Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Öncel S., Sümen A., "Adaptation of the scale for health promoting schools to Turkish society: A validity and reliability study", TÜRKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.38, pp.46-56, 2018 (Link)
Sümen A., Öncel S., "Effect of skin cancer training provided to maritime high school students on their knowledge and behaviour", ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.16, pp.7769-7779, 2015 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Teskereci G., Sümen A., Özerli A.N. , Çiçek S.N. , "Hemşirelik öğrencilerinin yabancı dil olarak İngilizceye ilişkin algıları: Bir metafor çalışması", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.5, no.2, pp.294-304, 2019 (Link)
Tuzcu A., Sümen A., Demir Avci Y., "A Health Behavior Change Model In Increasing Participation In Cancer Screening Programs: Precede-Proceed", Journal of Education and Research in Nursing, vol.15, pp.123-130, 2018 (Link)
Sümen A., Öncel S., "Assessment of Reliability and Validity of the Parental Sun Protection Scales in Turkish Population", Clinical and Experimental Health Sciences, vol.8, pp.245-255, 2018 (Link)
Sümen A., Öncel S., "Development of sun protection behaviors in preschoolers: A systematic review", TURKDERM-ARCHIVES OF THE TURKISH DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, vol.52, pp.56-63, 2018 (Link)
Sümen A., Öncel S., "Türkiye'de Cilt Kanseri ve Güneşten Korunmaya Yönelik Yapılan Araştırmaların İncelenmesi", Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.59-69, 2018 (Link)
Sümen A., "Florence Nightingale Yemini ile Uluslararası Hemşirelik Andı'nın Karşılaştırılması ve Etik İlkeler Açısından Değerlendirilmesi", Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, vol.25, pp.43-48, 2017 (Link)
Öncel S., Sümen A., "Türkiye’de halk sağlığı hemşireliği alanında yürütülen lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi", Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics, cilt.3, ss.20-28, 2017 (Link)
Sümen A., Öncel S., "Factors that affect healthy lifestyle behaviors of high school students in Turkey: A systematic review", EUROPEAN JOURNAL OF THERAPEUTICS, vol.23, pp.74-82, 2017 (Link)
Sümen A., Öncel S., "Population-based public health nursing practice (Intervention wheel) and instances from Turkey", TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.15, pp.473-477, 2016 (Link)
Sümen A., Öncel S., "Studies Conducted With Students About Skin Cancer and Sun Protection: A Literature Review", Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, cilt.7, ss.78-92, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sümen A., Taylan S., Öncel S., "Sağlık Bilimleri Fakültesinin Akreditasyon Ölçütleri Kapsamında Değerlendirilmesi: İlçede Olmak Avantaj mı Dezavantaj mı?", 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (SABAK) Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 17-19 Ekim 2019, pp.28-28
Çiçek S.N. , Özerli A.N. , Sümen A., Teskereci G., "Hemşirelik öğrencilerinde yabancı dil algısı: Bir metafor çalışması", 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2019, ss.117-117 (Link)
Esirgenler A. , Abdullah Ş. , Sümen A., Teskereci G., "Son ile Başlangıç Arasında Kalmış Bir Durum: Ölüm", 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2019, ss.228-228 (Link)
Demirgil Ö.K. , Balci T. , Kardaşoğlu S. , Tokar M. , Aslan K. , Teskereci G., et al., "Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Empatik Eğilim Davranışlarının Meslek Seçimi Üzerine Etkisi", 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2019, ss.142-142 (Link)
Aksoy S. , Ergen Z. , Ala M.M. , Üzüm F. , Teskereci G., Sümen A., "Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik İmaj Algılarının ve Tutumlarının İncelenmesi", 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2019, ss.177-177 (Link)
Sümen A., Öncel S., "Ebeveynlerin Cilt Kanserine İlişkin Bilgi Düzeyleri, Güneşten Korunma Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi", 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2018, ss.39-39
Sümen A., Öncel S., "Türkiye'de Lisansüstü Hemşirelik Tezlerinde Sosyal Bilişsel Teorinin Kullanımı: Sistematik İnceleme", 2. Uluslar arası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, , ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Kasım 2018, pp.1485-1486 (Link)
Sümen A., Öncel S., "Ebeveyn güneşten koruma ölçekleri’nin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması", 1. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2017, ss.203-205
Sümen A., Öncel S., "Adaptation of the scale for health promoting schools to turkish society: validity and reliability study", First International Conference on Nursing, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Mart 2017, pp.144-144
Sümen A., Öncel S., "Anaokulu öğretmenlerinin cilt kanseri ile ilgili risk algıları, bilgi düzeyleri ile kendilerine ve öğrencilerine yönelik güneşten korunma davranışları", 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 8-11 Kasım 2017, ss.72-73
Sümen A., Öncel S., "Türkiye'de lise öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkileyen faktörler: literatür inceleme", 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 17-20 Haziran 2015, ss.132-133
Sümen A., Öncel S., "Population-based public health nursing practice (intervention wheel) and instances from Turkey", 4th World Conference on Psychology and Socıology, Roma, ITALYA, 26-28 Kasım 2015, pp.34-34
Sümen A., Tuzcu A., Demir Avci Y., "Kanser tarama davranışlarına yönelik Precede Proceed modeli ile yapılan çalışmalar: sistematik inceleme", 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2014, ss.483-484
Sümen A., Öncel S., "Denizcilik lisesi öğrencilerine cilt kanseri konusunda verilen eğitimin bilgi ve davranışlarına etkisi", 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2014, ss.1225-1226
Sümen A., Öncel S., "Türkiye'de Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği kullanılarak yapılan çalışmalar: sistematik inceleme", 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-31 Ekim 2013, ss.417-417
Sümen A., Öncel S., "Deri kanseri ve güneşten korunmaya yönelik öğrencilerle ilgili yapılan çalışmalar: literatür taraması", 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 2-6 Ekim 2012, ss.528-533
Erdem N., Sümen A., "İnsülin kullanan diyabet hastalarının insülin kullanımı konusundaki eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi", 44. Ulusal Diyabet Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2008, ss.88-89
Sümen A., Erdem N., "Tip 2 diabetes mellituslu hastaların hastalıkları hakkındaki bilgi düzeylerinin incelenmesi", VI. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-29 Haziran 2007, ss.90-91
Sümen A., Sunmaz D., Baybek H., "Fethiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Öğrenci Yurdu’nda barınan ilköğretim öğrencilerinin özbakım gücü düzeylerinin belirlenmesi", IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 5-6 Mayıs 2005, ss.125-125
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi