Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Mühendislik Jeolojisi (Temel, Deprem, Baraj, Gölet)
Çevre Jeolojisi ve Jeofiziği
Zemin Mekaniği
Arkeo-Jeofizik
Elektro Magnetik ve Elektrik Yöntemler
Kaya Mekaniği
Sayısal Modelleme
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Engineering, Geological
Geology
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi