Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. SÜLEYMAN AKHAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm : Su Ürünleri Yetiş.Bölümü
Ana Bilm Dalı : Yetiştiricilik
Sabit Telefon : +90 242 3106095
E Posta Adresi : akhanakdeniz.edu.tr | akhansuleymanhotmail.com
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/akhan/
Ofis : Su ürünleri Fakültesi
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı Kampüs ANTALYA
Eğitim Bilgileri
Doktora, EGE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ABD, 1998-2003
Yüksek Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ABD, 1995-1998
Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ, 1991-1995
Yaptığı Tezler
Doktora, "Üç farklı kuluçkahanedeki damızlık gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) stokları arasında genetik çeşitliliğin RAPD-PCR yöntemiyle belirlenmesi üzerine bir araştırma. ", EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ABD Aralık, 2003.
Yüksek Lisans, "Levrek balıklarında (Dicentrarchus labrax L. 1758) oksitetrasiklin kullanımının nötrofillerin fagositik aktivitesine etkisinin incelenmesi. ", EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ABD Ağustos, 1998.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, TC GTHB TAGEM trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitisü Müdürlüğü, 2010
Temel Biyoinformatik Yöntemleri, TÜBİTAK-MAM Gen mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, 2009
MERAMOD Training Course, MAM- TÜBİTAK, 2008
Aqualabs 3 Training Course in Fish Welfare, Biyoteknoloji ve Moleküler Bilimler Bölümü, Insubria Üniversitesi, Varese, Italya, 2005
Biyoteknolojide Hızlı Yöntemler ve Çalışma Prensipleri, EBİLTEM- Ege Üniversitesi, 2002
Araştırma Alanları
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Diğer
Su Hayvanları Hastalıkları
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Su Ürünleri
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Moleküler Genetik
Web Of Science Araştırma Alanları
Fisheries
Ecology
Biodiversity Conservation
Environmental Sciences
Veterinary Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2010 - 2012
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2007 - 2010
Arş.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Rize Su Ürünleri Fakültesi, 2003 - 2007
Arş.Gör., EGE ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 - 2003
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Rize Su Ürünleri Fakültesi, 1997 - 1999
Mesleki ve İdari Deneyimler
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 01.10.2010 - 07.08.2013
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, 01.03.2009 - 15.07.2010
Yönetilen Tezler
Doktora, F.Delihasan Sonay, "Triploid Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) üretimi ve büyüme potansiyeli ve et kalitesinin belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı , Ekim, 2013.
Yüksek Lisans, G.Kalaycı, "Türkiye'deki kerevit türlerinin (Astacus leptodactylus, Austropotamobius torrentium) PZR-RFLP yöntemiyle tanımlanması", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Mühendisliği, Aralık, 2011.
Yüksek Lisans, Z.Dengiz Balta, "Ani sıcaklık şoku uygulanmış Karadeniz alabalığı(Salmo trutta labrax Pallas, 1811)’ nda fizyolojik stres cevabın belirlenmesi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Mühendisliği, Haziran, 2010.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Dengiz Balta Z., Akhan S., Balta F., "The physiological stress response to acute thermal exposure in Black Sea trout (Salmo trutta labrax Pallas, 1814)", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.41, pp.400-406, 2017 (Link)
Akhan S., Gedik K., "Nutrient fluxes from rainbow trout (O. mykiss)feces and uneaten feed in the Black Sea Conditions", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, pp.7054-7057, 2017 (Link)
Yandi I., Akhan S., Özdemir A., Işidan S., Ödün U.C., "The nutrient digestibility of commercial and farm-made feeds for Onchorynchus mykiss, Dicentrarchus labrax and Salmo trutta labrax", ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, vol.69, no.IJA_69.2017.1397, pp.1-9, 2017 (Link)
Kalayci G., Akhan S., "Molecular Identification of Astacus leptodactylus and Austropotamobius torrentium Using mtDNA-RFLP Method", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.16, pp.789-795, 2016
Akhan S., Bektas Y., Berber S., Kalayci G., "Population Structure And Genetic Analysis Of Narrow-Clawed Crayfish (Astacus Leptodactylus) Populations In Turkey", GENETICA, vol.142, pp.381-395, 2014
Serezli R., Akhan S., Delihasan-Sonay F., "Acute Effects Of Copper And Lead On Some Blood Parameters On Coruh Trout (Salmo Coruhensis)", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.10, pp.3204-3209, 2011
Akhan S., Sonay F.D., Okumus I., Kose O., Yandi I., "Inter-Specific Hybridization Between Black Sea Trout (Salmo Labrax Pallas, 1814) And Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss Walbaum, 1792)", AQUACULTURE RESEARCH, vol.42, pp.1632-1638, 2011
Akhan S., Gedik K., "The nutrient releases from sea bass (Dicentrarchus labrax Linnaeus, 1758) faeces and food in estuarine lack Sea condition", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.9, pp.738-740, 2011
Akhan S., Serezli R., Sonay F.D., "Hematology Of Diploid And Triploid Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss), Black Sea Trout (Salmo Labrax Pallas, 1814), And Their F-1 Hybrids", ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, vol.63, 2011
Akhan S., Okumus I., Sonay F.D., Kocak N., "Growth, Slaughter Yield And Proximate Composition Of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Raised Under Commercial Farming Condition In Black Sea", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, pp.S291-S296, 2010
Serezli R., Akhan S., Sonay F.D., "The Effect Of Vitamin E On Black Sea Trout (Salmo Labrax) Broodstock Performance", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, pp.S219-S222, 2010
Arabaci M., Yilmaz Y., Ceyhun S.B., Dorlay H.G., Erdogan O., Diler I., Akhan S., Kocabas M., Ozdemir K., Koyun H., Koncagul S., "A Review On Population Characteristics Of Gilthead Seabream (Sparus Aurata)", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.976-981, 2010
Canyurt M.A., Akhan S., "Effect Of Ascorbic Acid Supplementation On Sperm Quality Of Rainbow Trout (Onchorynchus Mykiss)", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.8, pp.171-175, 2008
Canyurt M.A., Akhan S., "Effect Of Dietary Vitamin E On The Sperm Quality Of Rainbow Trout (Onchorynchus Mykiss)", AQUACULTURE RESEARCH, vol.39, pp.1014-1018, 2008
Bilgen G., Akhan S., Arabaci M., Oguz I., "Genetic Diversity Of Gilthead Seabream (Sparus Aurata) Broodstocks As Determined By Rapd-Pcr", ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, vol.59, pp.217-223, 2007
Akhan S., Serezli R., Okumus İ., Cagirgan H., Akhan S., Balta F., "The Effect Of Oxytetracycline On Non-Specific Immune Response In Sea Bream (Sparus Aurata L. 1758)", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.29, pp.31-35, 2005
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Akhan S., Sonay F.D., Yandi I., "Effect of long term starvation on some productivity traits and body composition of Turkish strain brown trout (Salmo trutta fario) wintered in floating net- cages.", Agriculture and Forestry, vol.62, pp.91-95, 2016 (Link)
Akhan S., "Current Status and Future Perspectives of Turkish Aquaculture Industry", Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, cilt.30, ss.65-68, 2016
Akhan S., Sonay F.D., Yandi I., "Ağ-Kafeslerde Kışlatılan Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss) Uzun Süreli Açlığın Bazı Verim Özellikleri İle Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi", YUNUS ARAŞTIRMA BÜLTENİ, vol.16, pp.265-269, 2016 (Link)
Akhan S., Arslan M.N., "Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliği", Tarım Türk Dergisi, ss.1-3, 2014
Salihoğlu H., Melek H., Bayçelebi H., Aksungur M., Çakmak E., Akhan S., "Doğu Karadeniz Bölgesi Alabalık İşletmelerinde Anaç Stok Yönetim Sistemi Oluşturulması", YUNUS ARAŞTIRMA BÜLTENİ, vol.13, pp.21-33, 2013 (Link)
Can E., Kurdoğlu İ.Z., Kayim M., Akhan S., Kocabaş M., Kizak V., et al., "Alabalıklarda Probiyotik Uygulamalarının Bugünü Ve Geleceği", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, cilt.4, ss.45-52, 2011
Akhan S., Canyurt M.A., "Transgenik balıklar: fayda ve riskleri", Journal of FisheriesSciences.com, vol.3, pp.284-292, 2008
Akhan S., Canyurt M.A., "Canyurt, Üç Farklı Kuluçkahanedeki Damızlık Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss Walbaum, 1792) Stokları Arasında Genetik Çeşitliliğin Rapd-Pcr Yöntemi Ile Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Su Ürünleri Dergisi, cilt.22, ss.25-30, 2005
Serezli R. , Okumuş İ., Akhan S., "Akuakültürde Anestezinin Kullanımı", Türk Sucul Yaşam Dergisi, cilt.4, ss.475-480, 2005
Balta F., Serezli R. , Akhan S., Kayiş Ş., Yandi İ., "Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus Mykiss) Oksitetrasiklin-Hcl Kullanımının Nötrofillerin Fagositik Aktivitesine Ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi", Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.7-11, 2005
Kayiş Ş., Balta F., Yandi İ., Akhan S., "Costia Necatrix Ve Ambiphyra Spp. Ile Enfeste Olmuş Lepistes (Poecilia Reticulata) Balıklarında Formaldehit Uygulaması", Türk Sucul Yaşam Dergisi, cilt.4, ss.527-529, 2005
Canyurt M.A., Akhan S., Takham Ç., "Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss Walbaum,1792) Spermlerinin Kısa Süre Saklanması Üzerine Bir Araştırma", Su Ürünleri Dergisi, cilt.20, ss.537-542, 2003
Akhan S., Tanrikul T., Balta F., Serezli R. , "Levrek (Dicentrarchus Labrax L. 1758)' Lerde Oksitetrasiklin Kullanımının Nötrofillerin Fagositik Aktivitesine Etkisinin Incelenmesi", Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.15, ss.455-461, 2003
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Akhan S., Çağatay İ.T., Berber S., Arli B. , Taştan Y., Çatli T., "Genotyping crayfish plaque fungus Aphanomyces astaci by RAPD from Turkey", 7th International Conference on Aquaculture and Fisheries, Roma, ITALYA, 19-21 Ekim 2017, vol.8, no.9, pp.54-54
Akhan S., Çağatay İ.T., Berber S., Arli B. , Taştan Y., Çatli T., "Molecular identification of crayfısh plague (Aphanomyces astacı) fungus in Turkish crayfısh (Astacus leptodactylus) populations by PCR and its current status.", 7th International Conference on Aquaculture and Fisheries, ROMA, ITALYA, 19-21 Ekim 2017, vol.8, no.9, pp.44-44
Taştan Y., Çağatay İ.T., Akhan S., "Tatlısu Istakozundaki (Astacus leptodactylus) hastalık etkeni Fusarium oxysporum'un teşhisi", II. ULUSLARARASI TURİZM VE MİKROBİYAL GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-14 Aralık 2017, pp.61-61
Arli B. , Akhan S., "Molecular identification of burn spot diseases (Fusarium sp.) from Turkish crayfish stocks by PCR method", I st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, ISPARTA, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2017, pp.200-200
Akhan S., Çatli T., Arli B. , "History, present status and future perspectives of crayfish (Astacus leptodactylus , Eschscholtz, 1823) production in Turkey ", I st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, ISPARTA, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2017, pp.167-167
Akhan S., Çağatay İ.T., Berber S., Arli B., Taştan Y., Çatli T., "Detection of crayfish plague (Aphanomyces astaci) diseases in major Turkish crayfish (Astacus leptodactylus) population by PCR method and distribution of crayfish plague in Turkey", International Symposium on Animal Science (ISAS) 2017, Herceg Novi, KARADAĞ, 5-10 Haziran 2017, pp.41-41
Akhan S., Polat N. , "Effect of water temperature, feeding with different diets and different materials on nibbling behavior of doctor fish (Garra rufa heckel, 1843)", International Symposium on Animal Science (ISAS) 2017, Herceg Novi, KARADAĞ, 5-10 Haziran 2017, pp.39-39
Akhan S., Gedik K., "Nutrient emissions from rainbow trout Oncorhynchus mykiss feces and uneaten feed in the Black Sea", FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2016, pp.302-302
Akhan S., "Current Status and Future Perspectives of Turkish Aquaculture Industry", 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-29 Eylül 2016, pp.192-192 (Link)
Akhan S., Delihasan Sonay F., Yandi I., "Effect of long term starvation on some productivity traits and body composition of Turkish strain brown trout (Salmo trutta fario) wintered in floating net-cages", Sixth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015”, Jahorina, BOSNA HERSEK, 15-18 Ekim 2015, pp.700-700
Akhan S., Arslan M.N., "Organic fish production in Turkey: Current status and future perspectives", Balkan Agricultural Congress, EDİRNE, TÜRKIYE, 8-11 Eylül 2015, pp.329-329
Akhan S., Delihasan Sonay F., Yandi I., "Ağ-kafeslerde kışlatılan gökkuşağı alabalığında (Oncorhynchus mykiss) uzun süreli açlığın bazı verim özellikleri ile vücut kompozisyonu üzerine etkisi", 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2013, ss.86-86
Akhan S., Dengiz Balta Z., "Physiological stress response of Black Sea trout (Salmo labrax pallas, 1814) to an acute thermal challenge", V International Symposium of Livestock Production, Skopje, MAKEDONYA, 6-7 Eylül 2012, pp.122-122
Kalayci G., Akhan S., "Türkiye'de dağılım gösteren tatlısu ıstakozu türlerinin (Asatacus leptodactylus, Austropotamobius torrentium) ve alttürlerinin PCR-RFLP yöntemiyle tanımlanması", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, ss.169-170
Akhan S., Bektas Y., Berber S., Kalayci G., "Türkiye’deki Tatlı Su Istakozu (Astacus leptodactylus ve Austropotamobius torrentium) Populasyonlarının COI Genine Dayalı Genetik Analizi", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, ss.340-341
Özdemir A., Akhan S., Akbulut B. , "Karadeniz ağ kafes işletmelerinin genel özellikleri, balık üretim ve yem tüketim miktarları ve yemlerin sindirilebilirlik oranları", Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 25-26 Mayıs 2010, ss.44-44
Akhan S., Eruz C., Gözler A., Özdemir A., "Karadeniz'de ağ-kafes işletmelerinin denizel ekosisteme olan etkisinin modellenmesi", Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2010, ss.31-31
Eruz C., Alkan A., Akhan S., İşmen A., Hüsrevoğlu S., "Kafes sistemlerinde akıntı ve su yenilenmesi", Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 25-26 Mayıs 2010, ss.28-28
Akhan S., Canyurt M.A., "Development And Situation Of Trout Culture In Turkey", 15th Annual International Scientific Conference on Research for Rural Development, Jelgava, LETONYA, 20-22 Mayıs 2009, pp.90-94
Akhan S., Serezli R., Kalayci G., Delihasan Sonay F., "Yüzer boncuklu filtrelerin kapalı devre alabalık yetiştiriciliğinde kullanılabilirliğinin araştırılması", 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, ss.258-258
Akhan S., Okumuş İ., Delihasan Sonay F., Köse Ö. , Yandi İ., "Interspecific Hybridization Between Rainbow Trout (Onchorynchus Mykiss) And Turkish Strain Brown Trout (Salmo Trutta) And Effect Of Triploidization On Hybridization Success", AquacultureEurope 07, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 2008, pp.25-26
Akhan S., Canyurt M.A., "Transgenik balıklar:fayda ve riskleri", 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 28-31 Ağustos 2007, ss.377-377
Okumuş İ., Akhan S., Delihasan Sonay F., Yandi İ., "Rize'De Kültür Balıkçılığı Ve Gelişme Potansiyeli", 1. Rize Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2006, ss.446-449
Canyurt M.A., Akhan S., "Balık Spermasının Muhafazası Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğindeki Önemi.", XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , ELAZIĞ, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2003, ss.268-271
Canyurt M.A., Akhan S., "Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss Walbaum, 1792) Spermlerinin Kısa Süre Saklanmasında Amfisilin Kullanımının Etkisi Üzerine Bir Araştırma", XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2003, ss.68-72
Kitap ve Kitap Bölümleri
Akhan S., "Kültür Balıkçılığına Yeni Başlayanlar Için Resmi Başvuru Prosedürleri", Rize-Artvin Kültür Balıkçılığını Geliştirme Prıjesi, RİZE, 2009
Akhan S., "Organik Balık Yetiştiriciliği", Yetiştirici Rehberi, Süleyman AKHAN, Ed., Rize-Artvin Kültür Balıkçılığı teşviki ve Geliştirmesi Projesi, RİZE, ss.99-103, 2009
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Ege Denizi'ndeki Çipura (S. aurata), Levrek (D. labrax L.), Sinagrit (D. dentex) ve Sivriburun (D. puntazzo) Balıklarının Doğal ve Kültür Popülasyonları Arasındaki Genetik Etkileşim ve Varyasyonların Moleküler Markırlar İle Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 113O367, Araştırmacı, 2016
"Bakır ve kurşunun Karadeniz alabalığında (Salmo trutta labrax) kan hücrelerine etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2008.103.02.2, Araştırmacı, 2010
"Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 106G094, Yönetici, 2010
"E Vitamini (Alfa Tokoferol) Kullanımının Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Sperma Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 03/SÜF/011, Araştırmacı, 2003
"RAPD-PCR Yöntemiyle Üç Farklı Kuluçkahanedeki Gökkuşağı Alabalığı (Onchorynchus mykiss) Anaçları Arasında Genetik Çeşitliğin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, E-04/2002-14, Araştırmacı, 2003
"Türkiye’de dağılım gösteren tatlısu ıstakozu (Astacus leptodactylus) populasyonlarının genetik analizi", BAP Arastırma Projesi, 2009.103.02.1, Yönetici, 2010
"Fırtına Deresi üzerinde bulunan gökkuşağı alabalık çiftliklerinde Aeromonas spp enfeksiyon etkenleri ve antibiyotiklere direncinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2008.103.02.1, Araştırmacı, 2010
"Türkiye'deki başlıca tatlısu ıstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) populasyonlarında kerevit vebasının (Aphanomyces astaci) PZR yöntemiyle teşhisi ve yayılımının belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 114O368, Yönetici, Devam Ediyor
"RAPD-PCR Yöntemiyle iki farklı kuluçkahanedeki çipura (Sparus aurata L., 1758) anaçları arasında genetik çeşitliliğin belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, VHAG-1763, Araştırmacı, 2002
"Artvin-Rize Kültür Balıkçılığını Geliştirme ve Teşvik Projesi", AB Destekli Diğer Projeler, LDI-245, Koordinatör, 2009
"PESCALEX 2: 9 language (EL, EN, FR, HU, PL, NO, TR, Galician) Provision of Online blEnded Learning VOLL Learning for Aquaculture-Excellence in Fish Management/Fish Pathology ", AB Çerçeve Programı Projesi, LLP/LdV/TOI/2008/IRL-509, Uzman, 2010
"Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Sperma Kalitesine Askorbik Asitin Etkisi Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 03/Bil/003, Araştırmacı, 2003
"Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Spermlerinin Kısa Süreli Muhafazası Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 2001/SÜF/09, Araştırmacı, 2004
"Proje Başlığı: Tatlısu ıstakozunda (Astacus leptodactylus) yanık leke hastalığının (Fusarium sp.) PCR yöntemi ile teşhisi", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2632, Yönetici, Devam Ediyor
"Doktor balığının Garra rufa Heckel 1843 kritik termal minimum ve maksimum su sıcaklığı değerlerinin belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2668, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences , Editörler Kurulu Üyesi, 01.11.2016 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
7th International Conference on Aquaculture and Fisheries, Roma, Ekim 2017
International Symposium on Animal Science (ISAS) 2017, , Haziran 2017
I st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Isparta, Ekim 2017
FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Antalya, Ekim 2016
27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Eylül 2016
Balkan Agricultural Congress, , Eylül 2015
Sixth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015", , Ekim 2015
3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Kastamonu, Mayıs 2013
V International Symposium of Livestock Production, Skopje, Eylül 2012
16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Eylül 2011
Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Etkisi Öalıştayı, Kartepe-KOCAELİ, Mayıs 2010
15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Temmuz 2009
14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Ağustos 2007
Aquaculture Europe 07, İstanbul, Eylül 2007
1. Rize Sempozyumu, Rize, Kasım 2006
XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Eylül 2003
Bilimsel Hakemlikler
Iranian Journal of Fisheries Sciences, Dergide Hakemlik, Eylül 2017
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Eylül 2017
Yunus Araştırma Bülteni, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Iranian Journal of Fisheries Sciences, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Yunus Araştırma Bülteni, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Aquaculture Research, Dergide Hakemlik, Haziran 2012
Etkinlik Organizasyonu
II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2016
16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2011
15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2009
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 52
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 52
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi