyasından,Fırat Üniversitesi, İnsanî ve Soayal Bilimler Fakültesi/Elazığ", Sunum, ss.1-23, 2017
Kök A., "21. Yüzyılın Korkut Atası Turan Yazgan, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi/Antalya", Sunum, ss.1-25, 2016
Kök A., "Turan Ülküsü Ötüken'den Ankara'ya Türk Dil Siyaseti,Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi/Antalya", Sunum, ss.1-32, 2016
Kök A., "Ali Şir Nevâyi'nin Muhâkemetü'l Lugateyn'i, Bilge Dergisi, S.35, Ankara (Tanıtma Yazısı)", Diger, ss.79-80, 2002
Kök A., "Tarihi Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük Denemesi", Bilge Dergisi, S. 34, Ankara (Tanıtma Yazısı)", Diger, ss.s. 46-48, 2002
Kök A., "Dilimiz", Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı,(Değerlendirme Yazısı),Ankara", Diger, ss.142-153, 1999
Kök A., "Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, Türk Dili Dergisi, S.563, Ankara (Tanıtma Yazısı)", Diger, ss.449-451, 1998
Desteklenen Projeler
"VIII. ve XIII. Yüzyıllar Arası Türkçe Eserlerde Hayvan Adları", BAP Y.Lisans, sob2012/03, Yönetici, 2015
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD), Yayin Kurul Üyesi, 15.05.2017 - Devam Ediyor
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 05.05.2015 - Devam Ediyor
Diyalektolog, Yayin Kurul Üyesi, 01.12.2010 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Yüknekî’den Mahzunî Şerif’e Türkçenin Tarihî Yolculuğuna Tanıklar, Eskişehir, Ekim 2018
Orhundan Kâşgar'a Yolun Anlamı, Ulaanbaatar, Haziran 2018
Yüknekî’nin Kavram Dünyasının Kaynakları Üzerine Düşünceler, Antalya, Aralık 2018
Eskişehir Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu,Londra'dan Kırım'a Anneme Mektuplar'la "Vatan" Metaforları, Eskişehir, Mayıs 2017
II. Uluslararası Felsefe Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi/ Kutadgu Bilig'in Tanıklığında Kültür Lingüistiği Bağlamında Kut Metaforları, Muğla, Mayıs 2017
YESEVÎ’NİN HİKMETLERİNİN TANIKLIĞINDA İDEAL İNSANIN ÖZELLİKLERİ, Ankara, Ekim 2017
Uluslararası Türk Dünyasında İlmi Araştırmalar Sempozyumu/ Türk Dünyasının Türk Kültür Hazinesi Planlayıcısı Turan Ata, Jalal-Abad, Mayıs 2016
Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi/ PÎR-İ TÜRKİSTAN’IN TANIKLIĞINDA TÜRKÇE DEYİMLERİN TARİHİ İZİ, Antalya, Aralık 2016
Vuslatının 850. Yılında Hoca Ahmet Yesevi I. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu/ Pîr-i Türkistan’ın Türkçe Ülküsü, Antalya, Mayıs 2016
Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu/ Hakaniye Dönemi Türkçülerinin Tanıklığında XI. Yüzyıl Türkistan'ında Adalet, Ankara, Kasım 2014
VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri/ Kazak Türkçesinin Geliştirilmesi Siyaseti (Devlet Dilini Geliştirme Kurumu) Örneği, Elazığ, Ekim 2014
XII. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi/ TURAN ÜLKÜSÜ TÜRKLERDE ALFABE VE DİL BİRLİĞİ, Kazan , Eylül 2014
Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu/ Kazak Türkçesinin Korunması Siyaseti, Ankara, Kasım 2013
60. Caska Arnalgan Tanımdık Lyanguyastika/ Mahmud Kaşgaridin Til Sayasatı, Kızıorda, Ekim 2010
III. Halıkaralık Gılımya Praktikalık Kongereniya Materialdarı / Kazırğı Türik Tili: Tildin Buzılya men Çubarlanyı Memlekettik Til Sayasatı, Oral, Ekim 2010
VI. Uluslararası Türk Dil Kurultayı/ DOĞU TÜRKÇESİ İLK KURAN ÇEVİRİLERİNDE TÜRLÜ CEHENNNEMLER ÜZERİNE, ANKARA, Ekim 2008
VI. Uluslararası Türk Dünyasının Geleceği ve Sosyal Bilimler Kongresi/ KAZAKLARDA HALK TAKVİMİ AY ADLARI MÜŞELLİK VE 12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ ÜZERİNE, Calalabad, Mayıs 2008
VIII. Türk Dünyası Eğitim, Bilişim ve Kültür Formu/ XI. YY. TÜRK DÜNYASINDA KAŞGARLININ TANIKLIĞINDA ULAŞIM, Bakü, Aralık 2008
V. Uluslararası Türk Dünyasının Geleceği ve Sosyal Bilimler Kongresi/ TÜRKÇE İLK KUR'AN ÇEVİRİSİ/ÇEVİRİLERİ NEREDE YAPILDI, Calalabad, Haziran 2007
Kırım Devlet ve Pedagoji Üniversitesi / TÜRKÇE ERKEN KURAN ÇEVİRİLERİNİN DİL TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ, Akmescit, Nisan 2005
Tavriya Milli Üniversitesi/ HAKANİYE DÖNEMİ ESERLERİNDE BAYRAM, Simferopol`, Mart 2005
V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri/ Türkçe İlk Kuran Çevirilerinde Özel Adlar, Ankara, Eylül 2004
Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu/ Türkçe İlk Kur'an Tercümelerinde Metonimli Kullanımlar Üzerine , Ankara, Mayıs 2004
Bilimsel Hakemlikler
Türk Dünyası Araştırmaları, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Türk Dünyası Araştırmaları, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
Türkbilig, Dergide Hakemlik, Eylül 2017
Türk Dünyası Araştırmaları, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Türk Dünyası Araştırmaları, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD), Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Türkbilig, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Türk Dünyası Araştırmaları, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi TÜRÜK, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
Ödüller ve Burslar
Kök A,., "Hoca Ahmet Yesevî Başarı Ödülü, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği/Ankara, Aralık 2016
Kök A, "Başarı Ödülü, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Ağustos 2011
Kök A, "Başarı Ödülü, Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi, Ekim 2008
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi