Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şimşek Arslan B., Göktaş A., Buldukoğlu K., "”How Do You Prefer to be Addressed?”: The Relationship Between Form of Address in Nurse-Patient Communication and Nursing Care", Journal of Psychiatric Nursing, vol.10, pp.89-95, 2019 (Link)
Göktaş A., Özer Z., Buldukoğlu K., "The Effect of Aromatherapy on Agitation in Dementia Patients: Systematic Review", Journal of Psychiatric Nursing, vol.9, pp.123-123, 2018 (Link)
Göktaş A., Buldukoğlu K., "Determination of psychiatric clinic nurses’ knowledge, attitudes, and practices regarding the use of physical restraints", Journal of Psychiatric Nursing, vol.9, pp.1-10, 2018 (Link)
Göktaş A., Buldukoğlu K., "Psikiyatri kliniklerinde fiziksel tespit uygulaması ve psikiyatri hemşireliği yaklaşımı", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.14, pp.4206-4218, 2017 (Link)
Şimşek Arslan B., Göktaş A., Buldukoğlu K., "Peer learning and ethics in nursing education", Journal of Human Sciences, vol.14, pp.2999-2999, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Göktaş A., Özer Z., Buldukoğlu K., "Demans Hastalarında Aromaterapinin Ajitasyon Üzerine Etkisi: Sistematik Derleme", V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, ,
Göktaş A., Buldukoğlu K., "Fiziksel Tespit Uygulaması ve Psikiyatri Hemşireliği Yaklaşımı", II. International Academic Research Congress, Antalya, TÜRKIYE, , pp.683-683
Göktaş A., Buldukoğlu K., "Fiziksel Tespit Uygulamalarını Azaltma Kapsamında Uygulanan Müdahaleler", II. International Academic Research Congress, Antalya, TÜRKIYE, , pp.684-684
Şimşek Arslan B., Göktaş A., Buldukoğlu K., "Peer Learning and Ethics in Nursing Education", International Congress on Ethics in Nursing Applications, İzmir, TÜRKIYE, , pp.162-162
Şimşek Arslan B., Göktaş A., Buldukoğlu K., "How do you preferred to be addressed: The effect of form of address on nursing care in Turkish Culture", International Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, TÜRKIYE, , pp.40-40
Göktaş A., Buldukoğlu K., "Nurses Knowledge, Attitude and Practices Towards Physical Restraints", International Congress on Ethics in Nursing Applications, İzmir, TÜRKIYE, , pp.114-114
Göktaş A., Buldukoğlu K., "Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerde Yardım Arama Davranışları", II. International Academic Research Congress, Antalya, TÜRKIYE, , pp.684-684
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi