Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yilmaz Y., Akgün A., Kinay H., "OTELLERDEKİ HELAL TURİZM UYGULAMALARINDA OTEL YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA ", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (SAKTAD), vol.3, pp.182-207, 2020 (Link)
Yilmaz Y., Akgün A., Kinay H., "OTEL YÖNETİM SİSTEMLERİNİN UZMAN VE EĞİTİMCİLER PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA ", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.386-402, 2019 (Link)
Ehtiyar V.R., Ersoy A., Akgün A., Karapınar E., "Üniversite Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Tutum ve Olumlu Gelecek Beklentilerinin Psikolojik İyilik Halleri Üzerindeki Etkisi", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.VII, pp.251-262, 2017
Akgün A., Çizel B., "GÜNLÜK TUR PROGRAMLARI OLUŞTURMADA VERİ MADENCİLİĞİ: A GRUBU SEYAHAT ACENTASI ÖRNEĞİ", Turizm & Araştırma Dergisi, cilt.6, 2017 (Link)
Çetin H. , Akgün A., "Yeşil Bilişim Teknolojileri Bağlamında Sanallaştırılmış ve Klasik Sistemlerin Karşılaştırılması", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.131-142, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kinay H., Akgün A., Yilmaz Y., Aygün M.İ. , "OTOMASYONLARIN SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖNBÜRO OTOMASYONLARI ÖRNEĞİ ", 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu , KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-21 Temmuz 2018, pp.1-7
Kinay H., Akgün A., Çetin H. , Yilmaz Y., Akinci Z., "The Impacts Of Using Additional Teaching Materials On Students' Performance In Package Program Education:The Case Of Fidelio And Sejour", ISSD 2012, sarajevo, BOSNA HERSEK, 31 Mayıs - 1 Haziran 2012, pp.137-137
Kinay H., Yirik Ş., Yilmaz Y., Demirel O.N., Yilmaz Y., Akgün A., "The Effects Of Mentorship On Thesuccess Of Firms", ISSD 2012, sarajevo, BOSNA HERSEK, 31 Mayıs - 1 Haziran 2012, pp.136-136
Kinay H., Yirik Ş., Yilmaz Y., Göçen S., Demirel O.N., Akgün A., "The Relation Between Businesses-Family Conflict And Role Uncertainty, Role Conflict And Work Satisfaction", ISSD 2012, sarajevo, BOSNA HERSEK, 31 Mayıs - 1 Haziran 2012, pp.73-73
Kinay H., Yirik Ş., Yilmaz Y., Demirel O.N., Yilmaz Y., Akgün A., "Analysis Of The Hotel Personnel'S Conceptions Of The Organizational Justice Organizational Silence, Mobbing, Organiizationalcommitment In Terms Of Demographic Variables", ISSD 2012, sarajevo, BOSNA HERSEK, 31 Mayıs - 1 Haziran 2012, pp.136-136
Çizel B., Akgün A., "Turizm Öğrencilerinin Mesleklerinde Iletişim Ve Enformasyon Teknolojilerini Kabul Ve Kullanım Niyetini Etkileyen Faktörlerin Bir Model Içerisinde İncelenmesi", 13. Ulusal Turizm Kongres, ANTALYA, TÜRKIYE, 6 Aralık 2012 - 9 Aralık 12, ss.343-352
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akgün A., "Sejour Incoming Acenta Programı", Detay Yayıncılık, ANKARA, 2017 (Link) (Özet)
Akgün A., "Bilişim Uygulamaları", Hilal OfSet, ISPARTA, 2007
Kinay H., Akgün A., "Uygulamalı Bilgisayar", Turizmde bilgisayarlı muhasebe eğitimi programı eğitim kitabı, Prof. dr. nilüfer tetik, Ed., detay yayıncılık, antalya, ss.57-120-, 2005
Kinay H., Akgün A., "Uygulamalı Bilgisayar", mesleki otelcilik programı eğitim kitabı, i.serdar tetik ve bahattin özdemir, Ed., detay, antalya, ss.7-64-, 2005
Akgün A., "Bilişim Sarayi Temel Bilgisayar Kullanımı Ders Notları", Hilal Ofset, ISPARTA, 2005
Kurcan F., Akgün A., "Muhasebe Paket Programları Kullanımı", in: Turizmde Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi Programı, Tetik İ. S., Eds., Detay Yayıncılık, Antalya, pp.7-56, 2005 (Link)
Kinay H., Akgün A., "Temel Bilgisayar Kullanımı", hilal ofset, ANTALYA, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi