Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kaya B., Akiş A. , "The Phytogeography And Ecotourism Potential Of The Eastern Province Of Lower Part Of The “Köprü River” Basin", Journal of Environmental Biology, pp.335-342, 2012
Akiş A. , "The Effects Of Mass Tourism: A Case Study From Manavgat (Antalya-Turkey", Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.19, pp.289-296, 2011
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akiş A. , Kaya B., "Coğrafya 4. Sınıf Öğrencilerinin “Kuraklık” Kavramıyla İlgili Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), ss.58-68, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Akiş A. , Kaya B., "Manavgat'ın (Antalya) Alternatif Turizm Potansiyeli", Asya Studies, vol.3, pp.20-27, 2018 (Link)
Akiş A. , "The Effect of Cultural Tourism on Urban Development: The Case of Konya", Coğrafya Dergisi/Journal of Geography, cilt.0, no.2, ss.19-25, 2018 (Link)
Kaya B., Akiş A. , "Coğrafya Öğrencilerinin “Hava” Kavramıyla İlgili Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi", Journal of Turkish Studies, vol.10, no.7, pp.557-567, 2015 (Link)
Kaya B., Şimşek M., Akiş A. , "Altınbeşik Mağarası Milli Parkı’nın (İbradı/Antalya) Fiziki Coğrafya Özellikleri ve Ekoturizm Potansiyeli", Journal of Turkish Studies, vol.10, no.2, pp.521-532, 2015 (Link)
Akiş A. , "Teachers’ Perceptions About Implementation Of Geography Courses In 6, 7, And 8 Grades In Primary Education", European Journal of Educational Studies, cilt.2, ss.1-5, 2010
Akiş A. , Başkan H.O., "Salihli’Nin (Manisa) Yerleşme Özellikleri", Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.31-50, 2009
Akiş A. , "Karaman İlinin Turizm Potansiyeli", Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.135-152, 2009
Seferov R., Akiş A. , "Sovyet Döneminden Günümüze Ahıska Türklerinin Yaşadıkları Coğrafyaya Göçlerle Birlikte Genel Bir Bakış", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.393-411, 2008
Akiş A. , Başkan H.O., "Salihli’Nin (Manisa) Nüfus Özellikleri", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.23-39, 2008
Akiş A. , "Alanya’Da Turizm Ve Turizmin Alanya Ekonomisine Etkisi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.15-32, 2007
Akiş A. , "The Effects Of Immigration On Urban Development: A Case Study In Konya-Turkey", Philippine Geographical Journals, vol.51, pp.108-130, 2007
Seferov R., Akış A., "Karabağ Savaşı Ve Bağımsızlık Sonrası Yaşanan Sorunların Azerbaycan’Daki Göçe Etkileri", TİKA Avrasya Etüdleri Dergisi, ss.207-223, 2006
Akiş A. , Kaya B., Seferov R., Başkan H.O., "Harran Ovası Ve Yakın Çevresindeki Tarım Arazilerinde Tuzluluk Problemi Ve Bu Problemin İklim Özellikleriyle İlişkisi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.21-38, 2005
Akiş A. , Kaya B., Coşkun A., Bozyiğit R., "Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarını Anlama Düzeyleri Ve Kavram Yanılgıları", Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.259-270, 2005
Akiş A. , Akkuş A., "Güneydoğu Anadolu Projesi’Nin (Gap) Şanlıurfa’Daki Göçe Etkisi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.529-542, 2003
Akiş A. , Akkuş A., "Şanlıurfa İlinde Çevre Problemleri", Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.1-11, 2003
Akiş A. , "İklimin Şanlıurfa Sosyo-Ekonomik Hayatına Etkileri", Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.1-18, 2002
Akiş A. , İnan N., "Gazipaşa'Nın İklimi", Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi, cilt.1, ss.100-110, 2002
Kaya B., Akış A., "Bozkır Ve Hadim’In (Konya) Bazı İklimsel Parametrelerinin Karşılaştırmalı Analizi", Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.87-110, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akiş A. , Dikmenli N., "Toplumsal Bir Olgu Olan Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Bilgiler Müfredatındaki Yeri ve Önemi", Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBİK 2019), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 30 Ocak - 2 Şubat 2019, vol.0, no.0, pp.0-0
Akiş A. , Koçak B., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Aktif Öğrenme Kavramına Yönelik Metaforik Algıları", Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBİK 2019), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 30 Ocak - 2 Şubat 2019, vol.0, no.0, pp.0-0
Akiş A. , Çetinkaya N., Şanli S., "Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Karakteristik Akdeniz Bitki Örtüsü ile İlgili Hazır Bulunuşluk Düzeyleri ve Bunun Materyal ile Desteklenmesi", Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu (IFEMS 2018), İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, vol.0, no.0, pp.64-65
Akiş A. , Çetinkaya N., Dikmenli N., "Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) ile İlgili Hazır Bulunuşluk Düzeyleri ve Bunun Materyal ile Desteklenmesi", Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu (IFEMS 2018), İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, vol.0, no.0, pp.66-67
Akiş A. , Kaya B., "Coğrafya 4. Sınıf Öğrencilerinin “Kuraklık” Kavramıyla İlgili Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi", I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimi Kongresi, Priştina, KOSOVA, 12-19 Eylül 2017, vol.1, no.978-605-67103-5-3, pp.405-412 (Link)
Akiş A. , Kaya B., Şimşek M., "ZONGULDAK’IN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ ve YERLEŞME ÜZERİNE ETKİLERİ", İNSAN, KİMLİK, MEKÂN BAĞLAMINDA ZONGULDAK SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 16-18 EKİM 2014, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2014, cilt.1, no.1, ss.481-514
Akiş A. , Kaya B., "Manavgat ın Antalya Alternatif Turizm Potansiyeli", Türkiye Coğrafyacılar Deneği 1. Ulusal Kongresi, İstanbul, TÜRKIYE, , ss.95-101
Akiş A. , "Manavgat’In (Antalya) Alternatif Turizm Potansiyeli", Coğrafyacılar Derneği 1. Ulusal Yıllık Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2012, ss.95-101
Akiş A. , "What Kind Of Evaluation Methods Do Geography Teachers Use In Their Classrooms", Balkan Society for Pedagogy and Education, Belgrad, SIRBISTAN, 16-18 Haziran 2011, pp.273-277
Akiş A. , "The Effects Of Mass Tourism: A Case Study From Manavgat (Antalya-Turkey)", The Second International Geography Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Haziran 2010, pp.18-18
Akiş A. , "Akış, A., “What Kind Of Teaching Materials Do Geography Teachers Use In Their Classrooms”, Ict In The Education Of The Balkan Countries, Varna, P. 553-556, (2010).", Balkan Society for Pedagogy and Education, Varna, BULGARISTAN, 17-19 Haziran 2010, pp.553-556
Kaya B., Akiş A. , "The Phytogeography And Ecotourism Potential Of The Eastern Province Of Lower Part Of The “Köprü River” Basin", The Second International Geography Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Haziran 2010, pp.173-173
Akiş A. , "The Effects Of Tourism On Urban Development: A Case Study On Antalya – Turkey", An International Conference on Globalism and Urban Change City Futures ’09, Madrid, ISPANYA, 4-6 Haziran 2009, pp.1-1
Akiş A. , "The Effects Of Immigration On Urban Development: A Case Study In Konya-Turkey", Southeast Asian Geography Association 2008 International Conference, Manila, FILIPINLER, 3-6 Haziran 2008, pp.79-79
Akiş A. , Kaya B., Seferov R., "The Effect Of Industry On The Climate Change In Konya And Central Anatolia", International Symposium on Geography Geomed 2007, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Haziran 2007, pp.209-225
Kaya B., Akiş A. , Seferov R., "Industrial Influence On Climate And Climate Change In Konya", International Symposium on Geography Geomed 2007, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Haziran 2007, pp.71-72
Akiş A. , Kaya B., Seferov R., "The Influence Of Tourism On Alanya And Its Close Environment", International Symposium on Geography Geomed 2007, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Haziran 2007, pp.2-3
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akiş A. , Kaya B., Şimşek M., "Determining Geography Teacher Trainees' Biogeographical Cognitive Structures", Social Sciences and Humanities: A Global Perspective, Cem CAN ve Abdurrahman KİLİMCİ, Ed., Detay Anatolia Akademil Yayıncılık, Ankara, ss.168-182, 2016
Karauğuz G., Akiş A. , Kunt H.İ., "Bölgenin Coğrafyası", Zonguldak Bölgesi Eskiçağ Tarihi ve Coğrafya Araştırmaları, -, Ed., Çizgi Kitabevi, Konya, ss.41-135, 2010
Akiş A. , "Gıda Kaynakları", Genel Beşerî ve Ekonomik Coğrafya, Cemalettin Şahin, Ed., Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, ss.257-273, 2010
Akiş A. , Kaya B., Seferov R., "The Influence Of Tourism On Alanya And Its Close Environment", in: Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region, Recep Efe, Georges Cravins, Munir Ozturk, Ibrahim Atalay, Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.377-391, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi