Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uysal Ş.A., Çelik R., "SAĞLIK MESLEK GRUPLARINDA HUBRİS SENDROMUNUN VARLIĞINA İLİŞKİNKEŞFEDİCİ BİR ÇALIŞMA", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergis, pp.104-118, 2018 (Link)
Şan E., Uysal Ş.A., Öztürk N. , "Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri ve Uygulanabilirliği: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği ", Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi , cilt.10, no.1309-8039, ss.1-13, 2018 (Link)
Uysal Ş.A., Çelik R. , "Yöneticilerde Hubristik Davranışlara Dair Nitel Bir Araştırma", Eurasian Academy of Sciences Social SciencesJournal, pp.274-285, 2016 (Link)
Öztürk N. , Uysal Ş.A., Çelik R.Ç., "Hastane Üst Ve Orta Düzey Yöneticilerin Çalıştıkları Kurumlarda Performans Ölçümü Konusundaki Görüşleri: Antalya İli Örneği", Eurasian Academy of Sciences Social SciencesJournal, pp.622-433, 2016 (Link)
Uysal Ş.A., Keklik B., Erdem R., Çelik R., "Hastane Yöneticilerinin Liderlik Özellikleriyle Çalışanların İş Üretkenlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.15, ss.25-27, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Uysal Ş.A., Çelik R., "A Qualitative Study on Mobbing From The Experiences of Lecturers", International Conference on Social Science Research, Prizren, KOSOVA, , pp.134-134
Çelik R., Uysal Ş.A., "A CASE STUDY OF MOBBING ACADEMICIANS LIVE", XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, ROMANYA,
Uysal Ş.A., Çelik R. , Erdem R., "HUBRİS SENDROMUNA İLİŞKİN KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA", II. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2017, pp.422-423 (Link)
Uysal Ş.A., Bilişli Y., Öztürk N. , "Hastane Çalışanlarının Tükenmişlik Evrelerinin Mecaz İfadelerle Değerlendirilmesi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Örneği", 1. ULUSLARARASI 11. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ , TRABZON, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2017, vol.0, no.0, pp.200-201 (Link)
Uysal Ş.A., Erdem R., Çelik R. , Çelik E., "ASTIN ÜSTÜNE UYGULADIĞI MOBBİNGE İLİŞKİN NİCELİKSEL BİR İNCELEME", II. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2017, pp.279-280 (Link)
Öztürk N., Uysal Ş.A., "Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri Ve Uygulanabilirliği: Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği", YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI, ADANA, TÜRKIYE, 5-5 Mayıs 2017, ss.51-51 (Link)
Öztürk N., Uysal Ş.A., Kaya R., "HASTANE YÖNETİCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ: ANTALYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ ÖRNEĞİ ", VI. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-4 Mart 2016, pp.10-12
Alparslan D., Öztürk N. , Özer Ö., Uysal Ş.A., "Antalya İlindeki Kamu Hastanelerinin Finansal Performanslarının Oran Analizi Yöntemi İle İncelenmesi", 10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2016, ss.47-49 (Link)
Öztürk N. , Uysal Ş.A., Çelik R. , "HASTANE ÜST ve ORTA DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÇALIŞTIKLARI KURUMLARDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ", 15. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, ss.210-210 (Link)
Uysal Ş.A., Çelik R. , "YÖNETİCİLERDE HUBRİSTİK DAVRANIŞLARA DAİR NİTEL BİR ARAŞTIRMA", 15. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, ss.84-84 (Link)
Keklik B., Akkaş E., Oksay A., Uysal Ş.A., "Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Asimetrisinin Arz-Talep İlişkileri Üzerine Etkileri", Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi(International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo,, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 23-25 Haziran 2011, no.Jun 23-25, 2011, pp.315-323
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Uysal Ş.A., Bilişli Y., Öztürk N., "Hastane ÇalışanlarınınTükenmişlik SendromununYüz İfadesi Tabanlı Olarakİncelenmesi: AkdenizÜniversitesi HastanesiÖrneği", in: YERELDEN GLOBALE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR III, Silvius STANCIUAli Rıza GÖKBUNARTuran GÜNDÜZ, Eds., IJOPEC, LONDRA, pp.172-190, 2018
Uysal Ş.A., Çelik R., "Hubrİs Nemesis Kompleksine Dair Tanımlayıcı Bir Araştırma", in: ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDA YÖNETİMDE GÜNCEL KONULAR, Reyhanoğlu, Metin, Eds., NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, pp.1-19, 2018
Uysal Ş.A., Çelik R., "Akademisyenlerin Mobbing Deneyimlerinin Anlatı Analizi İle Değerlendirilmesi", in: ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDA YÖNETİMDE GÜNCEL KONULAR, Reyhanoğlu, Metin, Eds., NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ, Ankara, pp.173-200, 2018
Uysal Ş.A., Erdem R., Çelik R., Çelik E., "Astın Üstüne Uyguladığı Mobbinge İlişkin Niceliksel Bir İnceleme", in: Sosyo-Ekonomik Stratejiler III: Eğitim Bilimleri, Köse A, Selçuk G, Atalmış E, Eds., IJOPEC Publication Limited, İstanbul, pp.206-225, 2017 (Link)
Uysal Ş.A., Çelik R., Erdem R., "Hubris Sendromuna İlişkin Keşfedici Bir Araştırma", in: Sosyo-Ekonomik Strateejileri III: Eğitim Bilimleri, Köse A, Selçuk G, Atalmış E, Eds., IJOPEC Publication Limited, Köse A, Selçuk G, Atalmış E, pp.190-205, 2017 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi