Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özkaya A., "STEM Eğitimi Alanında Yapılan Yayınların Bibliyometrik Analizi ", Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.590-628, 2019 (Link)
Özkaya A., "Bibliometric analysis of the studies in the field of mathematics education", Educational Research and Review, vol.13, pp.723-734, 2018
Özkaya A., Yetim Karaca S., "The Effects of Realistic Mathematics Education on Students’ Math Self Reports in Fifth Grades Mathematics Course ", International Online Journal of Education and Teaching, vol.4, pp.185-197, 2017 (Link)
Yetim S., Özkaya A., "The Effects of Realistic Mathematics Education on Students’ Math Self Reports In Fifth Grades Mathematics Course", International Journal of Curriculum and Instruction, vol.9, pp.81-103, 2017
Özkaya A., Aksu G., "Matematik başarısında matematik dersi ile ilgili ön bilgi ve matematiğe yönelik tutumlar arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkilerin incelenmesi", Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.2, ss.50-69, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özkaya A., "Ortaokul Matematik Öğretim Programının Değerlendirilmesi ve Lise Matematik Eğitimi Öğretim Programı ile Entegrasyonu", ULUSLARARASI FEN, MATEMATİK, GİRİŞİMCİLİK ve TEKNOLOJİ EĞİTİMİ KONGRESİ , İZMİR, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2019, pp.586-587
Arik Karamik G., Özkaya A., "Farklı Disiplinlerdeki Öğretmen Adaylarının Sayı Hissi Kavramlarının Değerlendirilmesi", VIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, , , pp.1703-1705
Özkaya A., Koçak H., "Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Özyeterlik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (ISCESS), ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Kasım 2018, pp.751-766
Özkaya A., "The Effects of The Course of Intelligence Games Towards Students’ Attitudes", 5th International Conference on Management, Business, Economics Education 2017, Langkawi, MALEZYA, 25-26 Aralık 2017, pp.23-23
Özkaya A., "The Analysis of Mathematics Course books for 9th and 10th Grades According to Some Criteria.", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.2108-2110
Özkaya A., "Lise Matematik Ders Kitaplarının Bazı Kriterlere Göre İncelenmesi", TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU – 3, AFYON, TÜRKIYE, 17-19 Mayıs 2017, ss.264-266
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özkaya A., "DOĞRUSAL İLİŞKİLER VE DOĞRUSAL DENKLEMLERİN ÖĞRETİMİ", UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE CEBİRSEL DÜŞÜNME ve ÖĞRETİMİ, SARPKAYA AKTAŞ, Gülfem , Ed., Pegem A Yayıncılık, ANKARA, ss.271-292, 2019 (Link)
Özkaya A., Aksu G., "GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİ", MAYA AKADEMİ, ANKARA, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi