Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Spor Bilimleri Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2011 - 2018
Ögr.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2008 - 2014
Ögr.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2004 - 2008
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 1999 - 2004
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi, 03.04.2017 - Devam Ediyor
Enstitü Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Esntitüsü, , 18.11.2016 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, , 05.02.2015 - 05.02.2017
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi, 03.02.2012 - 10.09.2012
Yüksekokul Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, , 25.09.2006 - 30.08.2008
VERDİĞİ DERSLER
Uygulamalı Spor Psikolojisi, Doktora, 2017-2018
Egzersiz Psikolojisi, Lisans, 2017-2018
Atletizm, Lisans, 2017-2018
Spor Pedagojisi, Lisans, 2017-2018
Spor Pedagojisi, Lisans, 2017-2018
Atletizm, Lisans, 2017-2018
Bitirme Tezi, Lisans, 2017-2018
Sporda Öğretim Yöntemleri, Lisans, 2017-2018
Egzersiz ve Spor Psikolojisi I, Yüksek Lisans, 2017-2018
Sporda Gözlem ve Değerlendirme, Lisans, 2017-2018
Sporda Öğretim Yöntemleri, Lisans, 2017-2018
Egzersiz ve Spor Psikolojisi I, Yüksek Lisans, 2016-2017
Spor Pedagojisi, Lisans, 2016-2017
Atletizm, Lisans, 2016-2017
Motor Gelişim, Lisans, 2016-2017
Egzersiz Psikolojisi, Lisans, 2016-2017
Uygulamalı Spor Psikolojisi, Doktora, 2016-2017
Atletizm, Lisans, 2016-2017
Sporda Gözlem ve Değerlendirme, Lisans, 2016-2017
Uygulamalı Spor Psikolojisi, Doktora, 2015-2016
Egzersiz ve Spor Psikolojisi I, Yüksek Lisans, 2015-2016
Spor Pedagojisi, Lisans, 2015-2016
Sporda Gözlem ve Değerlendirme, Lisans, 2015-2016
Sporda Öğretim Yöntemleri, Lisans, 2015-2016
Motor Gelişim, Lisans, 2015-2016
Atletizm, Lisans, 2015-2016
Bitirme Tezi, Lisans, 2015-2016
Egzersiz Psikolojisi, Lisans, 2015-2016
Atletizm, Lisans, 2015-2016
Motor Gelişim, Lisans, 2014-2015
Sporda Öğretim Yöntemleri, Lisans, 2014-2015
Atletizm, Lisans, 2014-2015
Bitirme Tezi, Lisans, 2014-2015
Egzersiz Psikolojisi, Lisans, 2014-2015
Egzersiz ve Spor Psikolojisi I, Yüksek Lisans, 2014-2015
Sporda Gözlem ve Değerlendirme, Lisans, 2014-2015
Atletizm, Lisans, 2014-2015
Atletizm, Lisans, 2014-2015
Spor Psikolojisi, Lisans, 2014-2015
Sporda Gözlem ve Değerlendirme, Lisans, 2014-2015
Spor Pedagojisi, Lisans, 2014-2015
Uygulamalı Spor Psikolojisi, Doktora, 2014-2015
EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
DANIŞMANLIK, Yüksek Lisans, 2013-2014
UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
DANIŞMANLIK, Doktora, 2013-2014
DANIŞMANLIK, Doktora, 2013-2014
UZMANLIK ALAN DERSİ, Doktora, 2013-2014
UYGULAMALI SPOR PSİKOLOJİSİ, Doktora, 2013-2014
TEZ ÇALIŞMASI, Doktora, 2013-2014
ATLETİZM, Lisans, 2013-2014
SPOR PSİKOLOJİSİ, Lisans, 2013-2014
EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ, Lisans, 2013-2014
ATLETİZM, Lisans, 2013-2014
SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ, Lisans, 2013-2014
ÜNİVERSİTEDE YAŞAM KÜLTÜRÜ, Lisans, 2013-2014
ATLETİZM YRD.BRANŞ, Lisans, 2013-2014
SPOR PSİKOLOJİSİ, Lisans, 2013-2014
SPOR PEDAGOJİSİ, Lisans, 2013-2014
BİTİRME TEZİ, Lisans, 2013-2014
ATLETİZM, Lisans, 2013-2014
SPORDA GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME, Lisans, 2013-2014
ARAŞTIRMA PROJESİ, Lisans, 2013-2014
MOTOR GELİŞİM, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, F.Seferoğlu, "Nöro-geribildirim Antrenmanının Bilişsel ve Duyu-Motor Beceriler Üzerine Etkisinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Doktora, İ.Orhan, "Kinetik beyin egzersizi programının, motor beceri, koordinasyon, reaksiyon süresi, dikkat ve denge özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, M.Şişli, "Cimnastik Çalışmalarının 6 - 7 Yaş Grubu Çocuklarda Fiziksel Uygunluk ve Kaba Motor Beceri Gelişimine Etkisinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, O.Akyüz, "İmgeleme çalışmasının 12-14 yaş erkek futbolcularda futbol temel becerileri üzerine etkisinin incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, Ö.Merdan, "Dikkat ve Koordinasyon Çalışmalarının Anaerobik Yorgunluk Altındaki Dikkat, El-göz koordinasyonu ve Reaksiyon Süresi Performansına Etkisinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, Ş.Bozkurt, "OKUL SPORLARINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN KATILIM MOTİVASYONU, BAŞARI ALGISI VE ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNE CİNSİYET, SPOR KATEGORİSİ, SPOR TÜRÜ VE SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi