Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2011 - 2018
Arş.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2010 - 2011
Arş.Gör., ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2006 - 2010
Arş.Gör., The University of Tennessee, Knoxville, Faculty of Engineering, 2005 - 2006
Arş.Gör., ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2002 - 2005
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi , , 01.03.2014 - 15.11.2014
VERDİĞİ DERSLER
Kaya Mekaniği, Lisans, 2013-2014
Mühendislik Jeolojisinde Sayısal Modelleme II, Doktora, 2013-2014
Zeminlein Mühendislik Özelliklerinin Ölçülmesi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Statik ve Mukavemet, Lisans, 2013-2014
Mühendislik Jeolojisinde Sayısal Modelleme I, Doktora, 2013-2014
Jeoloji Mühendisliğine Giriş, Lisans, 2013-2014
Zemin Davranışı, Yüksek Lisans, 2013-2014
Zemin Mekaniği, Lisans, 2013-2014
Kaya Mekaniği Saha Ölçümleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Jeotekniksel Saha İncelemeleri, Yüksek Lisans, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, B.Yüregir, "Doğu Karadeniz Bölgesi Kireçtaşı-Traverten Oniks Oluşumlarının Jeolojik ve Mühendislik Özelliklerinin Araştırılması ve Ekonomik Olarak Değerlendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Süler, "Samanlı Tüneli Çevresindeki Deformasyon Alanının Sayısal Modeller ile Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, F.Uçar, "2-Boyutlu Rezistivite Yöntemi ile Karstik Aktivite Arastırmaları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, N.Ünal, "Üçpınar Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Projesi’nin Mühendislik Jeolojisi Çalısmaları ve Sev Analizleri. ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2012.
Yüksek Lisans, D.Meral, "3 Boyutlu Şev Stabilite Analizleri ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, K.Kişi, "Antalya-Kemer Karayolu (D400) Yol Yarmalarında Sev Duraysızlıklarına Yönelik Tehlike Sınıflandırma Sistemi Uygulaması ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Mart, 2014
Tez Savunma, Servet Pelin Özsoy'un Yüksek Lisans Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Ekim, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi