Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sari M., Sönmez N.K., Kürklü A., "Determination of seasonal variations in solar energy utilization by the leaves of Washington navel orange trees (Citrus sinensis L. Osbeck)", INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, 2005
Kürklü A., "cooling of a polyethylene tunnel type greenhuse by means of a rockbed", RENEWABLE ENERGY, pp.2077-2086, 2004
Özkan B., Kürklü A., Akçaöz H., "An input-output energy analysis in greenhouse vegetable production: a case study for Antalya region of Turkey", BIOMASS, vol.26, pp.89-95, 2004
Kürklü A., Bilgin S., Özkan B., "A study on the solar energy storing rock bed to heat a polyethylene tunnel type greenhouse", RENEWABLE ENERGY, vol.28, pp.683-697, 2003 (Link)
Kürklü A., Özmerzi A., Bilgin S., "Thermal performance of a water phase change material solar collector", RENEWABLE ENERGY, vol.26, pp.391-399, 2002 (Link)
Kürklü A., "Short-term thermal performance of a built-in solar storage for frost prevention in a greenhouse", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, vol.22, pp.169-174, 1998
Kürklü A., "Energy storage applications in greenhouses by means of phase change materials PCMs a review", RENEWABLE ENERGY, vol.13, pp.89-103, 1998 (Link)
Kürklü A., "Thermal performance of a tapered store containing tubes of phase change material Cooling cycle", ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.38, pp.333-340, 1997 (Link)
Kürklü A., Wheldon A., Hadley P., "Mathematical modelling of the thermal performance of a phase change material PCM store Cooling cycle", APPLIED THERMAL ENGINEERING, vol.16, pp.613-623, 1996 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Khan F. A., Kürklü A., Ghafoor A., Ali Q., Umair M., Shah Z., "A Review an Hydroponic Greenhouse Cultivation for Sustainable Agriculture", International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences, vol.2, pp.59-66, 2018 (Link)
Kürklü A., Özmerzi A., Ae W., "Use of phase change material PCM for the reduction of peak temperatures in a model greenhouse", Acta Horticulture, pp.105-110, 1997
Kürklü A., Hadley P., Wheldon A., "Effects of temperature and time of harvest on the growth and yield of aubergine solanum melongena l", Tr. J. of Agriculture and Forestry, vol.22, pp.341-348, 1995
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Koçer A., Yilmaz H., Yiğit M., Kürklü A., Topakci M., Çanakci M., et al.,"ASSESSMENT OF EMISSIONS AND COMBUSTION EFFICIENCY OF PALM TREE PRUNING RESIDUE PELLETS", 19. World Congress of Cigr, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2018, pp.107-107
Koçer A., Kürklü A., "Zeytin Budama Artıklarının Peletleme ile Değerlendirilmesi", 31. UlusalTarımsal Mekanizasyon ve EnerjiKongresi, Bursa, TÜRKIYE,
Koçer A., Yilmaz H., Yiğit M., Kürklü A., Topakci M., Çanakci M., "ASSESSMENT OF EMISSIONS AND COMBUSTION EFFICIENCY OF PALM TREE PRUNING RESIDUE PELLETS", XIX World Congress of CIGR, Antalya, TÜRKIYE,
Ertekin C., Yaldiz O., Kürklü A., Bilgin S., Alta Z.D., Öztürk H.H., et al.,"Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve İzlenen Politikalar", Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 12-16 Ocak 2015, ss.1143-1164
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kürklü A., "Sera Planlaması", Fakülte, ANTALYA, 2007
Kürklü A., "Sayısal Yöntemler", Üniversite, ANTALYA, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi