Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. ASLIHAN BOZCUK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm : İşletme Bölümü
Ana Bilm Dalı : Muhasebe ve Finansman
Sabit Telefon : +90 242 3101911
E Posta Adresi : aebozcukakdeniz.edu.tr
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/aebozcuk/
Ofis : İİBF A-Blok
Eğitim Bilgileri
Doktora, City University, London, Cass Business School, PhD (Finance), INGILTERE, 1997-2002
Yüksek Lisans, University of Leeds, Business School, MBA (Finance), INGILTERE, 1995-1996
Lisans, BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, İşletme Fakültesi, İşletme, 1989-1993
Yaptığı Tezler
Doktora, "The impact of different types of shareholder groups on the financing and performance of UK corporations: an empirical analysis", City University, London Cass Business School PhD (Finance) Nisan, 2002.
Yüksek Lisans, "Privatisation of public utilities: a comparison of the UK and Turkey", University of Leeds Business School MBA (Finance) Eylül, 1996.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Finansman
Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi
Muhasebe ve Denetim
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Finans
Finans
Web Of Science Araştırma Alanları
Business, Finance
Yönetilen Tezler
Doktora, Z.Türkcan, "Bankalarda mali başarısızlığın tahmin edilmesine yönelik karşılaştırmalı bir uygulama", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2017.
Yüksek Lisans, M.Duman, "Türkiye pay piyasasındaki bireysel yatırımcıların yatırım kararlarının davranışsal finansman teorileri çerçevesinde araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, F.Öztaş, "Halka açık şirketlerin üst düzey yönetiminde cinsiyet çeşitliliği ve performans etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, M.Doğan, "İMKB’ye kayıtlı şirketlerin yöneticileri ile performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, E.Güzeloğlu, "E-Para kavramının akıllı kartlarla kullanımının incelenmesi ve bir uygulama", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2004.
Yüksek Lisans, F.Öz, "Küreselleşen dünya ve finans piyasalarının değişimi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2004.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Bozcuk A., Lasfer M., "The information content of institutional trades on the London Stock Exchange", JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS, vol.40, pp.621-644, 2005 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Bozcuk A., Duman M., "Bireysel yatırımcıların kararlarına duygusal zekanın etkisi", Social Sciences Studies Journal, vol.4, pp.3410-3419, 2018
Bozcuk A., Uçar M., Yilmaz B.Ç., "Türkiye'de kamu yararını ilgilendiren kuruluşların bağımsız denetimine ilişkin bir inceleme", Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, vol.4, pp.125-143, 2018
Bozcuk A., "Türkiye'deki bağımsız denetim şirketlerinin uluslararası denetim ağlarına üyeliği ve gelir etkisi", Social Sciences Studies Journal, vol.4, pp.3316-3325, 2018
Türkcan Z., Bozcuk A., Türkcan K., "Türk Bankalarında Mali Başarısızlığın Tahmin Edilmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma", Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), pp.253-274, 2018 (Link)
Bozcuk A., "Türkiye'deki bağımsız denetim kuruluşlarında üst düzeydeki cinsiyet çeşitliliği ve gelir etkisi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, pp.882-890, 2018
Bozcuk A., Öztaş F., "Cinsiyet çeşitliliği, kar dağıtım politikası ve borsa performansı", Social Sciences Studies Journal, vol.4, pp.3773-3782, 2018
Bozcuk A., Öz Y., "FİNANSAL DURUM, MUTLULUK VE UMUT(SUZLUK): ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BİR UYGULAMA", SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal) , vol.4, pp.4731-4741 , 2018 (Link)
Bozcuk A., "Performance Effects of Early IFRS Adoption by Turkish Firms", Muhasebe Bilim DÜnyası Dergisi (MÖDAV), vol.14, pp.1-12, 2012
Bozcuk A., "Internet financial reporting: Turkish companies adapt to change", Managerial Finance, vol.38, pp.786-800, 2012 (Link)
Bozcuk A., "Performance Effects Of Outside Directors On Corporate Boards", International Journal of Business and Social Science, vol.2, pp.80-84, 2011
Bozcuk A., Aslan S., Arzova S.B., "Internet financial reporting in Turkey", EuroMed Journal of Business, vol.6, pp.313-323, 2011 (Link)
Ersoy P.D.A., Bozcuk A., Suntur N., "Beta Katsayısının Muhasebe Verilerine Dayalı Risk Ölçütleriyle İlişkilendirilmesi: İMKB Örneği", Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD, vol.45, pp.48-54, 2010
Bozcuk A., "Price Reaction To Corporate Governance Rating Announcements At The Istanbul Stock Exchange", International Journal of Economics and Finance Studies, vol.2, pp.1-6, 2010
Utku B., Bozcuk A., "CRISIS RELATED MANAGEMENT ACCOUNTING LITERATURE: A CONTENT ANALYSIS FOR TURKEY", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), vol.12, pp.181-188, 2010
Bozcuk A., Lasfer M., "Changes In Block Ownership In The London Stock Exchange", International Journal of Business , vol.13, pp.85-99, 2008
Dönmez A., Berberoğlu B., Utku B., Bozcuk A., "Internette Finansal Raporlama: İmkb’De Işlem Gören Şirketler Üzerine Bir Inceleme", ANALİZ (Marmara Üniversitesi Muhasebe-Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi) , cilt.8, ss.103-114, 2007
Bozcuk A., "Mutluluk ve bireylerin finansal durumu üzerine bir pilot çalışma", İktisat İşletme ve Finans, vol.22, pp.63-73, 2007
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Duman M., Bozcuk A., "DUYGUSAL ZEKÂNIN BİREYSEL YATIRIMCILARIN KARARLARINA ETKİSİ", 22. Finans Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2018, ss.323-329 (Link)
Bozcuk A., "DOES MONEY BUY YOU HAPPINESS?", 10th Annual Conference of the EuroMed-Academy-of-Business, Rome, ITALYA, 13-15 Eylül 2017, pp.2041-2043 (Link)
Bozcuk A., "Younger boards and corporate performance", EuroMed Academy of Business, Varşova, POLONYA, 14-16 Eylül 2016, pp.1948-1950
Bozcuk A., Utku B., "İmkb Kurumsal Yönetim Endeksine Girişlere Piyasanın Tepkisi", YÖNETİM ve EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI – YEBKO, İZMİR, TÜRKIYE, 9-10 Ekim 2010, ss.1-10
Bozcuk A., Utku B., "CRISIS RELATED MANAGEMENT ACCOUNTING LITERATURE: A CONTENT ANALYSIS FOR TURKEY", 2nd Annual EuroMed Conference of the EuroMed-Academy-of-Business, Salerno, ITALYA, 26-28 Ekim 2009, pp.295-299
Utku B., Bozcuk A., "Küresel Mali Piyasalarda Kurumsal Yönetim: İmkb Kurumsal Yönetim Endeksinde (Xkury) Yer Alan Şirketlerin İncelenmesi", 13. Ulusal Finans Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2009, ss.1-10
Bozcuk A., Karausta T., "Küresel Finansal Kriz Ve Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Kurumları", Uluslararası Finans Sempozyumu 2009- Küresel Kriz Sonrası yeni Finansal Mimari Arayışlar, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-16 Ekim 2009, pp.435-453
Bozcuk A., Arzova S.B., Aslan S., "INTERNET FINANCIAL REPORTING: THE CASE OF TURKEY", 2nd Annual EuroMed Conference of the EuroMed-Academy-of-Business, Salerno, ITALYA, 26-28 Ekim 2009, pp.300-311 (Link)
Çakır S., Bozcuk A., "İmkb’Deki Fiyat Kümelenmesinin Benford Yasası Aracılığıyla İrdelenmesi", 11. Ulusal Finans Sempozyumu, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2007, ss.101-110
Bozcuk A., Aydın Hergüner S., "A Study On Students’ Interest In Accounting And Financial Reporting Standards", FAAP (The Future of Accounting and Accounting Profession)- Istanbul Commerce University, World Conference Series II, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 3 Haziran 2007, pp.15-28
Diğer Yayınlar
Bozcuk A., "Kitap İncelemesi: "Financial Risk Taking: An Introduction To The Psychology Of Trading And Behavioural Finance", Akdeniz Üniversitesi İibf Dergisi, 4:8, ", Diger, ss.177-178, 2004 (Link)
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 14
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 80
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi