Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güven A.Z., "Readability of Texts in Textbooks in Teaching Turkish to Foreigners.", ANTHROPOLOGIST, vol.18, pp.513-522, 2014
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güven A.Z., Özbilen U., "Ortaokul Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kİtaplarından Yer Alan Dinleme Metinlerinin Sözlü Kültür Ögeleri Açısından İncelenmesi", The Journal Of Academic Social Science, pp.59-66, 2017
Güven A.Z., "Değerler Eğitimi Bağlamında Bir Ozan: Neşet ERTAŞ", International Journal of Languages’ Education and Teaching, no.1, pp.79-89, 2017
Güven A.Z., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Utangaçlık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", International Journal of Language Academy , no.2, pp.23-30, 2017
Güven A.Z., Özbilen U., "Muharrem Tahsin ve Nadiye Ahmet'in Çocuk Hikâyelerinde Türkçenin Kullanımı", Sakarya University Journal of Education, no.1, pp.109-122, 2017
Güven A.Z., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Değer Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", International Journal of Language Academy, no.1, pp.349-360, 2017
Güven A.Z., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Değer ve Değer Eğitimi Üzerine Görüşleri", INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS, vol.3, pp.11-27, 2015
Güven A.Z., Özel M., "Cahit Uçuk’un Türk İkizleri Adlı Eserinin Türk Dili İle İlgili Kültürel Ögeler Açısından İncelenmesi", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, no.., pp.503-518, 2015
Güven A.Z., "Türkçe Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojilerini Kullanabilme Yeterlilikleri ", NTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, vol.3, pp.99-114, 2015
Güven A.Z., "Gülistan Ve Bostan Adli Eserlerin Degerler Egitimi Bakimindan Incelenmesi ", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, pp.505-517, 2014
Güven A.Z., "Türk Efsanelerinin Degerler Egitimi Bakimindan Incelenmesi. ", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.225-246, 2014
Güven A.Z., Halat S., Bal M., "Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Metinsellik Ölçütleri Açısından Incelenmesi. ", International Journal of Language Academy, vol.2, pp.208-231, 2014 (Link)
Güven A.Z., "7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Metinsellik Ölçütlerine Göre Degerlendirilmesi", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, , vol.9, pp.517-535, 2014
Güven A.Z., Bal M., Halat S., "5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Metinsellik Ölçütleri Açısından Incelenmesi", Journal of Theory and Practice in Education, vol.10, pp.739-763, 2014 (Link)
Güven A.Z., "Dilbilgisi Konularının Öğretim Sorunları", Uluslararası Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, vol.2, pp.1-10, 2013
Güven A.Z., "Ortaokul 8.Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Türk Dili Ile Ilgili Kültürel Ögelerin Tespiti Ve Incelenmesi ", Siirt International Journal Of Education, no.1, pp.66-81, 2013 (Link)
Güven A.Z., "Ilkögretim 4. Ve 5. Sınıflar Türkçe Dersinde Drama Yönteminin Kullanımı Üzerine Nitel Bir Çalısma", Cumhuriyet International Journal Of Education, vol.1, pp.52-66, 2012
Güven A.Z., "Türk Dilindeki Yabancı Etkiler Üzerine Bir Değerlendirme", Türk Dili Dergisi, ss.161-169, 2011
Güven A.Z., "İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri", Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.121-133, 2011
Güven A.Z., Yardımcı M., "13. Yüzyıl Türk Halk Şiirinde Ahlâki Anlayış", Uluslararası Folklor Edebiyatı Dergisi, vol.4, pp.181-191, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Güven A.Z., Özbilen U., "MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU'NUN ROMANLARINDA TÜRKÇENİN KULLANIMI: KİLİT ROMANI ÖRNEĞİ", ı. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 11 Mayıs - 14 Aralık 2017, pp.0-0
Güven A.Z., Özbilen U., "Mustafa Kutlu'nun Öykülerinde Değer Aktarımı", Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2017, pp.0-0
Güven A.Z., Özbilen U., "Yabancılara Türkçe Öğretim Kitaplarında Görsellerin Okuma Metinleriyle Uyumu: Gazi Tömer-İzmir Dedam B1-B2 Örnekleri", Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 27-27 Nisan 2017, pp.0-0
Güven A.Z., "Türkçe Derslerinde Değer Aktarımında Deyimlerin Kullanımı", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.0-0
Güven A.Z., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.0-0
Güven A.Z., "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM KİTAPLARINDA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURLARININ YERİ VE KULLANIMI", 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma, ITALYA, 20-23 Nisan 2017, pp.0-0
Güven A.Z., Özbilen U., "Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarında Konuşma Becerisi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi", ı. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.0-0
Güven A.Z., "CAHİT UÇUK'UN ESERLERİNİN ÇOCUĞA GÖRELİK İLKESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: GÜMÜŞ KANAT ÖRNEĞİ", 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma, ITALYA, 20-23 Nisan 2017, pp.0-0
Güven A.Z., Banaz E., Özbilen U., "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN E-OKUMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (B1 Seviyesi Örneği)", Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 13-16 Kasım 2017, pp.0-0
Güven A.Z., "Değerler Eğitimi Bağlamında Bir Ozan: Neşet ERTAŞ", 1. İnternational Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, vol.., no.., pp.501-501
Güven A.Z., Özbilen U., "Nasreddin Hoca Fıkralarında Dini Unsurlar", Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 30 Eylül - 2 Ekim 2016, vol.., no.., pp..-.
Güven A.Z., Çetin S.A., "Çocuk Masallarında Çocuğa Görelik İlkesi: Taşlaşan Çocuk Masal Kitabı Örneği", 1.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2016, vol.., no.., pp.14-14
Güven A.Z., Özbilen U., "Muharrem Tahsin ve Nadiye Ahmet'in Çocuk Hikayelerinin Türk Dili ile İlgili Kültürel Ögeler Açısından İncelenmesi", 1.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2016, vol.., no.., pp.13-13
Güven A.Z., Özbilen U., Halat S., "Ortaokul 5. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Şekil İçerik ve Metin Açısından İncelenmesi", Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2016, pp.465-465
Güven A.Z., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması", 1. İnternational Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, vol.., no.., pp.560-560
Güven A.Z., Canbulat M., Direkci B., "Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarının Şekil İçerik ve Metin Yönünden İncelenmesi", 2. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, Münih, ALMANYA, 19-21 Mayıs 2016, vol.., no.., pp..-.
Güven A.Z., Özbilen U., "Ortaokul Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Yer Alan Dinleme Metinlerinin sözlü Kültür Ögeleri Açısından İncelenmesi", 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, BURDUR, TÜRKIYE, 6 Ekim - 8 Aralık 2016, vol.., no.., pp.25-25
Güven A.Z., "Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Açısından İncelenmesi", Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-14 Nisan 2016, cilt.., no.., ss.747-747
Güven A.Z., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sözlü Hata Düzeltme Ve Uygulamalarına Dair Öğrenci Görüşleri", 1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Gent, BELÇIKA, 24-26 Nisan 2015, vol.0, no.0, pp.0-0 (Link)
Güven A.Z., "Bariş Manço’Nun Şarkilarinda Değer Aktarimi", Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, BARTIN, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2015, vol.0, no.0, pp.0-0 (Link)
Güven A.Z., "Idioms And Proverbs In Teaching Turkish As A Foreign Language; “Istanbul, Turkish Teaching Books For Foreigners"", World Conference on Educational Sciences, Sliema, MALTA, 5-7 Şubat 2014, vol.0, no.0, pp.0-0 (Link)
Güven A.Z., Halat S., "Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi Kitaplarında Otantik Materyallerin Kullanımı", World Conference On Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2014, pp.51-51
Güven A.Z., "Degerler Egitimi Baglamında Bektasî Fıkraları", Uluslararası Egitim Arastırmaları Birligi Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2013, vol.0, no.0, pp.2230-2246 (Link)
Güven A.Z., "Âsık Aydın Ali'Nin Siirlerinde Degerler Egitimi.", Tarihi ve Kültürü Ile II. Zile Sempozyumu, TOKAT, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2012, cilt.0, no.0, ss.0-0 (Link)
Güven A.Z., "Ilkögretim Ii. Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Degerler Egitimi Bakımından Incelenmesi.", Uluslararası Türkçe Egitimi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 19 Aralık 2012 - 21 Ağustos 2015, vol.0, no.0, pp.0-0 (Link)
Güven A.Z., "İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersinde Teknolojik Araç Gereçlerin Kullanımı", IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 22-24 Aralık 2011, pp.623-630
Güven A.Z., "Batı Kökenli Sözcüklerin Yazımı Üzerine Bir Çalışma", III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 16-18 Aralık 2010, pp.444-448
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Güven A.Z., "Türkçe Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler", in: Türkçe Eğitimi, Canbulat M., Eds., Nobel Yayınevi, Ankara, pp.67-95, 2019
Güven A.Z., "Değerler Eğitimi Ve Türkçe Derslerinde Değerlerin Kullanımı", Palet Yayınları, KONYA, 2014
Güven A.Z., "Etkili İletişimin Kuralları Ve Etkili İletişim Kurma Süreci", Etkili İletişim, Güven, B., Ed., Pegem Akademi Yayınları, Ankara, ss.53-64-, 2013 (Link)
Güven A.Z., "Mehmet Yardımcı'nın Şiirlerinde Kadın İmgesi", Mehmet Yardımcı'ya Armağan Kitabı, Seçkin Aydın, Ed., Tokat Zile Belediyesi, Tokat, ss..-., 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi