Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şan E., Uysal Ş.A., Öztürk N. , "Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri ve Uygulanabilirliği: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği ", Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi , cilt.10, no.1309-8039, ss.1-13, 2018 (Link)
Uysal Ş.A., Çelik R., "SAĞLIK MESLEK GRUPLARINDA HUBRİS SENDROMUNUN VARLIĞINA İLİŞKİNKEŞFEDİCİ BİR ÇALIŞMA", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergis, pp.104-118, 2018 (Link)
Çelik R., Uysal Ş.A., "Öğretim Elemanlarının Mobbing Tecrübeleri Üzerine Nitel Bir Çalışma", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.6, pp.985-1005, 2018 (Link)
Uysal Ş.A., Çelik R. , "Yöneticilerde Hubristik Davranışlara Dair Nitel Bir Araştırma", Eurasian Academy of Sciences Social SciencesJournal, pp.274-285, 2016 (Link)
Öztürk N. , Uysal Ş.A., Çelik R.Ç., "Hastane Üst Ve Orta Düzey Yöneticilerin Çalıştıkları Kurumlarda Performans Ölçümü Konusundaki Görüşleri: Antalya İli Örneği", Eurasian Academy of Sciences Social SciencesJournal, pp.622-433, 2016 (Link)
Uysal Ş.A., Keklik B., Erdem R., Çelik R., "Hastane Yöneticilerinin Liderlik Özellikleriyle Çalışanların İş Üretkenlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.15, ss.25-27, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çelik R., Uysal Ş.A., "A CASE STUDY OF MOBBING ACADEMICIANS LIVE", XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, ROMANYA,
Çelik R., Uysal Ş.A., "Sosyal Belediyecilik Kapsamında Yerel Yönetimlerin Sosyal Hizmetlerine İlişkin Bir İnceleme", Cemil Meriç 10.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay, TÜRKIYE, , pp.199-199
Uysal Ş.A., Çelik R., "SAĞLIK MESLEK GRUPLARINDA HUBRİS SENDROMUNUN VARLIĞINA VARLIĞINA İLİŞKİN KEŞFEDİCİ BİR ÇALIŞMA", 17. ULUSLARARASI KATILIMLI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, İzmir, TÜRKIYE, , vol.182
Uysal Ş.A., Çelik R., "A Qualitative Study on Mobbing From The Experiences of Lecturers", International Conference on Social Science Research, Prizren, KOSOVA, , pp.134-134
Uysal Ş.A., "Sağlık Sektöründeki Kibir Davranışının Etkilerine İlişkin Değerlendirme", IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Antalya, TÜRKIYE, , pp.73-85
Uysal Ş.A., Çelik R. , Erdem R., "HUBRİS SENDROMUNA İLİŞKİN KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA", II. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2017, pp.422-423 (Link)
Öztürk N., Uysal Ş.A., "Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri Ve Uygulanabilirliği: Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği", YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI, ADANA, TÜRKIYE, 5-5 Mayıs 2017, ss.51-51 (Link)
Uysal Ş.A., Bilişli Y., Öztürk N. , "Hastane Çalışanlarının Tükenmişlik Evrelerinin Mecaz İfadelerle Değerlendirilmesi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Örneği", 1. ULUSLARARASI 11. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ , TRABZON, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2017, vol.0, no.0, pp.200-201 (Link)
Uysal Ş.A., Erdem R., Çelik R. , Çelik E., "ASTIN ÜSTÜNE UYGULADIĞI MOBBİNGE İLİŞKİN NİCELİKSEL BİR İNCELEME", II. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2017, pp.279-280 (Link)
Öztürk N. , Uysal Ş.A., Çelik R. , "HASTANE ÜST ve ORTA DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÇALIŞTIKLARI KURUMLARDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ", 15. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, ss.210-210 (Link)
Uysal Ş.A., Çelik R. , "YÖNETİCİLERDE HUBRİSTİK DAVRANIŞLARA DAİR NİTEL BİR ARAŞTIRMA", 15. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, ss.84-84 (Link)
Öztürk N., Uysal Ş.A., Kaya R., "HASTANE YÖNETİCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ: ANTALYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ ÖRNEĞİ ", VI. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-4 Mart 2016, pp.10-12
Alparslan D., Öztürk N. , Özer Ö., Uysal Ş.A., "Antalya İlindeki Kamu Hastanelerinin Finansal Performanslarının Oran Analizi Yöntemi İle İncelenmesi", 10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2016, ss.47-49 (Link)
Keklik B., Akkaş E., Oksay A., Uysal Ş.A., "Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Asimetrisinin Arz-Talep İlişkileri Üzerine Etkileri", Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi(International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo,, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 23-25 Haziran 2011, no.Jun 23-25, 2011, pp.315-323
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Uysal Ş.A., Bilişli Y., Öztürk N., "Hastane ÇalışanlarınınTükenmişlik SendromununYüz İfadesi Tabanlı Olarakİncelenmesi: AkdenizÜniversitesi HastanesiÖrneği", in: YERELDEN GLOBALE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR III, Silvius STANCIUAli Rıza GÖKBUNARTuran GÜNDÜZ, Eds., IJOPEC, LONDRA, pp.172-190, 2018
Uysal Ş.A., Çelik R., "Akademisyenlerin Mobbing Deneyimlerinin Anlatı Analizi İle Değerlendirilmesi", in: ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDA YÖNETİMDE GÜNCEL KONULAR, Reyhanoğlu, Metin, Eds., NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ, Ankara, pp.173-200, 2018
Uysal Ş.A., "Sağlık Sektöründeki Hubris Sendromu Davranışının Etkilerine İlişkin Bir Değerlendirme", in: Sosyal Bilimlerde Stratejik yaklaşımlar, Zeynep Arıkan, Şaban Ertekin, Hakan Bay, Eds., LAMBERT Academic Publishing, pp.239-263, 2018
Uysal Ş.A., Çelik R., "Hubrİs Nemesis Kompleksine Dair Tanımlayıcı Bir Araştırma", in: ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDA YÖNETİMDE GÜNCEL KONULAR, Reyhanoğlu, Metin, Eds., NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, pp.1-19, 2018
Uysal Ş.A., Erdem R., Çelik R., Çelik E., "Astın Üstüne Uyguladığı Mobbinge İlişkin Niceliksel Bir İnceleme", in: Sosyo-Ekonomik Stratejiler III: Eğitim Bilimleri, Köse A, Selçuk G, Atalmış E, Eds., IJOPEC Publication Limited, İstanbul, pp.206-225, 2017 (Link)
Uysal Ş.A., Çelik R., Erdem R., "Hubris Sendromuna İlişkin Keşfedici Bir Araştırma", in: Sosyo-Ekonomik Strateejileri III: Eğitim Bilimleri, Köse A, Selçuk G, Atalmış E, Eds., IJOPEC Publication Limited, Köse A, Selçuk G, Atalmış E, pp.190-205, 2017 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi