Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, 2012 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, 2011 - 2012
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, 2010 - 2011
Doç.Dr., YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, 2006 - 2009
Yrd.Doç.Dr., YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, 2003 - 2006
Arş.Gör., YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, 1993 - 2003
VERDİĞİ DERSLER
Türk Tasavvuf Edebiyatı, Lisans, 2016-2017
Tasavvuf Terimleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Tasavvuf-I, Lisans, 2015-2016
Tasavvuf-II, Lisans, 2015-2016
Tasavvuf Metinleri, Lisans, 2015-2016
Mesnevi Şerhi, Doktora, 2015-2016
Fususu'l-Hikem Şerhi, Doktora, 2015-2016
Tasavvuf Düşünürleri, Lisans, 2015-2016
Sistematik Tasavvuf, Yüksek Lisans, 2015-2016
Türk Tasavvuf Düşüncesinin Kaynakları, Yüksek Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, T.Yürektürk, "Tasavvufta Vakt Kavramı", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, C.Taş, "Çağdaş Türk Romanında Din ve Tasavvuf, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, M.Bozkurt, "Popüler Kültürün 1960 Sonrası İslami Romanlara Yansıması ve Eleştirisi", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, A.Koç, "İsmail Hakkı Bursevi’nin (v. 1137/1725) Tuhfe-i İsmailiyye Adlı Eseri", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, Z.Yildiz, "Müstakimzade Süleyman Sadettin’in “Adab-ı Ulu’l-Elbab” Adlı Eseri Bağlamında Tarikat Âdâbı İle İlgili Görüşleri", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, F.Akbulut, "Kâtib Mustafa Fevzi b. Nu’man Efendi’nin (v. 1343/1924) Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, Haziran, 2006.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi