Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yilmaz S., Akay A.Ş., Korun J., Becer Özvarol Z.A., Gümüş E., Ünlüsayin M., "Brokers and Wholesale Fish Market: Case Study of Turkey", SYLWAN, vol.159, no.3, pp.137-152, 2015
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akay A.Ş., Oral M., Akpinar M.G., Gül M., "A Research on Consumer Awareness about Quality and Food Security Systems in Fruit Juice Products", IOSR-JESTFT/Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, vol.11, no.IV, pp.26-31, 2017
Oral M., Akay A.Ş., Akpinar M.G., Gül M., "Tüketicilerin Sosyo-Demografik Özellikleri ile Meyve Suyu Tüketimi Arasındaki İlişki", Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi (UHPAD)-International Refereed Journal of Marketing and Market Researches, pp.1-18, 2017
Oral M., Akpinar M.G., Gül M., Akay A.Ş., Gülcan S. , "MEYVE SUYU TÜKETİMİ KONUSUNDA TOPLUMSAL BİLİNÇ DÜZEYİ VE OPTİMUM ÜRÜN TASARIMININ ANALİZİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ", Uluslararası Pazarlama Araştırmaları Dergisi-UHPAD, pp.52-68, 2016
Akay A.Ş., Oral M., Akpinar M.G., Gül M., "Consumers’ Knowledge Levels of Product Content in Fruit Juice Products and Their Approaches to Innovative Packaging Designs: Antalya Province Sample", International Journal of Business and Management Invention-IJBMI, vol.5, no.Version III, pp.35-42, 2016
Akay A.Ş., Oral M., Akpinar M.G., Gül M., "Reklamların Marka Bilinirliği Açısından Değerlendirilmesi: Meyve Suyu Ürünleri Örneği", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi-Jurnal of Academic Research and Studies, vol.8, pp.199-210, 2016
Oral M., Akay A.Ş., Akpinar M.G., Gül M., "Meyve Suyu Tüketimini Teşvik Etmeye Yönelik Sloganlardan Tüketicilerin Etkilenme Düzeylerinin Belirlenmesi: Antalya İli Örneği", Jurnal of Business Research-Turk/İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.308-322, 2016
Oral M., Akay A.Ş., Akpinar M.G., Gül M., "Meyve Suyu Tüketiminde Sağlık Bilinci: Antalya İli Örneği", İAD-İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, vol.8, no.32, pp.1-16, 2016
Akpinar M.G., Gül M., Oral M., Akay A.Ş., Gülcan S. , "Meyve Suyu Ürünleri Satın Alma Tercihinde Ambalaj Faktörünün Değerlendirilmesi", Dumlupınar University Journal of social Sciences, no.44, pp.58-97, 2015
Yilmaz S., Akay A.Ş., "Antalya İlinde Bulunan Spor Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimine Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi E.A. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.302-322, 2008
Yilmaz S., Akay A.Ş., Gümüş E., "Fisheries Sector in Turkish Economy and Marketing of Fishery Products", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.265-272, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Oral M., Akay A.Ş., Akpinar M.G., Gül M., "AMBALAJ TASARIMLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM ÖĞELERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞINDAKİ ROLÜ: MEYVE SUYU ÜRÜNLERİ ÖRNEĞİ", 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 24-25 Mart 2016, pp.1-1 (Link)
Oral M., Akpinar M.G., Gül M., Akay A.Ş., Gülcan S. , "Meyve Suyu Tüketimi Konusunda Toplumsal Bilinç Düzeyi ve Optimum Ürün Tasarımının Analizi:Antalya İli Örneği", 1. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Aralık 2015, vol.1, no.1, pp.49-52
Yilmaz S., Ünlüsayin M., Deval M.C., Gümüş E., Korun J., Becer Özvarol Z.A., Akay A.Ş., Gümüş B., "Evaluation Of Turkish Fishery Wholesale Markets In Terms Of Brokers: Case Study Of Istanbul, Izmir And Ankara Terminal Wholesale Fish Markets", WCAP 2013-11th World Conference on Animal Production, Beijing, ÇIN HALK CUM., 15-20 Ekim 2013, no.WCAP2013-6-06-008, pp.381-381
Yilmaz S., Dölekoğlu C., Yilmaz İ., Gümüş E., Akay A.Ş., Şen E.B., "Food Security Conscience Level Of Consumers And Its Factors Affecting Fish Consumption In Turkey: The Case Of Antalya", 24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 25-28 Eylül 2013, vol.1, no.2, pp.101-103
Yilmaz S., Ünlüsayin M., Deval M.C., Gümüş E., Korun J., Becer Özvarol Z.A., Akay A.Ş., Gümüş B., "Evaluation Of Turkish Fishery Wholesale Markets In Terms Of Producer: Case Study Of Istanbul, Izmir And Ankara Terminal Wholesale Fish Markets", The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-27 Mart 2013, pp.124-124
Yilmaz S., Akay A.Ş., "An Investigation On The Place And Importance Of Total Quality In Sports Management", Global Business and Technology Association (GBATA) 11. International Conference, Business Strategies and Technological Innovations For Sustainable Development: Creating Global Prosperity For Humanity, Prague, CEK CUM., 7-11 Temmuz 2009, pp.1247-1253
Yilmaz S., Akay A.Ş., "Ab'Ye Uyum Sürecinde Su Ürünleri Sektörünün Ekonomideki Yeri Ve Pazarlaması", VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 25-28 Haziran 2008, ss.359-371
Yilmaz S., Akay A.Ş., "The Place And Importance Of Wholesale Markets In Fishery Products Marketing", Aquaculture Europe 2008, Resource Management Natural, Human and Material Resources for the Sustainable Development of Aquaculture, Krakow, POLONYA, 15-18 Eylül 2008, no.37, pp.700-701
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akay A.Ş., Oral M., "Avrupa Birliği’nde Tarım Sektörü ve Politikaları ", 21.Yüzyılda AVRUPA: Riskler, Fırsatlar, Yeni Politik Tartışmalar, İZOL, R., ATVUR, S., ÖZTÜRK, T., Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.217-237, 2016
Oral M., Akay A.Ş., "İşletmenin Pazarlama Fonksiyonu", İşletme Yönetimi, EKİCİ K. M., Ed., Yargı Yayınevi, Ankara, ss.159-191, 2013 (Link)
Akay A.Ş., Yilmaz S., "Doğrudan Pazarlama", Pazarlama İlkeleri, YILMAZ S., Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.232-242, 2009 (Link)
Akay A.Ş., "Milli Gelir", Genel Ekonomi, ALTAY B., KURTASLAN T., Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.141-166, 2009 (Link)
Akay A.Ş., "Milli Gelir", Makro İktisat, İLERİ H., TÜRKOĞLU M., Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.17-44, 2008 (Link)
Akay A.Ş., "Avrupa Birliği ve Türkiye'de Çevre Yardımları", in: AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA DEVLET YARDIMLARI ve TÜRKİYE'NİN UYUMU, ERDEM M. Ş., Eds., Orkun&Ozan Medya Hizmetleri, Antalya, pp.457-464, 2004 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Kuruüzüm O., Özçelik A.O., Akay A.Ş., Çetin A., "Atb (Antalya Ticaret Borsası) Antalya İli 2005 Ekonomik Raporu", Teknik Rapor, ss.104, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi