Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Atıksuların Toplanması ve Arıtımı
Çevresel Modelleme
Kirlilik Önleme ve Atık Azaltma
Su Kirliliği ve Kontrolü
Elektrokimyasal Teknolojiler
Proses Tasarımı
Atıksu ve Atıktan Biyoyakıt (Etanol) ve Enerji (Metan) Üretimi
Lignoselülozik Atıklar için Ön Arıtma Prosesleri ve Proses Optimizasyonu
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Çevre Sistemleri ve Modelleme
Su Kirliliği ve Kontrolü
Biyo-teknoloji
Enerji Teknolojileri
Su Kirliliği ve Kontrolü
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Engineering, Environmental
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi