Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çağlar A.E., Mert M., Bölük G., "Testing the role of information and communication technologies and renewable energy consumption in ecological footprint quality: Evidence from world top 10 pollutant footprint countries", JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, vol.1, pp.1-39, 2021
Çağlar A.E., "The importance of renewable energy consumption and FDI inflows in reducing environmental degradation: Bootstrap ARDL bound test in selected 9 countries", JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, vol.1, pp.1-41, 2020
Mert M., Çağlar A.E., "Testing pollution haven and pollution halo hypotheses for Turkey: a new perspective", ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.1, pp.1-15, 2020
Pata U.K., Çağlar A.E., "Investigating the EKC hypothesis with Renewable Energy Consumption, Human Capital, Globalization and Trade Openness for China: Evidence from Augmented ARDL Approach with a Structural Break", ENERGY, vol.1, pp.1-37, 2020
Mert M., Bölük G., Çağlar A.E., "Interrelationships among foreign direct investments, renewable energy, and CO2 emissions for different European country groups: a panel ARDL approach", ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.1, pp.1-16, 2019
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Alkin H., Işik S., Çağlar A.E., "TÜRKİYE’DE TAYLOR KURALININ ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.211-225, 2019 (Link)
Erdaş M.L., Çağlar A.E., "Analysis of the Relationships between Bitcoin and Exchange Rate, Commodities and Global Indexes by Asymmetric Causality Test", Eastern Journal of European Studies, pp.27-45, 2018
Çağlar A.E., Demir Ç., "Yenilenebilir Kaynaklı Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Avrupa Birliğine Ait Yeni Bulgular", Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, vol.14, pp.7-30, 2018
Çağlar A.E., Yavuz E., "Türkiye de Yatırım-Tasarruf İlişkisinin Feldstein-Horioka Paradoksu Çercevesinde Analizi: Farkli Tipte Eş-Bütünleşme Yaklaşimlari", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.2, pp.143-152, 2018
Mert M., Çağlar A.E., "Kyoto Protokolünün Karbon Emisyonu Üzerine Etkisi: Kırılmalı Panel Birim Kök Analizi", Business and Economics Research Journal, vol.8, pp.661-672, 2017
Çağlar A.E., Kubar Y., "Finansal Gelişme Enerji Tüketimini Destekler Mi?", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , vol.2, pp.96-121, 2017
Çağlar A.E., Mert M., "Türkiye'de Çevresel Kuznets Hipotezi ve Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Karbon Salımı Üzerine Etkisi: Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Yaklaşımı", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.21-38, 2017
Çağlar A.E., Kubar Y., Korkmaz A., "Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Dinamiği Olarak Enerji", Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.103-129, 2017
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Mert M., Çağlar A.E., "Karbon Emisyonu Ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Arasındaki Kısa Ve Uzun Dönem Asimetrik Nedensellik Analizi: Türkiye Örneği", 20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 12-14 Şubat 2020, pp.8-8
Çağlar A.E., Erdaş M.L., "Effects on Human Capital Index of Greenhouse Gas Emission in Turkey", Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-22 Kasım 2018, pp.1066-1074
Mert M., Çağlar A.E., "Testing Carbon Hysteresis Hypothesis for Turkey", 3rd International Conference on Banking and Finance Perspectives (ICBFP), Gazimagusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 25-27 Nisan 2018, pp.5-5
Çağlar A.E., Mert M., "Is Pollution Halo Hypothesis Valid in Turkey?In Application of Hidden Cointegration Technique", ICSER, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2018, pp.165-166
Alkin H., Işik S., Çağlar A.E., "Bir Para Politikası Kuralı Olara Enflasyon Hedeflemesi", Innovation and Global Issues in Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, vol.III, pp.19-21
Çağlar A.E., Mert M., "Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu Çerçevesinde Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketimi", 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.86-86
Mert M., Çağlar A.E., "Türkiye’nin Enerji Tüketiminde Doğrusal Olmayan Birim Kök Analizi", 19. ULUSLARARASI EYI· SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2018, pp.376-383
Çağlar A.E., Erdaş M.L., "Analysis of the Relationship Between Bitcoin As A Cryptocurrency and BIST 100 Index By Asymmetric Causality Test", 1st International Congress of Politic, Economic and Financial Analysis, AYDIN, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2018, pp.108-108
Erdaş M.L., Çağlar A.E., "The Relationship between Borsa Istanbul 100 Index and Industrial Production Index: Symmetric and AsymmetricCausality Test Approach", Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2018, pp.1052-1065
Mert M., Çağlar A.E., Bölük G., "Paris Anlaşması Ülkeleri için Karbon Histerisi Hipotezinin Test Edilmesi", 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.3-3
Yavuz E., Avcı T., Çağlar A.E., "Sosyal Güvenlik Kurumları Açısından İllerin Analizi: MOORA Yöntemi", EUREFE’17 Uluslararası Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 27-29 Temmuz 2017, pp.425-426
Çağlar A.E., Yavuz E. , "Feldstein-Horioka Paradox: Turkey Analysis", 4.th International Student Congress, MANİSA, TÜRKIYE, 24-25 Nisan 2017, vol.4, pp.9-10
Mert M., Çağlar A.E., "Are Shocks to Energy Consumption Permanent or Temporary? Case of Turkey with Fourier Approach", The Sixth International Conference in Economics (EconWorld2017@Paris), Paris, FRANSA, 25-27 Temmuz 2017, pp.1-1
Mert M., Çağlar A.E., "Kyoto Protokolünün Karbon Emisyonu Üzerine Etkisi: Kırılmalı Panel Birim Kök Analizi", V. Anadolu International Conference in Economics, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.131-131
Çağlar A.E., Demir Ç., "Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde Yenilenebilir Kaynaklı Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme: Panel ARDL Yaklaşımı", V. Anadolu International Conference in Economics, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.152-152
Mert M., Bölük G., Çağlar A.E., "Interrelationships Between Foreign direct Investments, Renewable Energy and CO2 Emissions Among Different European Country Groups? A Panel ARDL Approach", Inclusive and sustainable economic growth. Challenges, measures and solutions (ISEG 2017), , Brasov, ROMANYA, 19-21 Ekim 2017, pp.26-26 (Link)
Çağlar A.E., Avcı T., "Is Purchasing Power Parity Valid In Turkey?", 4.th International Student Congress, MANİSA, TÜRKIYE, 24-25 Nisan 2017, vol.4, pp.46-47
Berk E., Çağlar A.E., "Türkiye'de İşsizlik Histerisi:Yapısal Kırılmalı Birim Kök Analizi ", Uluslararası Multidisipliner Konferansı, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 2016, pp.830-836
Mert M., Çağlar A.E., "Yenilenebilir Kaynaklı Enerji ve Finansal Gelişme:Asimetrik Nedensellik Uygulaması ", Uluslararası Multidisipliner Konferansı, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 2016, pp.916-921
Çağlar A.E., "Türkiye'de Çevresel Kuznets Hipotezinin Geçerliliği Ve Yenilenebilir Kaynaklı Enerji Tüketiminin Co2 Emisyonu Üzerine Etkisi", EUREFE'16 Uluslararası Konferans, AYDIN, TÜRKIYE, 14-16 Temmuz 2016, pp.1386-1402
Mert M., Çağlar A.E., "Does Financial Development Lead Economic Growth in Turkey?", 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, HOLLANDA, 28-29 Ekim 2016, pp.172-173
Nazlıoğlu Ş., Çağlar A.E., "Small Sample Properties of Unit Root Tests with Structural Breaks", 16th International Symposium on Econometrics, Operation Research and Statistics, EDİRNE, TÜRKIYE, 7-12 Mayıs 2015, pp.91-92
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Mert M., Çağlar A.E., "Eviews ve Gauss Uygulamalı Zaman Serileri Analizi", Detay, ANKARA, 2019
Çağlar A.E., "Çevresel Kuznets Eğrisi Değişkenlerinin Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesi: Türkiye Örneği", in: Disiplinler Arası Çevre Araştırmaları, Karataş A., Eds., Iksad Publications, Ankara, pp.79-97, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi