Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. ALİ BAKKAL
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İlahiyat Fakültesi
Bölüm : Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilm Dalı :
Sabit Telefon : +90 242 2274458 | Dahili : 3419
Faks : +90 242 3106889
E Posta Adresi : alibakkalakdeniz.edu.tr | alibakkal52gmail.com
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/alibakkal/
Ofis : Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi B Blok, No:111
Eğitim Bilgileri
Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İslami İlimler Fakültesi, , 1980-1986
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İsami İlimlar Fakültesi, Tefsir Hadis Bölümü, 1974-1979
Yaptığı Tezler
Doktora, "İslam Hukukunda İllet Hikmet ve İçtimai Vakıa Münasebetlerinin Hukuki Neticeleri", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kasım, 1986.
Yabancı Diller
Arapça, Çok İyi
Araştırma Alanları
İslam Hukuku
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı
İlahiyat
İslam Hukuku
Web Of Science Araştırma Alanları
Law
History
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat, 2011 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 04.02.2014 - 01.08.2016
Verdiği Dersler
İslam Hukukunda İstinbat Metotları, Yüksek Lisans, 2016-2017
Ahkam Hadisleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Günümüz Fıkıh Problemleri, Lisans, 2016-2017
Düanışmanlık, Yüksek Lisans, 2016-2017
Seminer, Yüksek Lisans, 2016-2017
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Fıkıh Usulü II, Lisans, 2016-2017
Akdeniz Müslüman Topluluklarının Hukuku, Yüksek Lisans, 2016-2017
Fıkıh Usulü I, Lisans, 2016-2017
İslam Kamu Hukuku, Doktora, 2016-2017
Fıkhi Açıdan Çağdaş Finans İşlemleri, Doktora, 2016-2017
Doktora Danışmanlık, Doktora, 2016-2017
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2016-2017
Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans, 2016-2017
Fıkıh Usulü I, Lisans, 2016-2017
Ahkam Ayetleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
İslam Hukukunun Kaynakları ve Hüküm Teorisi, Yüksek Lisans, 2016-2017
İslam Hukukunda Akit Teorisi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Mukayeseli İslam Hukuku, Lisans, 2016-2017
Uzmanlık Alan Dersi, Lisans, 2014-2015
Akdeniz Müslüman Toplulukları Sosyal Hayatında Hukuk İlkeleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
İslan Hukukunda Makasıd Teorisi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2014-2015
İslam Hukukunda İctihad Teorisi, Doktora, 2014-2015
Ahkam Hadisleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Seminer, Yüksek Lisans, 2014-2015
İslam İbadet Esasları, Lisans, 2013-2014
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversiteler Arası Kurul, Ocak, 2014
Görsel Etkinlikler
TV Programı , Yapımcı , 11.11.2011 - Devam Ediyor
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Bakkal A., "Hak Arayışında Müsbet Hareket", Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, cilt.4, no.7, ss.83-118, 2019 (Link)
Bakkal A., "İslam Tarihinde Rasathaneler", BILIMNAME, no.39, pp.105-140, 2019 (Link)
Bakkal A., "Antalya Selçuklu Kervansarayları", TURKISH ACADEMIC RESEARCH REVIEW, vol.4, no.4, pp.521-569, 2019 (Link)
Bakkal A., "Edötörden", Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, no.8, ss.1-3, 2019 (Link)
Bakkal A., "Editörden", Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, cilt.4, no.7, ss.1-4, 2019 (Link)
Bakkal A., "MECELLE’DEKİ KÜLLÎ KAİDELERİN GENEL KURAL TİPİ DİĞER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ VE BUNLARIN DELİL OLUŞ KEYFİYETİ", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2019/2, no.43, pp.92-110, 2019 (Link)
Bakkal A., "Antalya’da Osmanlı Hanları", TURKISH ACADEMIC RESEARCH REVIEW, vol.4, no.4, pp.631-649, 2019 (Link)
Bakkal A., "Cemaatlerin Uyması Gereken Müsbet Hareket İlkeleri", Köprü Dergisi, ss.5-21, 2017
Bakkal A., "Hadislerin Kur'an'a Arzı Meselesi", Siyer, cilt.1, no.02, ss.10-12, 2017 (Link)
Bakkal A., "Harran Tıp Okulu", Şanlıder, cilt.1, ss.72-73, 2017 (Link)
Bakkal A., "Kur'an'ın Farklı Bir İ'caz Vechi Ayet Sonlarındaki Fezlekelerin Esma-i Hüsnayı İşaret Etmesi", Katre, vol.I, no.2/2016, pp.125-147, 2016 (Link)
Bakkal A., "Kur'an'ın En Güçlü İ'caz Vechi Olan Belagat Üzerine -Mu'cizat-ı Kur'aniye Risalesi Örneği-", Katre, vol.I, no.2/2016, pp.95-123, 2016 (Link)
Bakkal A., "Harran Tıp Okulu", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.7-21, 2015 (Link)
Bakkal A., "Bediüzzaman'ın Düşüncesinde Cemaatlerin Uyması Gereken Müsbet Hareket İlkeleri", Katre, vol.I, no.1/2015, pp.143-171, 2015 (Link)
Bakkal A., "İlme Sevdalı Hayra Düşkün Bir Emir: Cacaoğlu Nureddin Bey", Borkırın Sesi Dergisi, cilt.1, ss.32-34, 2015
Bakkal A., "Bediüzzaman Said Nursi'nin Dini İlimler - Fen Bilimleri İlişkisi Bağlamında Yaptığı Tecdid", Köprü, ss.9-22, 2015
Bakkal A., "İki Ölçütlü Demokrasi: İslâm Demokrasisi", Köprü, ss.59-71, 2014
Bakkal A., "Medine Sözleşmesi Bağlamında Günümüzde Bir Arada Yaşama Projesi", KÖPRÜ, ss.59-84, 2014
Bakkal A., "Rüyada Tavzif", KÖPRÜ, ss.43-58, 2014
Bakkal A., "Rasülüllah’In Kölelere Bakışı", Vuslat Dergisi, ss.31-36, 2013
Bakkal A., "Şerh Öncesi Yapılması Gereken Çalışmalar", Köprü Dergisi, ss.13-21, 2013
Bakkal A., "İslam Tarihinde Tıbbın Gelişmesi ve Silvan'da Tıp", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.9-43, 2013 (Link)
Bakkal A., "Bediüzzaman Said Nursi'de Müsbet Milliyet Kavramı", KÖPRÜ, ss.11-38, 2013
Bakkal A., "İslam Tıp Tarihinde Tıbbın Gelişmesi ve Silvan'da Tıp", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.9-43, 2013
Bakkal A., "Kardeşlik Hukukunun Ölçüleri", Diyanet Aylık Dergi, ss.22-25, 2012
Bakkal A., "İslam Medeniyetinin İnşasında İki Farklı Yaklaşım: Tevazün ve Zahirperestlik", Köprü, ss.61-68, 2012
Bakkal A., "İslâm Astronomi Tarihinde İbn Rüşd", Diyanet İlmî Dergi, cilt.48, ss.195-208, 2012
Bakkal A., "Bin’I Bir Yapan Hareket Ve Amaç Birliği: Hac", Diyanet Aylık Dergi, ss.11-15, 2011
Bakkal A., "İbadetlerin Ekonomik Fonksiyonları", Köprü Dergisi, ss.89-99, 2010
Bakkal A., "Dünya Barışının Sağlanmasında İttihâd-I İslâm’In Önemi", Köprü Dergisi, ss.125-134, 2010
Bakkal A., "Günümüzde İslâm Birliği İdeali", Köprü Dergisi, ss.109-118, 2009
Bakkal A., "Küreselleşen Dünya’da Teknolojinin Getirdiği En Büyük Felaket: İşsizlik", Köprü Dergisi, ss.97-112, 2009
Bakkal A., "Dünya Barışının Sağlanmasında İnsan Sevgisini Merkeze Alma Zorunluluğu", Köprü, ss.101-110, 2008
Bakkal A., "Laiklik-Din ve Vicdan Hürriyeti Bağlamında Kamusal Alanda Kılık-Kıyafete Getirilen Sınırlamalar", Köprü, ss.121-132, 2007
Bakkal A., "Terörizmin Sebep Ve Çareleri", Köprü Dergisi, ss.24-43, 2006
Bakkal A., "Ebû Bekir’In Halife Seçilmesinde İmamlar Kureyştendir Hadisinin Rolü Üzerine", İSTEM, ss.87-103, 2005
Bakkal A., "Sünnetin Kaynak Değeri", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.XI, ss.1-27, 2003
Bakkal A., "Borçlar Hukukunda Sebepsiz Zenginleşme Kurumunun Genel Şartlarından Fakirleşme Üzerine Mukayeseli Bir Tetkik", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.VII, ss.7-46, 2001
Bakkal A., "Ücretli Kefalet Sözleşmesi", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.3-42, 1999
Bakkal A., "İmam Şafii’De Nesh Anlayışı", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.109-132, 1997
Bakkal A., "İslâm Hukukuna Göre Hakkın Menşei", Köprü Dergisi, ss.21-31, 1996
Bakkal A., "Kur’An’Da Mensûh Âyetlerin Sayısı", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.33-74, 1996
Bakkal A., "İslâm Hukukunda Para ve Faiz Telakkileri Açısından Enflasyon Farkının Ödenmesi Problemi", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.5-28, 1994
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Bakkal A., "İslâm’In Doğuşundan Artuklular Döneminin Sonuna Kadar Mezopotamya’Da Tıp Eğitimi Ve Hastaneler", Uluslararası Artuklu Sempozyumu, MARDİN, TÜRKIYE, - , pp.427-
Bakkal A., "Harran Tıp Okulu", I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 25-27 Mart 2016, vol.I, pp.480-490
Bakkal A., "Harran Okulu'nun Diğer Kadim Okullarla İlişkisi", I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 25-27 Mart 2016, pp.468-479
Bakkal A., "Harran Okulu'nun Diğer Kadim Okullarla İlişkisi", I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 25-27 Mart 2016, vol.I, pp.468-479
Bakkal A., "Bediüzzaman Said Nursiye Göre Bilgi Kaynağı Olarak Hads Kavramı", Din Bilim ve Felsefe İlişkisi Risale-i Nur Yaklaşımı Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2015, ss.33-51
Bakkal A., "Markalar Arasında Sıkışan Şeref ve Şahsiyet", Risale-i Nur Perspektifinden Dünya-Ahiret Dengesi Ulusal Sempozyum, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2014, cilt.I, no.1, ss.193-211
Bakkal A., "Kabe ve Sembolizm", İslam ve Sanat Tartışmalı İmi Toplantı, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-8 Kasım 2014, ss.297-318
Bakkal A., "Markalar Arasında Sıkışan Şeref Ve Şahsiyet ", Dünya-Ahiret Dengesi Sempozyumu , DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2014, ss.186-200
Bakkal A., "Hz. Peygamber'In Yetiştirdiği Komutanlar", Kutlu Doğum Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2014, ss.116-134
Bakkal A., "Medine Sözleşmesi Bağlamında Bir Arada Yaşama Projesi", Bir Arada Yaşama, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-6 Nisan 2014, ss.285-310
Bakkal A., "Hz. Peygamber, Sahabe Ve Tabiin Döneminde İctihad", Kıyas ve İctihad, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2014, pp.1-20
Bakkal A., "Osmanlı Döneminde Eser Veren Balıkesirli Tabipler Ve Fen Bilginleri", Uluslararası Balıkesir'e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 7-8 Kasım 2013, vol.I, no. , pp.49-61
Bakkal A., "Dinî Cemaatler Arasındaki Dostluk İlişkisi", I. Uluslararası Hz. İbrahim’den Günümüze Dostluk Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2013, vol.I, pp.349-376
Bakkal A., "Fen Bilimlerine Bakışta Tecdit", Risale-i Nur ve Tecdit Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2013, cilt.I, ss.303-314
Bakkal A., "Medrese Tarihinde Fen Bilimleri Öğretimi ve Medresetüzzehra", Said Nursi'nin Eğitim Felsefesi Medresetüzzehra Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2012, ss.379-400
Bakkal A., "Zaruret Haline Genel Bir Bakış", İslâm Hukuku Anabilim Dalları IX. Koordinasyon Toplantısı, SAMSUN, TÜRKIYE, 5-5 Mayıs 2012, no.1, ss.176-204
Bakkal A., "Nabi'Nin Astronomi Ve Astroloji Hakkındaki Görüşleri", Vefatının 300. Yıldönümünde Şair Nabi Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 7-8 Aralık 2012, cilt.I, ss.255-275
Bakkal A., "Selçuklularda Astronomi", II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2011, vol.III, pp.29-49
Bakkal A., "Somuncu Babanın Yaşadığı Dönemde Anadolu’Da Yaşayan Alim Ve Sufilerin Müsbet Bilimlerle İlişkisi", Somuncu Baba ve Kültür Çevresi Uluslararası Sempozyum , AKSARAY, TÜRKIYE, 14-15 Mart 2011, pp.79-101
Bakkal A., "Osmanlı Bilim Geleneğinin Oluşmasında Ekmelüddin Baberti Ile Muhammed B. Mübarekşah'In Önemi", I. Ekmelüddin Baberti Sempozyumu, BAYBURT, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2010, cilt.I, ss.75-99
Bakkal A., "İnkarcıların Hz. Peygamber’In Nübüvvetini İnkar Etmekle İlgili Söz Ve Davranışlarının Tutarsızlığı", IV. Kutlu Doğum Haftası Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 24-25 Nisan 2010, ss.279-302
Bakkal A., "Bediüzzaman’A Göre Allah’In Varlığına İlişkin Bilginin Bilimselliği", IX. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu: İnsanlık Onuruna Layık Bir Gelecek İçin İlim Ahlak İman, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Ekim 2010, pp.33-48
Bakkal A., "Şair Nabî’Nin Tıpla İlgili Görüşleri", Şair Nâbi Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 23-24 Kasım 2010, ss.341-363
Bakkal A., "Kur’An’I Anlamada Siyak-Sibakın Önemi", Tarihten Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Haziran 2009, ss.11-48
Bakkal A., "İslam'da Evliliğin Anlamı", Küreselleşen Dünyada Aile, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 18-19 Nisan 2009, ss.182-197
Bakkal A., "İslam’Da Evliliğin Anlamı", III. Kutlu Doğum Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2009, ss.182-197
Bakkal A., "İstihsanın Mahiyeti Ve Çağdaş Problemlere Çözüm Getirmedeki Önemi", İslami İlimlerde Metodoloji Meselesi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Mart 2009, ss.15-70
Bakkal A., "İslâm Tarihinde Rasathaneler Ve Cacabey Medresesi", I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, KIRŞEHİR, TÜRKIYE, 15 Ekim 2011 - 17 Ekim 2008, vol.III, pp.1291-1334
Bakkal A., "Vaaz Tekniği", I. Din Hizmetleri Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2008, ss.119-135
Bakkal A., "İslâm Bilim Tarihinde Astronomi Ve İbrahim Hakkı", II. Uluslararası Siirt Sempozyumu , SİİRT, TÜRKIYE, 5-6 Haziran 2008, pp.97-136
Bakkal A., "İslâm Tıp Tarihinde İbn Rüşd", Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 14-15 Mart 2008, vol.II, pp.441-468
Bakkal A., "Âmidî’Nin İstihsan Çözümlemesi", Uluslararası Seyfuddin Âmidî Sempozyumu , DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 26-27 Ekim 2008, pp.381-410
Bakkal A., "Bir Arada Yaşamanın Temel İlkelerinden: Mânevî Değerlere Ve Mâbetlere Saygı", İslâm Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi , ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 25-26 Nisan 2008, ss.175-188
Bakkal A., "Mevlânâ Nın Filozof Ve Tabip Dostları", Uluslararası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu , ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 22-23 Kasım 2007, vol.I, pp.27-33
Bakkal A., "Mevlânâ Nın Filozof Ve Tabip Dostları", Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 22-23 Kasım 2007, cilt.I, ss.27-33
Bakkal A., "Hz. Peygamber’In Kölelere Verdiği Değer Ve İslâm’In Köleliğe Bakışı", Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi , ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 23-23 Nisan 2007, ss.239-283
Bakkal A., "Makâsıdü’Ş-Şerîa Ve Sosyal Değişim", Çağımızda Sosyal Değişme ve İslâm, ANKARA, TÜRKIYE, 20-21 Nisan 2007, ss.353-381
Bakkal A., "Hac Aylarında Umre ", Türkiye’de Hac Organizasyonu Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Eylül 2007, ss.249-263
Bakkal A., "Hz. İbrahim Ve Hac", I. Hz. İbrahim Sempozyumu , ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 18-19 Aralık 2007, ss.123-148
Bakkal A., "Değişim Fıkhı", Fıkhı Nasıl Anlamalıyız?, , BURSA, TÜRKIYE, 21-22 Kasım 2006, cilt.I, ss.103-136
Bakkal A., "Medreseleşme Sürecinde Harran Okulu", I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2006, vol.I, pp.249-259
Bakkal A., "Medreseleşme Sürecinde Harran Okulu", I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2006, vol.I, pp.249-259
Bakkal A., "Ebû Hanife’Nin İstihsan Anlayışı", İmam-ı Azam Ebû Hanife ve Düşünce Sistemi Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 13-14 Kasım 2005, cilt.I, ss.273-304
Bakkal A., "Vaizlik Müessesesinin Fonksiyonel Hale Getirilmesi", Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 3-4 Kasım 2004, ss.204-221
Kitap ve Kitap Bölümleri
Bakkal A., "İnsanın Manevi Bakım Hakkı ve Dünyadaki Uygulamaları", HERKES İÇİN SAĞLIK: SAĞLIKLI YAŞAMA VE MANEVİ BAKIM, Tatlı A, Görmez İ, Görmez A., Ed., Akdeniz Kültür ve Eğitim Derneği Yayınları, Antalya, ss.39-50, 2019
Bakkal A., "Manevi Bakımda Nitelik ve Yeterlilik", HERKES İÇİN SAĞLIK: SAĞLIKLI YAŞAMA VE MANEVİ BAKIM, Tatlı A, Görmez İ, Görmez A., Ed., Akdeniz Kültür ve Eğitim Derneği Yayınları, Antalya, ss.20-30, 2019
Bakkal A., "Modern Hukukun İslam Hukukunun Yorum İlkelerine İhtiyacı: Ali Himmet Berki'nin 'Hukuk Mantığı ve Tefsir' Adlı Eseri Bağlamında Bir Değerlendirme", Ali Himmet Berki Kitabı, Yaka Z, Ögke A., Ed., Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hukuk Fakültesi, Ankara, ss.68-75, 2019
Bakkal A., "Fıkhi Mezhepler", Çeşitli Yönleriyle İslam Medeniyeti, "Demircan A.", Akgündüz M.", Ed., Siyer Yayınları, İstanbul, ss.111-170, 2017 (Link)
Bakkal A., "Fıkıh", Çeşitli Yönleriyle İslam Medeniyeti, "Demircan, A., Akgündüz M.", Ed., Siyer Yayınları, İSTANBUL, ss.506-547, 2017 (Link)
Bakkal A., "Hz Peygamber in Nübüvvetini İnkar Konusunda Müşriklerin Tutarsızlığı", Rağbet Yayınları, İSTANBUL, 2016
Bakkal A., "Komutan Peygamber ve Yetiştirdiği Komutan Sahabiler", Rağbet Yayınları, İSTANBUL, 2015 (Link)
Bakkal A., "Tabakat Iii (Muhacir Ve Ensar'Dan Bedir'E Katılanlar)", Çeviri, Siyer Yayınları, İSTANBUL, 2014
Bakkal A., "Tabakat Ix (Basralılar, Bağdatlılar, Şamlılar, Mısırlılar Ve Diğerleri)", Çeviri, Siyer Yayınları, İSTANBUL, 2014
Bakkal A., "Tabakat Vii (Medineli Tabiin)", Çeviri, Siyer Yayınları, İSTANBUL, 2014
Bakkal A., "Hz. Peygamber'In Hayatı Ve Gazveleri", Çeviri, İlkk Harf Yayınevi, İSTANBUL, 2013
Bakkal A., "15. Fasıl ", Yargılama Usulüne Dair (Câmiu’l-Fusûleyn), Hacı Yunus Apaydın, Ed., T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.333-387-, 2012
Bakkal A., "Kölelikten Önderliğe", Rağbet Yayınları, İSTANBUL, 2011
Bakkal A., "Harran Okulu", Şunlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, ANKARA, 2008
Bakkal A., "İslam Fıkıh Mezhepleri", Rağbet Yayınları, İSTANBUL, 2007
Bakkal A., "Haccın Manası", Rağbet Yayınları, İSTANBUL, 2004
Bakkal A., "Hanefî Mezhebinde İstihsan Tipleri", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, ŞANLIURFA, 2002
Bakkal A., "İslam Hukuk Metodolojisinde İstihsan", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, ŞANLIURFA, 2001
Diğer Yayınlar
Bakkal A., "", , pp.,
Bakkal A., "", , ss.,
Bakkal A., "", , pp.,
Bakkal A., "", , ss.,
Bakkal A., "Hz. Peygamber'in Komutanlığı ve Yetiştirdiği Komutan Sahibiler", Diger, ss.15-17, 2019 (Link)
Bakkal A., "Müslümanların Astronomi Tarihine Katkıları", Diger, ss.8-13, 2019 (Link)
Bakkal A., "Kur'an'ın İ'cazı Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Diger, ss.1-25, 2016 (Link)
Bakkal A., "Positive Action as a Way to Happiness of Society", Diger, pp.11-20, 2015 (Link)
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Katre Dergisi, , 15.11.2015 - Devam Ediyor
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 10.04.2015 - Devam Ediyor
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 03.03.2014 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Şehzade Korkut Sempozyumu, , Aralık 2019
Siyanür ve İntihar Konferansı, Antalya, Aralık 2019
Katılım Bankalarının Problemleri, , Aralık 2019
Faizsiz Bankacılık ve Katılım Bankaları, , Kasım 2019
XII Risale-i Nur Kongresi, İstanbul, Mart 2017
I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa, Şanlıurfa, Mart 2016
Şeyh Şaban-ı Veli (Kastamonuda Dini Hayat ve Kastamonu Alimleri) Sempozyumu, Kastamonu, Mayıs 2016
Gaziantep Alimleri ve Gaziantep'te Dini Hayat Sempozyumu, Gaziantep, Ekim 2016
6. Diyanet İşleri Reisi Hasan Hüsnü Erdem Sempozyumu, , Kasım 2016
I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon'da Dini Hayat Sempozyumu, Trabzon, Ekim 2015
I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon'da Dini Hayat, , Ekim 2015
Din Bilim ve Felsefe İlişkisi Riasle-i Nur Yaklaşımı Sempozyumu, Van, Mayıs 2015
8. Diyanet İşleri Reisi İbrahim Bedrettin Elmalı Sempozyumu, Antalya, Kasım 2015
Dünya Ahiret Dengesi Sempozyumu, Diyarbakır, Mayıs 2014
İslam ve Sanat Sempozyumu, Antalya, Kasım 2014
Hasan Basri Çantay Sempozyumu, Balıkesir, Ekim 2014
İslam'da Sigorta/Seminer, Ensar Vakfı/ Antalya, Kasım 2014
Kutlu Doğum Sempozyumu, Şanlıurfa, Nisan 2014
Risale-i Nur ve Tecdit Sempozyumu, , Mayıs 2013
Dinî Cemaatler Arasındaki Dostluk İlişkisi, Şanlıurfa, Mart 2013
Uluslararası Balıkesir'e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Balıkesir, Kasım 2013
Nâbî’nin Astronomi ve Astroloji Hakkındaki Görüşleri, Şanlıurfa, Aralık 2012
Vefatının 300. Yıldönümünde Şair Nabi Sempozyumu, Şanlıurfa, Aralık 2012
Medrese Tarihinde Fen Bilimleri Öğretimi Bağlamında Nizâmiye ve Mustansıriyye Medreseleri ile Medresetüzzehrâ Arasında Bir Mukayese, Van, Mart 2012
Somuncu Babanın Yaşadığı Dönemde Anadolu’da Yaşayan Alim ve Sufilerin Müsbet Bilimlerle İlişkisi, Aksaray, Eylül 2011
Selçuklularda Astronomi, Konya, Ekim 2011
Şair Nabî’nin Tıpla İlgili Görüşleri, Şanlıurfa, Ekim 2010
Bediüzzaman’a Göre Allah’ın Varlığına İlişkin Bilginin Bilimselliği, İbtanbul, Ekim 2010
İnkarcıların Hz. Peygamber’in Nübüvvetini İnkar etmekle İlgili Söz ve Davranışlarının Tutarsızlığı, Şanlıurfa, Nisan 2010
I. Ekmelüddin Baberti Sempozyumu, Bayburt, Mayıs 2010
İstihsanın Mahiyeti ve Çağdaş Problemlere Çözüm Getirmedeki Önemi, İstanbul, Aralık 2009
İslam’da Evliliğin Anlamı, Şanlıurfa, Nisan 2009
Tarihin En Eski İnanç, Felsefe, Bilim ve Medeniyet Kenti: HARRAN, Çorum, Kasım 2009
Kur’an’ı Anlamada Siyak-Sibakın Önemi, İstanbul, Haziran 2009
Âmidî’nin İstihsan Çözümlemesi, Diyarbakır, Ekim 2008
İslâm’ın Doğuşundan Artuklular Döneminin Sonuna Kadar Mezopotamya’da Tıp Eğitimi ve Hastaneler, Mardin, Mart 2008
Bir Arada Yaşamanın Temel İlkelerinden: Mânevî Değerlere ve Mâbetlere Saygı, Şanlıurfa, Nisan 2008
İslâm Tarihinde Rasathaneler ve Cacabey Medresesi, Kırşehir, Ekim 2008
İslâm Bilim Tarihinde Astronomi ve İbrahim Hakkı, Siirt, Nisan 2008
İslâm Tıp Tarihinde İbn Rüşd, Sivas, Kasım 2008
Mevlânâ nın Filozof ve Tabip Dostları, Şanlıurfa, Kasım 2007
Değişim Fıkhı, Bursa, Mart 2007
Hz. Peygamber’in Kölelere Verdiği Değer ve İslâm’ın Köleliğe Bakışı, Şanlıurfa, Nisan 2007
Hac Aylarında Umre, İstanbul, Kasım 2007
Makâsıdü’ş-Şerîa ve Sosyal Değişim, Ankara, Nisan 2007
Hz. Peygamber’in Kölelere Verdiği Değer ve İslam’ın Köleliğe Bakışı, Şanlıurfa, Nisan 2007
Hz. İbrahim ve Hac, Şanlıurfa, Kasım 2007
Vaaz Tekniği, Ankara, Kasım 2007
Medreseleşme Sürecinde Harran Okulu, Şanlıurfa, Kasım 2006
Ebû Hanife’nin İstihsan Anlayışı, Bursa, Mart 2005
Vaizlik Müessesesinin Fonksiyonel Hale Getirilmesi, İsparta, Kasım 2004
Bilimsel Danışmanlıklar
Konya Büyükşehir Belediyesi, İcatlar Mucitler Adlı Bilim Tarihi Dizisi Projesi, Diğer, Ocak 2015 - Aralık 2015
Şahinbey Belediyesi/ Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim-Teknik Müzesi, Proje Danışmanlığı, Ocak 2014 - Aralık 2015
Bilimsel Hakemlikler
EKEV AKADEMİ DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
EKEV AKADEMİ DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
EKEV AKADEMİ DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Etkinlik Organizasyonu
Din Bilim ve Felsefe İlişkisi Riasle-i Nur Yaklaşımı Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2015
Risale-i Nur ve Tecdit Sempozyumu , Danışma Kurulu Üyesi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, Mayıs 2013
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
II. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 20
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi