Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"GAP’ın Şanlıurfa İli Sosyo-Ekonomik Coğrafyasına Etkileri", BAP Doktora, EF-2001 / 072, Diğer, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi