Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2007 - 2013
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2005 - 2007
VERDİĞİ DERSLER
Genel Biyoloji Lab I, Lisans, 2013-2014
Embriyoloji, Lisans, 2013-2014
Hayvan Hücre Kültürü, Lisans, 2013-2014
Bitirme Çalışması I, Lisans, 2013-2014
Reaktif Oksijen Türleri ve Etki Mek, Doktora, 2013-2014
Genel Biyoloji I, Lisans, 2013-2014
Yüksek Lisans Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2013-2014
Biy.Doktora Uzmanlık Alan Dersleri, Doktora, 2013-2014
Doktora Danışmanlık, Doktora, 2013-2014
Biy.Yük.L. Uzmanlık Alan Dersleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Moleküler Genetiğin Prensipleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Moleküler Biyolojide Yeni Gelişmeler, Yüksek Lisans, 2013-2014
Moleküler Genetik, Lisans, 2012-2013
İmmünolojiye Giriş, Lisans, 2012-2013
Onkojenik Sinyal İletimi, Doktora, 2012-2013
Yaşlanma Hücre Yapısı, Yüksek Lisans, 2012-2013
Molecular Cell Biology, Lisans, 2012-2013
Moleküler Genetil Lab., Lisans, 2012-2013
Rekombinant DNA Teknolojisi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Animal Cell Culture, Lisans, 2011-2012
Nükleik Asit Biyokimyası, Yüksek Lisans, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, D.Ekinci, "YENİ TANI MULTIPL MİYELOM HASTALARINDA KEMİK İLİĞİNDE CD4+CD25+ FoxP3+ PD-1+ REGÜLATÖR T HÜCRELERİN DÜZEYİNİN VE PD-1, PD-L1 mRNA İFADESİNİN ARAŞTIRILMASI", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2017.
Doktora, A.Erdoğan, "Cetuximab'ın Tek Başına ve Epirubicin ile Birlikte Parental ve Epirubicin Dirençli Karaciğer Kanseri Hücrelerinde Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2014.
Yüksek Lisans, R.Sümbül, "Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) letsward. (Lamiaceae) bitkisinden elde edilen uçucu yağın akciğer kanser hücrelerinde apoptotik etkisinin araştırılması ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, Ö.Yurdakul, "Resveratrolün insan akciğer kanseri hücrelerinde (H1299) antioksidan etkisinin araştırılması.", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2015.
Yüksek Lisans, A.Erdoğan, "Kekik (Thymus Revolutus Celak (Lamiaceae) Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağın Antioksidan Özelliğinin ve Hepatoma G2 Hücrelerinde Membran Üzerine Etkilerinin Araştırılması ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Jürüsi, Fen Bilimleri Enstütüsü, Haziran, 2012
Yarışma , Orta Öğretim Proje Yarışması, MEB, Mart, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi