Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakultesi, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKULTESİ, 2010 - 2015
Yrd.Doç.Dr., Ohio University, FEN FAKULTESİ, 2008 - 2008
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKULTESİ, 2004 - 2010
Arş.Gör., HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKULTESİ, 1999 - 2004
Arş.Gör., ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKULTESİ, 1996 - 1998
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi, , 23.01.2011 - 17.01.2014
BAP Komisyon Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi, , 01.01.2006 - 03.02.2008
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi, Matematik, 16.02.2005 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
UZMANLIK ALAN DERSİ, Doktora, 2013-2014
Lineer Cebir , Lisans, 2013-2014
Halka Teorisi, Lisans, 2013-2014
DANIŞMANLIK, Yüksek Lisans, 2013-2014
UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
DANIŞMANLIK, Doktora, 2013-2014
Cebir II, Lisans, 2013-2014
CİSİM GENİŞLEMERİ VE GALOİS TEORİSİ, Lisans, 2013-2014
CEBİR I, Lisans, 2013-2014
DEĞİŞMELİ CEBİR I, Doktora, 2013-2014
CEBİRSEL SAYILAR TEORİSİ, Doktora, 2013-2014
DOKTORA UZAMANLIK ALAN DERSİ, Doktora, 2013-2014
DANIŞMANLIK, Doktora, 2013-2014
DANMIŞMANLIK, Yüksek Lisans, 2013-2014
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Ceken, "Eşasal ve asal alt modüller ile modüllerin karekterizasyonu", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, N.Er, "Kategory Teoride Limit Kavramı", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, O.Öneş, "ASAL ALT MODÜLLER VE DEDEKİND HALKALARI", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, S.Ceken, "TORSİON TEORİDE ÖRTÜLER VE HULL", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, O.Onder, " TEMEL İDEAL BÖLGELERİ ÜZERİNDEKİ SONLU ÜRETEÇLİ SERBEST MODÜLLERIN ASAL VE ASIL ALT MODÜLLERİ ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Yarışma , LİSELER ARASI PROJE YARIŞMASI, TUBİTAK, Şubat, 2011
Yarışma , ORTAÖĞREMİM PROJE YARIŞMASI, TUBİTAK, Mart, 2011
Yarışma , LİSELER ARASI PROJE YARIŞMASI, TUBİTAK, Şubat, 2010
Yarışma , LİSELER ARASI PROJE YARIŞMASI, TUBİTAK, Nisan, 2009
Yarışma , LİSELER ARASI PROJE YARIŞMASI, TUBİTAK, Nisan, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi