Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri ABD., Eğitim Yönetimi, Teftşl, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı, 1994-1999
Yüksek Lisans, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri ABD., Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, 1991-1994
Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı, 1985-1991
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "İlköğretim Okullarındaki Ödül Sisteminin Öğretmenler ve Müdür Yardımcıları İçin Önem Derecesi, Gereksinimleri Karşılama ve İş Doyumu Sağlama Düzeyi", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD., Eğitim Yönetimi, Teftşl, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı Ocak, 1999.
Yüksek Lisans, "Eğitim Yönetiminde Çift Yönlü İletişim Yönetilenleri Motivasyon ve İş Doyumu Bakımından Nasıl Etkilemektedir?", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı Mayıs, 1994.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Çok İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi