Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1999 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 01.01.2004 - 01.12.2005
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 01.01.2004 - 01.12.2005
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 01.01.2004 - 01.12.2004
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü , 01.01.2003 - 01.12.2005
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Orta Öğretim Fen Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, 01.01.2002 - 01.12.2004
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, 01.01.2002 - 01.12.2002
VERDİĞİ DERSLER
Eğitim Yönetiminde ve Denetiminde Güdüleme, Yüksek Lisans, 2014-2015
Sınıf Yönetimi, Lisans, 2014-2015
Eğitim Yönetiminde Nicel Araştırma Yöntem ve Uygulamaları , Yüksek Lisans, 2013-2014
Türk Eğitim Sistem ve Okul Yönetimi, Lisans, 2013-2014
Eğitim Yönetiminde Liderlik, Yüksek Lisans, 2013-2014
Yüksek Öğretimin Yönetimi: Politika ve Uygulamalar, Doktora, 2013-2014
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2013-2014
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2013-2014
Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Semineri , Yüksek Lisans, 2013-2014
Yönetimde ve Denetimde Etik , Doktora, 2013-2014
Danışmanlık, Doktora, 2012-2013
Eğitim Yönetimi ve Denetiminde Etik, Yüksek Lisans, 2011-2012
Eğitim Yönetiminde Liderlik, Yüksek Lisans, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Şahin, "İLKÖĞRETİM KURUMU YÖNETİCİLERİNİN YÖNETSEL İLİŞİLERİNDE KULLANDIKLARI MİZAHA İLİŞKİN GÖRÜŞLER İLE MİZAH İKLİMİ, YÖNETİCİLERİN MİZAH TARZLARI VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Yüksek Lisans, R.Çelik, "DENETİMİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ MOTİVASYONLARINA ETKİSİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, B.Atar, "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI İLE PSİKOLOJİK ŞİDDET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ,", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, M. Ömeroğlu, "Anaokulu öğretmenlerinin okuldaki stres belirtileri, stres kaynakları, bu stres kaynakları ile başa çıkma yolları ve yaşadıkları örgütsel stresin performanslarına etkisi nedir?", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, R.Arat, "Ortaokullarda kullanılan bilgi iletişim teknolojilerinin öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine etkisi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, E.Albayrak, "Fatih Projesi Kapsamındaki Okullarda Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Sınıf Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Yüksek Lisans, R.Gök, "Kaynaştırma Eğitimi Öğrencisi Bulunan İlkokul Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Bu Zorluklarla Başa Çıkma Yöntemleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, G.Türkoğlu, "İlköğretim okulu öğrencilerinin okul yaşam kalitesine ilişkin algıları (Bursa İli Yıldırım İlçesi örneği) ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, R.Nazaroğlu, "İŞGÖRENLERE YÖNELİK YILDIRMA DAVRANIŞLARI, NEDENLERİ VE İŞGÖRENLERİN BU DAVRANIŞLARLA BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ: BİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, Ş.Canlı Tetik, "Eğitim denetçilerinin görevleri ile ilgili stres kaynakları ve bu stres kaynakları ile baş etme yöntemleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, E.Yücel, "İlköğretim okullarında öğretmen veli ilişkilerinde veliye yönelik mobbing eylemleri (Antalya ili ilköğretim okulları örneği).", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, Y.Türker, "İlköğretim okullarının etkililik düzeyleri ile örgüt sağlığı arasındaki ilişki", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, M.Kaya, "Kısmi Zamanlı Geçici Öğretici Olarak Görevlendirilen Personelin İş Doyum Düzeyleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
Yüksek Lisans, N.Fidan, "Resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin bilgi yönetimi araçlarını kullanma yeterlik düzeyine ilişkin bir araştırma (Antalya ili örneği)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
Yüksek Lisans, A.Şahin, "İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Kişilerarası İletişim Becerileri Ve Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişki” Akdeniz Üniversitesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
Yüksek Lisans, O. Yılmaz, "Resmi İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Performanslarının Değerlendirilmesine İlişkin Ölçek Denemesi ve İlköğretim Okulu Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Performans Düzeyi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, G.Hakverdi, "İlköğretim müfettişlerinin mesleki etik davranışları: Antalya ili örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2005.
Yüksek Lisans, M.Sönmez, "Meslek Liselerinde Örgüt Kültürü", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2005.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Sayı: 84504069-302.14.05-9313 ve Konu:Jüri Üyeliği (Nesip Demibilek), İnönü Üniversitesi, Mayıs, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi