Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013 - 2019
Yrd.Doç.Dr., Regents Business School, Faculty of Business and Management, 2012 - 2012
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007 - 2013
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998 - 2006
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 24.10.2019 - Devam Ediyor
MYO Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler MYO, , 25.09.2019 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 13.06.2019 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kemer Denizcilik Fakültesi , , 09.01.2019 - 15.10.2019
Merkez Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 06.12.2016 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 18.03.2014 - 19.07.2016
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 29.11.2010 - 12.02.2013
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Aka, "Gıda Sektöründe Bulanık Parametreli Üretim Modellemesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2019.
Doktora, M.Almasri, "Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Kritik Başarı Faktörleri ve Sürdürülebilirlik Performansı Üzerine Etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2019.
Doktora, Y.Akil, "Tasarımdan Uygulamaya Yalın İnşaat Yaklaşımı: Antalya Konut İnşaat Sektörü Üzerinde Bir Çalışma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2018.
Doktora, H.Erdoğan Aktan, "Ürün-Tedarik Zinciri Stratejilerini Eşleştirme ve Hibrit Tedarik Zinciri Stratejisi için Sipariş Kesişim Noktasını Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Doktora, Ö.Tosun, "Yapay Arı Kolonisi Algoritrması ve Permütasyon Akış Tipi Çizelgeleme Problemine Uygulanması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2012.
Yüksek Lisans, A.Kahya, "Kuyruk Modeli ile Bekleme Sürelerinin Analizi ve İşgücü Planlaması: Diş Hekimliği Hastanesinde Bir Uygulama", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, M.Duman, "Batı Akdeniz Bölgesinde Güneş Enerjisi Santrali İçin Kuruluş Yeri Seçimi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, S.Aka, "Yer Seçimi Problemlerine Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı: Atık Kutularının Yerleşimi Üzerine Bir Uygulama", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, E.Akdağ, "ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminden Farklılıkları Üzerine Bir Uygulama", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, A.Aslangiray, "İstatistiksel Süreç Kontrolünde Bulanık Mantık Yaklaşımı ve Bir Uygulama", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2011.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İşletme Mühendisliği ABD, Ocak, 2019
Tez Savunma, Tez Savunma, Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Haziran, 2019
Tez Savunma, Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi, SBE, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD, Haziran, 2019
Tez Savunma, Tez Savunma, Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Nisan, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi, SBE, Ekonometri ABD, Haziran, 2018
A. Personel, Öğretim Görevlisi Alım Sınavı, Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu, Haziran, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Ocak, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Haziran, 2018
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Temmuz, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Haziran, 2017
Atama, Yrd.Doç. Atama, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, Ocak, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Akdeniz Üniv. SBE.Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ABD, Haziran, 2017
A. Personel, Öğretim Elemanı Alım Sınavı, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, Ekim, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, İşletme ABD , Aralık, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, İşletme ABD , Mart, 2016
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Haziran, 2016
Atama, Yrd.Doç. Atama, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, Kasım, 2016
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Haziran, 2016
A. Personel, Öğretim Elemanı Alımı, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, Kasım, 2016
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, SBE, Ekonometri ABD, Temmuz, 2015
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Haziran, 2015
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Ocak, 2015
Atama, Öğretim Görevlisi Alım Sınavı, Akdeniz Üniversitesi , Haziran, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, SBE, Ekonometri ABD, Haziran, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Aralık, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Eylül, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Aralık, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Haziran, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Ocak, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, SBE, Ekonometri ABD, Nisan, 2012
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Haziran, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Temmuz, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Eylül, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Eylül, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi