Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) letsward. (Lamiaceae) bitkisinin doğal ve kültüre formlarından elde edilen uçucu yağların epidermoid kanseri (A431) hücreleri üzerinde apoptotik ve membra membran üzerine etkilerinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, Tübitak 1002, Araştırmacı, Devam Ediyor
"YENİ TANI MULTIPL MİYELOM HASTALARINDA KEMİK İLİĞİNDE CD4CD25FoxP3PD1 REGÜLATÖR T HÜCRELERİN DÜZEYİNİN VE PD1/PDL1 mRNA İFADESİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Doktora, FDK-2017-2382, Yönetici, Devam Ediyor
"Timol ve karvakrolun epidermoid karsinoma (A431) ve fibroblast (BJ) hücrelerinde antioksidan/prooksidan etkilerinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, 2209-1919B011701388, Yönetici, 2018
"Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) letsward. (Lamiaceae) bitkisinin doğal ve kültüre formlarından elde edilen uçucu yağların akciğer kanser hücreleri üzerine sitotoksik ve apoptotik etki mekanizmalarının karşılaştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-2389, Yönetici, 2019
"Resveratrolün insan akciğer kanseri hücrelerinde (H1299) antioksidan etkisinin araştırılması.", BAP Y.Lisans, 2014.02.0121.009, Yönetici, 2017
"Cetuximab'ın Tek Başına ve Epirubicin ile Birlikte Parental ve Epirubicin Dirençli Karaciğer Kanseri Hücrelerinde Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması", BAP Doktora, 2014.03.0121.004, Yönetici, 2016
"Cetuximab'ın Tek Başına ve Stabilize Gümüş Çözeltisi ile Birlikte Akciğer Kanseri Hücrelerinde Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin ve Etki Mekanizmasının Araştırılması. ", BAP Arastırma Projesi, 2013.01.0115.002, Yönetici, 2015
"Bitkisel Uçucu Yağ Bileşenlerinden Kamfor, Ökaliptol, Karvakrol, Timol,Terpinen-4-ol ve Öjenol'un Parental H1299 Hücreleri ile Epirubicin-dirençli H1299 Hücrelerinde DNA ve Membran Üzerine Etkilerinin Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 2008. 01.0105.011, Yönetici, 2011
"Kekik [Thymus revolutus Célak (Lamiaceae)]Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağın Antioksidan Özelliğinin ve Hepatoma G2 Hücrelerinde Membran Üzerine Etkilerinin Araştırılması ", BAP Y.Lisans, 2008.020121.019, Yönetici, 2010
"Pasif sigara içici erkek swis albino farelerde selenium ve E vitamininin DNA hasar önlenmesinde sinerjistik etkilerinin moleküler ve biyokimyasal tekniklerle incelenmesi. ", TÜBITAK Projesi, TBAG-AT/411, 105TO13, Araştırmacı, 2006
"Pasif sigara içici erkek swis albino farelerde selenium ve E vitamininin DNA hasar önlenmesinde sinerjistik etkilerinin moleküler ve biyokimyasal tekniklerle incelenmesi. ", BAP Arastırma Projesi, 2003.01.0300.05, Araştırmacı, 2005
"Hepatoma G2 hücrelerinde GST-Pi, P-glikoprotein ve cytochrome P450 3A4 ekspresyonu, (UNESCO destekli)", AB Destekli Diğer Projeler, 123-MCBN, Yönetici, 2002
"Transgenik fare modelinde Bcl-2 nin antioksidan mekanizma ile ilişkilendirilmesi", AB Destekli Diğer Projeler, SEF-2001.124, Yönetici, 2001
"Epirubicin-HCI ve LAK’ın hepatoma G2 hücrelerinde antioksidan mekanizması ve radikal süpürücü enzimleri üzerine etkilerinin araştırılması ", BAP Doktora, 99.02.0121.06, Araştırmacı, 2001
"Chorthippus (Ortheptero, Acrididae) cinsinin 5 türünde izoenzim dağılımlarının elektroforetik analizleri. (TBAG-1490)(1.9.1996 / 1.9.1999) (10 000 YTL).", TÜBITAK Projesi, TBAG-1490, Araştırmacı, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi