Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altunkaya M., "Taksitle Satımda Alıcının Temerrüdü Halinde Satıcının Seçimlik Hakları", Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.III, ss.333-360, 2008
Altunkaya M., "Depremden Doğan Zararların Tazmininde Zamanaşımı Başlaması Ve Süresi", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.57, ss.95-131, 2008
Altunkaya M., "Nişanlanmanın Sona Ermesi Halinde Hediyelerin Geri Verilmesi", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, cilt.IV, ss.159-333, 2006
Altunkaya M., "Sözleşmenin Kuruluşundan Önce Tüketicinin Korunması", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.VIII, ss.95-118, 2004
Altunkaya M., "İşletenin Sorumluluğunda Kusurun Rolü", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.171-196, 1999
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Altunkaya M., "Vekalet Sözleşmesinin Sona Ermesi Ve Sonuçları", Kayseri Barosu Sempozyum, KAYSERİ, TÜRKIYE, - , ss....-
Altunkaya M., "Haksız Fiiller Alanında Yapılan Değişiklikler", Ankara Defterdarlığı, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.....-
Altunkaya M., "Türk Borçlar Kanunu'Nun Sorumluluk Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler", Eskişehir Barosu Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, - , ss....-
Altunkaya M., "Edinilmiş Mal - Kişisel Mal Ayrımı", Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Aile Hukuku Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, - , ss....-
Altunkaya M., "Medeni Kanun Ve Kadın", Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kadın Hakları Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss....-
Altunkaya M., "Taşınmaz Mülkiyetinin Zamanaşımı, Imar Ve Ihya Yoluyla Kazanılması", Sahilkent Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss....-
Altunkaya M., "Edinilmiş Ve Kişisel Mal Ayrımı", Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Aile Hukuku Günleri I, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss....-
Altunkaya M., "Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Akit Dışı Sorumlulukta Zamanaşımı Hükümlerinin Değerlendirilmesi", Kayseri Barosu Sempozyum, KAYSERİ, TÜRKIYE, - , ss....-
Altunkaya M., "Türk Borçlar Kanunu'Nun Sözleşmenin Kuruluşu Konusunda Getirdiği Yenilikler", Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, - , ss.....-
Altunkaya M., "Türk Borçlar Kanunu'Nun Sorumluluk Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler", Kahramanmaraş Barosu Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, - , ss....-
Altunkaya M., "Türk Borçlar Kanununun Sorumluluk Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler", Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Kanunu Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss....-
Altunkaya M., "Türk Borçlar Kanunu'Nun Sorumluluk Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler", Osmaniye Barosu Sempozyumu, OSMANİYE, TÜRKIYE, - , ss....-
Altunkaya M., "Haksız Fiiller Alanında Yapılan Değişiklikler", Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Kanunu Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, - , ss....-
Altunkaya M., "Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Akit Dışı Sorumlulukta Zamanşımı Hükümlerinin Değerlendirilmesi", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği, KONYA, TÜRKIYE, - , ss.....-
Altunkaya M., "Türk Hukukunda Tarım Arazilerinin Kiralanmasına İlişkin Sözleşmeler", VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bucharest, ROMANYA, 11-13 Haziran 2015, pp.......-.........
Altunkaya M., "Türk Miras Hukukunda Tarım Arazilerinin Geçişi Üzerine Düşünceler", VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Şubat 2015, pp.......-...........
Altunkaya M., "Nükleer Enerji Santrallerinin Faaliyetlerinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk", 2. Uluslararası Davraz Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2014, pp.....-....
Altunkaya M., "Türk Medeni Hukukunda Mülkiyet Hakkının Konusu", V. European Conference on Social and Behavioral Sciences , St. Petersburg, RUSYA, 11-14 Eylül 2014, pp..........-..........
Altunkaya M., "Türk Borçlar Kanunu'Nun Sözleşmenini Kuruşu Ve Şekline İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi", III. Uluslararası Hukuk Biliminin Problemleri, SAMSUN, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2012, pp.107-..
Altunkaya M., "Tğrk Borçlar Kanunu Tasarısının Akit Dışı Sorumlulukta Zamanaşımı Hükümlerinin Değerlendirilmesi", II. Uluslararası Hukuk Biliminin Problemleri, Bakü, AZERBAYCAN, 30 Nisan - 4 Mayıs 2010, pp.229-...
Altunkaya M., "Tabi Olmayan Yollarla Çocuk Sahibi Olmanın Soybağına Etkisi", I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2007, pp.99-118
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Altunkaya M., "Fitness Sözleşmesi", SAYRAM, KONYA, 2015
Altunkaya M., "Türk Medeni Kanunu Ve İlgili Mevzuat", SAYRAM, KONYA, 2012
Altunkaya M., "Hukuka Giriş", HUKUKA GİRİŞ, Dülger İ., Ed., SAYRAM, KONYA, ss.149-165, 2010
Altunkaya M., "Eşlerin Evlilik Birliğini Temsilinden Kaynaklanan Sorumluluğu", SAYRAM, KONYA, 2009
Altunkaya M., "Edimin Başlangıçtaki İmkansızlığı", YETKİN, ANKARA, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi