Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Farklı Sulama Rejimlerinin Şeker Otunda Su Tüketimi, Bitki Gelişimi, Verim ve Kalite Parametrelerine Etkisi ile Spektroradyometrik Ölçümlerin Sulama Yönetiminde Kullanımı", TÜBITAK Projesi, 114R097, Yönetici, 2017
"Geleneksel Kısıntılı ve Yarı Islatmalı Sulama Tekniği ile Farklı Tuz Konsantrasyonlarına Sahip Sulama Sularının Domates Bitkisi Verim ve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 115R046, Araştırmacı, 2017
"Farklı Sulama Suyu Tuzluluğu ve Sulama Düzeylerinin Gelişme Periyodu Boyunca Şeker Otu (Stevia Rebaudiana) Bitkisinde Büyüme, Verim, Kalite ve Enerji Kullanımına Zamansal Etkisinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2014.01.0104.002, Yönetici, 2016
"Pazarlama ve Bilgiye Erişim Konusunda Çiftçi ve Su ürünleri Yetiştiricilerinin Eğitimi", AB Destekli Diğer Projeler, TR0703.01-02/118, Koordinatör, 2012
"Sulama Suyu Kalitesi ve Sulama Rejiminin Kekik Bitkisinde (Origanum onites L.) Gelişme, Verim, Bitki Su Tüketimi ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, BAP2011.02.0121.003, Yönetici, 2012
"Damla Sulama Yöntemiyle Uygulanan Yarı Islatmalı Sulamanın Hıyarda Verim, Su Kullanım Randımanı ve Kalite Özelliklerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, BAP2010.01.0104.001, Araştırmacı, 2010
"Farklı Tuzluluk Düzeyine Sahip Sulama Sularının Bazı Sebze Türlerindeki Gelişimine Etkisinin Spektroradyometrik Ölçümler Kullanılarak Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, BAP2010.01.0104.002, Araştırmacı, 2010
"Antalya Bölgesi Serik Ovasında Nitrat Yıkanması ve Ekonomik Analiz Paketi (NLEAP) Modeli ile Tahmin Edilen Nitrat Yıkanma Göstergelerinin Uzaysal Değişkenliğinin Analizi", TÜBITAK Projesi, 108O514, Yönetici, 2009
"Bucak-Burdur ve Krotoszyn-Polonya Arasında İşbirliği ve Kardeşlik Köprüsü", AB Destekli Diğer Projeler, TR060401-01/087, Koordinatör, 2008
"Kazova’da Sürdürülebilir Tarımsal Üretim için Gerekli Güncel Veri Tabanının Oluşturulması", TÜBITAK Projesi, 105O617, Araştırmacı, 2006
"Su ve Tuzluluk Stresinin Sivri ve Dolmalık Biberde (Capsicum Annum ve Capsicum Frutescens) Bitki Büyüme, Gelişme, Verim ve Su Tüketimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, BAP2006/34, Yönetici, 2006
"Tokat-Turhal ve Amasya-Suluova Bölgelerinde Sulama ve İçme Suyu Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Tüketici Tercihleri", BAP Diğer, BAP2004/06, Araştırmacı, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi