Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. AYŞE BİLİCİOĞLU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Bölüm : -
Ana Bilm Dalı :
Sabit Telefon : +90 242 2274683 | Dahili : 4683
E Posta Adresi : abiliciogluakdeniz.edu.tr | biliciogluayse1gmail.com
Web Adresi :
Ofis : Eğitim Fakültesi, A Blok, Kat 4, 429A Nolu Ofis.
Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, 2017-
Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü/ Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2012-2016
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017 - Devam Ediyor
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Bilicioğlu A., Yilmaz K. , "Öğrencilerin Sınav Kaygısı, Fene Yönelik İlgi ve Ebeveyn Desteği Değişkenleri Üzerine Uluslararası Bir Karşılaştırma: Türkiye- Singapur", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.1-12, 2017
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Bilicioğlu A., Ayvalli M., Biçak B., "Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma okuryazarlık düzeyleri", 5. International Eurasian Educational Research Congress(EJER), ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-1
Bilicioğlu A., Yilmaz K. , "PISA 2015 Sonuçlarına göre Öğrencilerin Sınav Kaygısı, Fene Yönelik İlgi ve Ebeveyn Desteği Değişkenleri Üzerine Uluslararası Bir Karşılaştırma: Türkiye- Singapur", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi(UEBK), ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, ss.1-1
Bilicioğlu A., Doğan E., "6.Sınıf Matematik Dersi Tam Sayılar Öğrenme Alanında Başarı Testinin Geliştirilmesi ve Madde Tepki Kuramı ile Klasik Test Kuramına göre Madde Parametrelerinin Karşılaştırılması", 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2017, ss.1-1
Diğer Yayınlar
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
5. International Eurasian Educational Research Congress(EJER), Antalya, Mayıs 2018
2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Eylül 2017
26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi(UEBK), Antalya, Nisan 2017
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi