Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aydin A., Alak G., Kocaman E.M., Atamanalp M., "Effects of Carboxin on Glutathione-S-Transferase Enzyme Activite in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.11, pp.2716-2720, 2012 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aydin A., Bashimov G., Yaykaşli M., "The Structural and Economic Analysis of the Rainbow Trout Farming: Case of Erzurum Province", Marine Science and Technology Bulletin, vol.7, pp.4-11, 2018 (Link)
Bashimov G., Aydin A., "Su Ürünleri Sektörünün Rekabet Gücünün Analizi: Baltık Ülkeleri Örneği", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.48-55, 2018 (Link)
Bashimov G. , Çiçek R. , Aydin A., "Türk Gıda Sanayi Dış Ticaret Yapısının Analizi", Giresun üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / Journal of Economics and Administrative Sciences, cilt.3, ss.38-54, 2017 (Link)
Bashimov G., Aydin A., "Su Ürünleri Sektörünün Rekabet Gücünün Analizi: Rusya Örneği", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.205-210, 2016 (Link)
Aydin A., Özmen M., Tekin Ö.A., "İş Tatmini Ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.57-72, 2014 (Link)
Aydin A., Kocaman E.M., Dağdemir V., "Comparative Structural and Economic Analysis of Trout Hatcheries in Antalya Province", Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture, cilt.1, ss.41-47, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Tekin Ö.A. , Aydin A., Özmen M., Yaykaşli M., "Tükenmişlik Sendromu ve Örgütsel Bağlılık: Su Ürünleri İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, pp.135-158, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Aydin A., Byashimov G., Yaykaşli M. , "Karadeniz Ülkelerinin Rekabet Gücü Analizi: Su Ürünleri Sektörü Örneği", Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, vol.26, pp.32-37, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Aydin A., Byashimov G., "Information sources of knowledge based economic development for fisheries in Turkey", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.9, pp.2604-2610, 2014 (Link) (Abstract)
Aydin A., Dağdemir V., Kocaman E.M. , "Antalya ve Isparta İllerindeki Alabalık İşletmelerinin Yapısal Analizi", Kastamonu Üniversitesi Menba Su Ürünleri Fakültesi, cilt.1, ss.15-20, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Kocaman E.M., Aydin A., Ayik Ö., "Erzurum'da Faaliyet Gösteren Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.19, pp.319-327, 2002 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yaykaşli M., Aydin A., Kökcü A., "Dış Ticaret Programı Öğrencilerinin Eğitime Bakış Açıları Ve Gelecek Hedeflerine Uygunluğu Açısından Ders Katalogları Üzerine Bir Uygulama: Finike Örneği ", III.ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SOSYAL VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, AYDIN, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, ss.12-12 (Link)
Aydin A., Kocaman E.M., Dağdemir V. , "Antalya İlinde Alabalık İşletmelerinin Karşılaştırmalı Yapısal Ve Ekonomik Analizi", Su Ürünleri Ekonomisi Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-11 Kasım 2013, ss.41-47 (Özet) (Abstract)
Yaykaşli M., Aydin A., Bostan H. , "Tatlı Su Yetiştiriciliğindeki Faktörlerin Analitik Hiyerarşik Proses (Ahp) İle İncelenmesi ", FABA 2013 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler), ERZURUM, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, ss.1-1 (Özet) (Abstract)
Aydin A., Kocaman E.M., Dağdemir V., "Erzurum İlinde Alabalık İşletmelerinin Karşılaştırmalı Yapısal Ve Ekonomik Analizi", FABA 2013 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler), ERZURUM, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, ss.1-21 (Özet) (Abstract)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi