Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aydin A., Alak G., Kocaman E.M., Atamanalp M., "Effects of Carboxin on Glutathione-S-Transferase Enzyme Activite in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.11, pp.2716-2720, 2012 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Bashimov G., Aydin A., "Su Ürünleri Sektörünün Rekabet Gücünün Analizi: Baltık Ülkeleri Örneği", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.48-55, 2018 (Link)
Bashimov G. , Çiçek R. , Aydin A., "Türk Gıda Sanayi Dış Ticaret Yapısının Analizi", Giresun üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / Journal of Economics and Administrative Sciences, cilt.3, ss.38-54, 2017 (Link)
Bashimov G., Aydin A., "Su Ürünleri Sektörünün Rekabet Gücünün Analizi: Rusya Örneği", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.205-210, 2016 (Link)
Aydin A., Özmen M., Tekin Ö.A., "İş Tatmini Ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.57-72, 2014 (Link)
Aydin A., Byashimov G., "Information sources of knowledge based economic development for fisheries in Turkey", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.9, pp.2604-2610, 2014 (Link) (Abstract)
Tekin Ö.A. , Aydin A., Özmen M., Yaykaşli M., "Tükenmişlik Sendromu ve Örgütsel Bağlılık: Su Ürünleri İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, pp.135-158, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Aydin A., Byashimov G., Yaykaşli M. , "Karadeniz Ülkelerinin Rekabet Gücü Analizi: Su Ürünleri Sektörü Örneği", Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, vol.26, pp.32-37, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Aydin A., Kocaman E.M., Dağdemir V., "Comparative Structural and Economic Analysis of Trout Hatcheries in Antalya Province", Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture, cilt.1, ss.41-47, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Aydin A., Dağdemir V., Kocaman E.M. , "Antalya ve Isparta İllerindeki Alabalık İşletmelerinin Yapısal Analizi", Kastamonu Üniversitesi Menba Su Ürünleri Fakültesi, cilt.1, ss.15-20, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Kocaman E.M., Aydin A., Ayik Ö., "Erzurum'da Faaliyet Gösteren Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.19, pp.319-327, 2002 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yaykaşli M., Aydin A., Kökcü A., "Dış Ticaret Programı Öğrencilerinin Eğitime Bakış Açıları Ve Gelecek Hedeflerine Uygunluğu Açısından Ders Katalogları Üzerine Bir Uygulama: Finike Örneği ", III.ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SOSYAL VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, AYDIN, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, ss.12-12 (Link)
Aydin A., Kocaman E.M., Dağdemir V. , "Antalya İlinde Alabalık İşletmelerinin Karşılaştırmalı Yapısal Ve Ekonomik Analizi", Su Ürünleri Ekonomisi Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-11 Kasım 2013, ss.41-47 (Özet) (Abstract)
Yaykaşli M., Aydin A., Bostan H. , "Tatlı Su Yetiştiriciliğindeki Faktörlerin Analitik Hiyerarşik Proses (Ahp) İle İncelenmesi ", FABA 2013 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler), ERZURUM, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, ss.1-1 (Özet) (Abstract)
Aydin A., Kocaman E.M., Dağdemir V., "Erzurum İlinde Alabalık İşletmelerinin Karşılaştırmalı Yapısal Ve Ekonomik Analizi", FABA 2013 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler), ERZURUM, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, ss.1-21 (Özet) (Abstract)