Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Samanlı Tüneli Çevresindeki Deformasyon Alanının Sayısal Modeller ile Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2016-1741, Yönetici, 2016
"Antalya-Kemer D400 Karayolunda Şev Duraysızlıklarına Yönelik Tehlike Sınıflandırma Sistemi Uygulaması ve Mevcut Sistemin Geliştirilmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2016-1513, Yönetici, Devam Ediyor
"Elmalı Havzası (Antalya) ve yakın çevresinin Neotektonik Özellikleri ve Depremselliği", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-680, Yönetici, 2016
"Kütahya Fayi’ nın Paleosismolojisi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, UDAP-G-13-19, Araştırmacı, 2015
"2-Boyutlu Rezistivite Yöntemi Kullanılarak Karstik Aktivite Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, BAP 2013.02.0121.017, Yönetici, 2014
"Akdeniz Üniversitesi Kampüs Alanı ve Çevresindeki Zeminlerde 2-Boyutlu Rezistivite Yöntemi (Tomografi) Kullanılarak Karstik Aktivite Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, BAP 2013.01.0102.002, Yönetici, 2014
"Komana Antik Kenti Kazı ve Arastırması", BAP Arastırma Projesi, BAP-07-03- 2009-09, Araştırmacı, 2009
"Geophysical Investigation on Dikmen Valey’s Alluviums and Identification of Groundwater-Substructure Interactions", BAP Arastırma Projesi, BAP 2008-03-09-01, Araştırmacı, 2009
"Kuzey Anadolu Fay Sisteminin (KAFS) Dsmetpasa-Gerede ve Mengen Arasındaki Kesiminin Depremselliği", TÜBITAK Projesi, ÇAYDAG 102Y053, Araştırmacı, 2005
"Geotechnical Investigation of the City of Antalya Foundation Soils and Rock Under Static and Earthquake Triggered Dynamic Loading with the aid of Geographic Information Systems", BAP Arastırma Projesi, BAP-08-11-DPT2002K120510, Araştırmacı, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi