Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
" Pozitif Tam Sayılarda MacMahon Parçalama Analizi ", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2393, Yönetici, 2018
"Grup Halkaları Üzerindeki Bazı Modüllerin Grup ile Olan İlişkileri", TÜBITAK Projesi, 116F056, Yönetici, Devam Ediyor
"İkinci Altmodüller Için Zariski-Benzeri Topolojiler", TÜBITAK Projesi, 114F381, Yönetici, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi