Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Hedeflendirilmiş Kemoterapi, Apoptozis, Antioksidan Mekanizma, Bitki Uçucu Yağları ve Temel Bileşenleri, Oksidatif Hasar
Research Areas:Targeting Chemotherapy, Apoptosis, Antioxidant Mechanism, Plant Essential Oil and Its Main Components, Oxidative Damage
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar : Bizim devam eden araştırmamız, epidermal büyüme faktörü reseptörünü hedef alan cetuximab'ın in vitro koşullarda çeşitli hücreler üzerine sitotoksik ve apoptotik etkilerine odaklanmaktadır. Ayrıca, bitki uçucu yağları ve onların temel bileşenlerinin kanser hücrelerinin hücre zarı ve DNA'sı üzerine hasar verici/koyucu etkileri ile ilgili araştırma projemiz de bulunmaktadır.    
Current Research Activities :

Our current research focus on cytotoxic and apoptotic effect of  cetuximab targeting epidermal growth factor receptor on different types of cell invitro. We also have a research project on damaging/protective (antioxidant) effects of plant essential oil and its main components on cancer cells membrane and DNA.

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi