Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. ALİ CİN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Türk Dili Ve Edebiyatı
Ana Bilm Dalı : Yeni Türk Dili
Sabit Telefon : +90 242 3106177
E Posta Adresi : alicinakdeniz.edu.tr | acin33gmail.com
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/alicin/
Ofis : III. Kat / 324
Posta Adresi : Akdeniz Üniveristesi, Edebiyat Fakülesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü /ANTALYA
Eğitim Bilgileri
Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI , 1999-2005
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI , 1996-1998
Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI , 1991-1995
Yaptığı Tezler
Doktora, ""Ali, Kıssa-i Yusuf (H. 630/M.1233) İnceleme-Metin-Dizin"", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, "“Tarihi Türk Şiveleri ve Günümüz Oğuz Grubu Lehçelerinde Olumsuzluk İfadesi” ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili Aralık, 1998.
Yabancı Diller
Farsca, İyi
Araştırma Alanları
Yeni Türk Dili
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı
Türk Dili
Eski Anadolu Türkçesi
Türkiye Türkçesi
Web Of Science Araştırma Alanları
Social Issues
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2013 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2006 - 2013
Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, 1999 - 2005
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1995 - 1999
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 30.04.2020 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 16.11.2010 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI , 16.02.2010 - 19.11.2013
Verdiği Dersler
Türkiye Türkçesi I-II, Lisans, 2018-2019
TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜK TARİHİ I - II, Yüksek Lisans, 2018-2019
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİNLERİ I-II, Yüksek Lisans, 2018-2019
TÜRKİYE TÜRKÇESİ I - II, Lisans, 2018-2019
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I - II, Lisans, 2017-2018
Eski Anadolu Türkçesi I-II, Lisans, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, Y.Çimen, "Emir Çelebi, Enmuzecetü't-tıb (İnceleme-Metin)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2019.
Yüksek Lisans, Y.Ayaz, "Emir Çelebi, Enmuzecetü't-tıb (İnceleme-Metin)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2019.
Yüksek Lisans, K.Akçan, "Müellifi Bilinmeyen Bir Fütüvvetname (İnceleme-Metin-Dizin)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2018.
Yüksek Lisans, E.Kavasoğlu Parlak, "Hatîb Rüstem El-Mevlevî’nin “Vesîletü’l-Makâsid İlâ Ahseni’l-Merâsid Fi Lügati’l-Fürs” Adlı Eseri (İnceleme-Metin)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2017.
Yüksek Lisans, M.Parlak, "Başlangıçtan Günümüze Türk Gramerciliği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, V.Babacan, ""Yunus Emre’nin Risaletü’n-nushiyyesi ve Divan’ı (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin)"", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, D.Akyildiz, ""18. Yüzyıla Ait Bir Kıssa-yı Yusuf (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin)"", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, Y.Tokay, "Bengü Taşların Söz Varlığı ile Anadolu Ağızlarının Söz Varlığının Karşılaştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Cin A., "İran Coğrafyasında Hz. Hüseyin Yası Ve Bir Kerbela Kıssası", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, vol.63, no.1306-8253, pp.359-382, 2012
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Cin A., Işık D., "Eski Türkçeden Günümüze +lA- İsimden Fiil Yapım Eki", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.x, no.1, pp.79-115, 2020 (Link)
Cin A., Babacan V., " Karışık Tarihî Lehçeli Eserlerden Kitâb-ı Güzîde Üzerine Okuma Teklifleri", TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi /TURUK International Language, Literature and Folklore Researches Journal, vol.7, pp.9-33, 2019
Cin A., "Müellifi Bilinmeyen Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Yusuf ve Züleyha Hikâyesi", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.IX, pp.93-101, 2019
Cin A., Akcan K., "15. Yüzyılda Dâî? Tarafından Yazılmış Manzum Bir Fütüvvetname", Mediterranean Journal of Humanities, vol.VIII, no.5, pp.101-130, 2018 (Link)
Cin A., "Çorum Muzesinde Bulunan Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Satır Arası Kur’an Tercümesi Üzerine", Turkish Academic Research Review, vol.3, pp.117-152, 2018
Cin A., "Türkçe Sözlüğe Katkılar II", ASEAD, vol.4, no.2148-9963, pp.170-177, 2017
Cin A., Turgut Cin G. , "Türkçe Kimya Terimleri Sözlükleri Üzerine Bir Değerlendirme", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.7, pp.97-107, 2017
Cin A., "Musa Hornasi (Musa Horani)'nin Tarih-i Ermenistan Adlı Eseri", Turkish Academic Researc Review, vol.2, pp.11-24, 2017
Cin A., "Eşek Kavramının Anadolu Ağızlarındaki Kullanım Çeşitliliği", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.II, pp.1574-1576, 2016
Cin A., "1827 Tarihli Arap Harfli Kitâb-ı Ahdü'l-Atik'te Geçen Yûsuf ve Züleyha Hikâyesi ", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (MJH), vol.VI, pp.99-150, 2016
Cin A., Genç S., "Türkiye Türkçesi Ağızlarında “Domates, Kedi, Patates" Kelimeleri ve Bir Kelime Haritası Denemesi", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH), vol.vı, pp.185-205, 2016
Cin A., "Eski Türkçeden Günümüze Yaşlılıkla İlgili Kelimler", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Jurnal Of Humanities (MHH), vol.V, no.2146-4812, pp.175-187, 2015
Cin A., Babacan V., "Yunus Emre’nin Risaletün Nushiyye’si ve Divan’ı Üzerine Yeni Bir İnceleme", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH), vol.3, pp.57-69, 2013
Cin A., Akyıldız D. , "Eski Anadolu Türkçesi Özellikleri Gösteren Bir Kıssa-yı Yusuf", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH), vol.3, pp.71-88, 2013
Cin A., Tokay Y., "Bengü Taşların Söz Varlığı ile Türkiye Türkçesi Ağızlarının Söz Varlığının Karşılaştırılması", Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,, vol.7, pp.653-703, 2012
Cin A., "ArAktAn Ekinin Kullanımı ve Yapısı", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, no.1300-9435, pp.185-192, 2012
Cin A., "Türkçe Sözlüğe Katkılar I", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH), vol.1, pp.63-69, 2011
Cin A., "Üç Dinin Ortak Hikâyesi, “Türk Dünyasının Ortak Hikâyelerinden Yusuf ve Züleyha Hikâyesi”", Türk Yurdu, cilt.31, ss.263-267, 2011
Cin A., "İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesi", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH), vol.1, pp.47-58, 2011
Cin A., "-mAzlAn- Yapısı ve Kullanımı", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.6, pp.297-306, 2011
Cin A., "Arıkuyusu / Kuşak (Gülnar) Ağzı", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH), vol.1, pp.21-46, 2011
Cin A., "Rabguzi’nin Kısasü’l-Enbiyası’nın Tahran Nüshası", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.5, pp.227-235, 2010
Cin A., "Karışık Dilli Eserlerden Ali’nin Yusuf ve Züleyha Hikayesi", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.5, pp.199-236, 2010
Cin A., "Peyami Safa", Türk Dili (TDK), cilt.2010/4, ss.563-567, 2010
Cin A., "Avram Galanti’nin “Türkçede Arap ve Latin Harfleri ve İmlâ Meseleleri", Turkish Stusies, International periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,, vol.4, pp.445-491, 2009
Cin A., "Türkçede +Siz/ Siz Eki Üzerine", Türk Dili Araştırmaları Belleten, vol.875, pp.19-43, 2006
Cin A., "“Yoksuz ve Yoksul Kelimeleri Üzerine” ", Türk Dili (TDK), cilt.2002/10, ss.609-674, 2002
Cin A., "Hayır Kelimesi ve Türkçede Kullanılışı Üzerine", Türk Dili (TDK), cilt.2000/1, ss.39-49, 2000
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Cin A., "Eski Türkçeden Günümüze Giciş- (kIçI-/ kIcI-/gIcI-) Fiili Hakkında", XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyuu, SAMSUN, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2019, pp.162-171
Cin A., Çimen Y., Ayaz Y., "Emir Çelebi'nin Enmuzetü't-tıbb Adlı Eseri Üzerine", Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipiliner Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, no.978-605-7579-25-6, pp.134-139
Cin A., "Alfabe Değişimi Tartışmaları Çerçevesinde Tahsin Ömer'in "İlmî ve Tarihî Esaslara Nazaran Harflerimiz Latin Harflerinin Aynıdır" Adlı Çalışması", 3rd International Language, Culture & Literature Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-16 Haziran 2017, pp.2-2
Cin A., "Darbe Terminolojisinin Anlam Bilimsel Açıdan İncelenmesi", Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.252-253
Cin A., "Türkçe'nin İsimden Fiil Yapma Eki +La Mıdır? Yoksa +Lan-; +Laş-; +Lat- Mıdır?", II. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2016, pp.1-17
Cin A., "ESKİ TÜRKÇEDEN GÜNÜMÜZE TÜRKÇEDE DOĞU KÖKENLİ KELİMELER ÜZERİNE GELEN -lA-; –lAn-; lAş- ve lAt EKLİ YAPILAR", The Internatıonal Conference on the Changıng World and Socıal Research I , Viyana, AVUSTURYA, 25-28 Ağustos 2015, pp.12-12
Cin A., "Ali'nin Kıssa-yı Yusuf Adlı Eserinin Türkiye Yazması", V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 25-26 Ekim 2004, vol.1, no.975-16-1758-8, pp.611-656
Cin A., "Abdülbari Ziyadan, Bahar Bayramları, Nevruz Hikmetleri, Nevruz Desturhanı", Üçüncü Uluslararası Türk Dünyasında Nevruz, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 18-20 Mart 1999, vol.1, no.975-16-1268-3, pp.485-509 (Link)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Cin A., "Bulgaristan Türkologları", in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları, Ahmet Buran, Eds., Akçağ, ANKARA, pp.383-391, 2019
Cin A., "Cumhuriyet Dönemi Alfabe Değişimi Tartışmaları ve Ali Seydi'nin "Latin Hurufu, Lisanımıza Kabil-i Tatbik midiri?" adlı Eseri", in: Divanlar Arasında Geçen Bir Ömür (Prof. Dr. Ahmet Mermer Armağanı), Neslihan Koç Keski-Muvaffak Eflatun, Eds., Akçağ , Ankara, pp.217-240, 2018
Cin A., "Korkuteli (Antalya) Ağzında Kullanılan Kavata, oku- ve sızıla- Kelimeleri Üzerine İnceleme", in: Antalya Kitabı (Selçukludan Cumhuriyet'e Sosyal Bilimlerde Antalya, Bedia Koçakoğlu, Bahset Karslı, Demet Sustam, Zehra Sula, İbrahim Yücel, Ayşe Demir, Eds., Palet Yayınları, Antalya, pp.924-933, 2018
Cin A., Genç S., "Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü'nün Ters Dizimi", Şule, İSTANBUL, 2017 (Link)
Cin A., "Cumhuriyet Dönemi Alfabe Tartışmaları Işığında Doktor İsmail Şükrü'nün "Latin Harfleri" Adlı Çalışması", in: Berna Türkdoğan Uysal Armağan Kİtabı, Şenol Kantarcı-Fatma Şimşek, Eds., Sonçağ Yayınevi, İstanbul, pp.177-192, 2015 (Link)
Cin A., "Süheyl ü Nevbahar (Kenzü'l-Bedayi) İnceleme-Metin-Dizin", Eğitim Yayınevi, KONYA, 2012 (Link)
Cin A., "Yusuf ve Züleyha Hikayesi", Akdeniz Üniversitesi, ANTALYA, 2012 (Link)
Cin A., Kortel H., "Ankara ve Avrupa Siyaseti", Çeviri, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İSTANBUL, 2012
Cin A., "Türk Edebiyatının İlk Yusuf ve Züleyha Hikayesi", Türk Dil Kurumu, ANKARA, 2011 (Link)
Cin A., Kortel H., "İskan-ı Muhacirin", Çeviri, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İSTANBUL, 2011
Cin A., Kortel H., "Mustafa Kemallerin Kitabı", Çeviri, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İSTANBUL, 2010 (Link)
Cin A., Eroğlu H., Kortel H., "Türkmen Aşiretleri", Çeviri, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İSTANBUL, 2008
Cin A., Kortel H., Eroğlu H., "Anadolu’da Türkiye Yaşayacak mı? Yaşamayacak mı? ", Çeviri, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İSTANBUL, 2008
Diğer Yayınlar
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Türk Akdemik Araştırmalar Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi, 01.12.2019 - Devam Ediyor
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2013 - Devam Ediyor
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH), Editör, 30.06.2011 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
TÜRÜK, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
IJLET, Dergide Hakemlik, Eylül 2017
TÜRÜK, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2016
Kilis 7 Aralık Ünversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE), Dergide Hakemlik, Mart 2014
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH), Dergide Hakemlik, Aralık 2013
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2012
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH), Dergide Hakemlik, Aralık 2011
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH), Dergide Hakemlik, Haziran 2011
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 72
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Cin A, "Akdeniz Üniversitesi, Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülleri esasları doğrultusunda 2013 Yılı Sosyal Bilimler Alanında teşvik ödülü , AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Aralık 2013
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Eski Anadolu Türkçesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi